Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 13.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 12.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 11.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 10.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 09.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 08.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 07.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 06.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 05.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 04.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.08.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 25.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 24.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 23.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 22.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 21.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 20.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 19.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 18.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 17.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 16.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 13.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 12.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 11.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 10.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 09.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 08.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 07.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 06.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 05.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 04.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.05.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 29.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 28.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 27.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 26.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 25.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 24.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 23.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 22.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 21.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 20.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 19.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 18.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 17.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 16.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 13.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 12.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 11.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 10.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 09.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 08.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 07.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 06.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 05.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 04.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.04.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 31.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 30.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 29.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 28.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 27.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 26.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 25.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 24.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 23.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 22.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 21.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 20.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 19.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 18.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 17.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 16.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 13.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 12.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 11.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 10.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 09.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 08.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 07.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 06.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 05.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 04.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.03.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 28.02.2018
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.12.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.12.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.12.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 30.11.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 29.11.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.11.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 31.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 30.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 29.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 28.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 27.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 26.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 25.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 24.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 23.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 22.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 21.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 20.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 19.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 18.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 17.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 16.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 13.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 12.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 11.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 10.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 09.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 08.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 07.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 06.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 05.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 04.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 03.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 02.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 01.10.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 30.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 29.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 28.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 27.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 26.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 25.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 24.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 23.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 22.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 21.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 20.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 19.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 18.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 17.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 16.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 15.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0 0 14.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.09.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.08.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.07.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.06.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.04.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.04.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.04.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.04.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.04.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.03.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.02.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.01.2017
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.12.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.11.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.10.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.09.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.08.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.07.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.06.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.05.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.04.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.03.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.01.2016
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.12.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.11.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.10.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.09.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.08.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.07.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.06.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.05.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.04.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.03.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.02.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.01.2015
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.12.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.11.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.10.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.09.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.08.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.07.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.06.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.05.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.04.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.03.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.02.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.01.2014
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 31.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 24.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 05.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 04.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 03.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 02.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 01.12.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 30.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 29.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 28.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 27.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 26.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 25.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 23.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 22.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 21.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 20.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 19.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 18.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 17.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 16.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 15.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 14.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 13.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 12.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 11.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 10.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 09.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 08.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 07.11.2013
Виетнамски донг VND 1 0.0001 10000 06.11.2013
Виетнамски донг VND 1 6.80889 0.14686681676455 04.11.2013
Виетнамски донг VND 1 6.69797 0.14929896670185 03.11.2013
Виетнамски донг VND 1 6.76659 0.14778492564201 02.11.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78915 0.1472938438538 01.11.2013
Виетнамски донг VND 1 6.70408 0.14916289781745 31.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.67682 0.14977189740026 30.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.6787 0.14972973782323 29.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.65661 0.15022661685152 28.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.65802 0.15019480265905 27.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.65802 0.15019480265905 26.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.65003 0.15037526146499 25.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.66648 0.1500042001176 24.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.68152 0.14966654294232 23.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.72429 0.1487145854804 22.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.72476 0.14870419167375 21.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.72006 0.14880819516492 20.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.72006 0.14880819516492 19.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.71348 0.14895404469813 18.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.74685 0.14821731622906 17.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79338 0.1472021291316 16.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.7868 0.14734484587729 15.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78257 0.14743673858139 14.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78257 0.14743673858139 13.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78257 0.14743673858139 12.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.77505 0.14760038671301 11.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79291 0.14721231401564 10.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79667 0.14713087438407 09.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.77458 0.14761062678424 08.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.76518 0.14781572700209 07.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78022 0.14748783962762 06.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78022 0.14748783962762 05.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.7539 0.14806260086765 04.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 03.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 02.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 01.10.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 30.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 29.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 28.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 27.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79761 0.14711052855342 26.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.81124 0.14681614507784 25.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.81218 0.14679588619209 24.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79667 0.14713087438407 23.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79855 0.14709018834899 22.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79855 0.14709018834899 21.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.79479 0.14717158293339 20.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.78116 0.14746739495897 19.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.8855 0.14523273545857 18.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.88503 0.14524264963261 17.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.88597 0.14522282263791 16.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.90806 0.14475844158852 15.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.90806 0.14475844158852 14.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91793 0.14455191075943 13.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91793 0.14455191075943 12.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92545 0.14439494906468 11.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.93485 0.14419922565016 10.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.96493 0.14357646092638 09.09.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00394 0.14277677992673 08.09.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00394 0.14277677992673 07.09.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00065 0.14284387878268 06.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.9701 0.14346996456292 05.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.97668 0.14333465201213 04.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.96728 0.14352803389558 03.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.95553 0.14377049628138 02.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.95929 0.14369281923874 01.09.2013
Виетнамски донг VND 1 6.95929 0.14369281923874 31.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.94049 0.14408204608032 30.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92968 0.14430680781797 29.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.87798 0.14539152483723 28.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.89208 0.14509407900082 27.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.87657 0.14542133650934 26.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.86905 0.14558053879357 25.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.86905 0.14558053879357 24.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.87845 0.14538159032922 23.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.88362 0.14527240027776 22.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.86717 0.14562039384492 21.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.87422 0.14547104980638 20.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.89678 0.14499520065886 19.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.89349 0.14506440134098 18.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.89349 0.14506440134098 17.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.89161 0.14510397425275 16.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91746 0.1445617321965 15.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92592 0.14438515027606 14.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91323 0.14465018522456 13.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.90712 0.14477814197524 12.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.8902 0.14513366810833 11.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.8902 0.14513366810833 10.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.86858 0.14559050051102 09.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.88738 0.14519309229344 08.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91981 0.14451263835279 07.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92169 0.1444733872797 06.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92028 0.14450282358517 05.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91934 0.14452245445375 04.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91934 0.14452245445375 03.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.95741 0.14373164726529 02.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.93955 0.14410156278145 01.08.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91746 0.1445617321965 31.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92686 0.14436555668802 30.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91887 0.14453227188833 29.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92404 0.14442435341217 28.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92404 0.14442435341217 27.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92263 0.1444537697378 26.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 25.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 24.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 23.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 22.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 21.07.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99501 0.14295905223867 20.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00065 0.14284387878268 19.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00065 0.14284387878268 18.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00065 0.14284387878268 17.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03261 0.14219471860376 16.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.05705 0.14170226936184 15.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03778 0.14209026141766 14.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03778 0.14209026141766 13.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.05282 0.14178725672851 12.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.08102 0.14122259222541 11.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18583 0.13916276894945 10.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.14024 0.14005131480174 09.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1534 0.13979366455112 08.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16421 0.1395827313828 07.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16421 0.1395827313828 06.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.13648 0.14012510369258 05.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.07303 0.14138212336156 04.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.09512 0.14094194319476 03.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.05893 0.14166452989334 02.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.05 0.14184397163121 01.07.2013
Виетнамски донг VND 1 7.06081 0.14162681052174 30.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.06081 0.14162681052174 29.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04343 0.14197628144242 28.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20384 0.13881485429993 27.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19616 0.13896300249022 26.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.15008 0.13985857500895 25.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16352 0.13959617618154 24.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1448 0.13996193035494 23.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1448 0.13996193035494 22.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.10208 0.14080382085248 21.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.10064 0.14083237567318 20.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00896 0.14267451947222 19.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.01472 0.14255736508371 18.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0368 0.14211005002274 17.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03728 0.1421003569561 16.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03728 0.1421003569561 15.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04304 0.14198414321089 14.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03776 0.14209066521166 13.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.06032 0.14163663969905 12.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.06848 0.14147313142288 11.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.10256 0.14079430515195 10.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.09488 0.14094671086756 07.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.15248 0.13981164575084 06.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18704 0.13913933970035 05.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18416 0.13919511814882 04.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21104 0.1386762519692 03.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23216 0.13827127718413 02.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23216 0.13827127718413 01.06.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19664 0.13895373396474 31.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.2528 0.13787778513126 30.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.28304 0.13730530108306 29.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25664 0.13780482427129 28.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25376 0.13785953767425 27.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25856 0.1377683727902 26.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25856 0.1377683727902 25.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23312 0.1382529254319 24.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25808 0.13777748385248 22.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.2936 0.13710650433257 21.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.2936 0.13710650433257 20.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.29696 0.13704337148621 19.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.29696 0.13704337148621 18.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23792 0.13816123969317 17.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.29984 0.13698930387515 16.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22927 0.13832655302679 15.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22112 0.13848267304795 14.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.236 0.13819789939193 13.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23072 0.13829881394937 12.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23072 0.13829881394937 11.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22112 0.13848267304795 10.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.13616 0.14013138718863 09.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1544 0.13977412501398 08.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16208 0.1396242432366 07.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16208 0.1396242432366 06.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16112 0.13964296087763 05.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16112 0.13964296087763 04.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 03.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 02.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 01.05.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 30.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 29.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 28.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20576 0.13877786659561 27.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21152 0.13866702165424 26.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1856 0.13916722333556 25.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21584 0.13858400407991 24.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.23072 0.13829881394937 23.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19472 0.13899081548691 22.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18704 0.13913933970035 21.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18704 0.13913933970035 20.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16784 0.13951204267952 19.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19472 0.13899081548691 18.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11744 0.14049995504001 17.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19664 0.13895373396474 16.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19136 0.13905575579584 15.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17744 0.1393254419403 14.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17744 0.1393254419403 13.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18656 0.13914863300383 12.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17552 0.13936272214418 11.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17504 0.13937204531264 10.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19904 0.13890740987687 09.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21488 0.13860244383829 08.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21488 0.13860244383829 07.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21488 0.13860244383829 06.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.26336 0.13767732839898 05.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.33872 0.13626354459633 04.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.3248 0.13652249890782 03.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.31136 0.13677345938375 02.04.2013
Виетнамски донг VND 1 7.32192 0.13657619859272 31.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.32192 0.13657619859272 30.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.32288 0.13655829400454 29.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.35744 0.13591684064022 28.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.31376 0.1367285773665 27.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.29167 0.13714279444901 26.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22592 0.13839068243213 25.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.2312 0.13828963380905 24.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.2312 0.13828963380905 23.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25088 0.1379142945408 22.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.28304 0.13730530108306 21.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.28352 0.1372962523615 20.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.25808 0.13777748385248 19.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.27584 0.13744117517702 18.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19088 0.13906503793694 17.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.19088 0.13906503793694 16.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.212 0.13865779256794 15.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.24896 0.13795082329051 14.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21104 0.1386762519692 13.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21872 0.13852871423189 12.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22448 0.13841826678183 11.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22112 0.13848267304795 10.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22112 0.13848267304795 09.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21584 0.13858400407991 08.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21584 0.13858400407991 07.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20288 0.13883335554667 06.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20192 0.13885186172576 05.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.22784 0.13835392039669 04.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21152 0.13866702165424 03.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.21152 0.13866702165424 02.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.20048 0.13887963024687 01.03.2013
Виетнамски донг VND 1 7.15584 0.13974599767463 28.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17504 0.13937204531264 27.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17936 0.13928818167636 26.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.05648 0.14171371562025 25.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1232 0.14038634321653 24.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.1232 0.14038634321653 23.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.10641 0.1407180278087 22.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.12032 0.14044312615163 21.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.99552 0.14294862998033 20.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0392 0.14206159790885 19.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0176 0.14249886000912 18.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0176 0.14249886000912 17.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0176 0.14249886000912 16.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0176 0.14249886000912 15.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.02528 0.14234308098752 14.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.96816 0.14350990792404 13.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.98592 0.14314506893867 12.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.00704 0.14271361373704 11.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.02576 0.14233335610667 10.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.02576 0.14233335610667 09.02.2013
Виетнамски донг VND 1 7.01952 0.14245988329686 08.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92304 0.14444521481892 07.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.9336 0.14422522210684 06.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.94848 0.14391636732062 05.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.92736 0.14435513673319 04.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91872 0.14453540539291 03.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91872 0.14453540539291 02.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.86784 0.14560618768055 01.02.2013
Виетнамски донг VND 1 6.91872 0.14453540539291 31.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.9384 0.14412544678889 30.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.98448 0.14317458135752 29.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.97681 0.14333198123498 28.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.97248 0.14342099224379 27.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.97248 0.14342099224379 26.01.2013
Виетнамски донг VND 1 6.97008 0.14347037623671 25.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04832 0.1418777808045 24.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0416 0.14201317882299 23.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.02624 0.14232363255454 22.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04688 0.14190677292646 21.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04784 0.1418874435288 20.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.04784 0.1418874435288 19.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03056 0.14223618033272 18.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03344 0.14217793853363 17.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.07088 0.14142511257439 16.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.01472 0.14255736508371 15.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.03632 0.14211974441185 14.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0728 0.14138672095917 13.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0728 0.14138672095917 12.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.0728 0.14138672095917 11.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.16496 0.13956812040821 10.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.18464 0.13918581863531 09.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.17408 0.1393906953923 08.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11984 0.14045259444032 07.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11984 0.14045259444032 06.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11984 0.14045259444032 05.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11984 0.14045259444032 04.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11984 0.14045259444032 03.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.07904 0.14126209203508 02.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11696 0.14050943099301 01.01.2013
Виетнамски донг VND 1 7.11744 0.14049995504001 31.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.10016 0.14084189652064 30.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.10016 0.14084189652064 29.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.12272 0.14039580385021 28.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.07376 0.14136753296691 27.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.10592 0.14072773124381 26.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.11168 0.14061375089993 25.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.10544 0.14073723794726 24.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.12512 0.14034851342855 23.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.12512 0.14034851342855 22.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.1112 0.14062324220947 21.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.09488 0.14094671086756 20.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.05744 0.14169443877667 19.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.12561 0.14033886221671 18.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.1352 0.14015024105841 17.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.17264 0.1394186798724 16.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.17264 0.1394186798724 15.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.17552 0.13936272214418 14.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.18656 0.13914863300383 13.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.21392 0.13862088850445 12.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.24176 0.13808797861293 11.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 10.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 09.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 08.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 07.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 06.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16687 0.13953092493655 05.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.18176 0.13924163436261 04.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.19809 0.13892574280122 03.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22208 0.13846426514245 02.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22208 0.13846426514245 01.12.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22064 0.13849187883623 30.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.23024 0.13830799530859 29.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.26576 0.13763185131356 28.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.24319 0.13806071634183 27.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.23888 0.13814291713635 26.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.23792 0.13816123969317 25.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.23792 0.13816123969317 24.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.27584 0.13744117517702 23.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.30704 0.13685432131205 22.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.33056 0.13641522612188 21.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3296 0.13643309321109 20.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3488 0.13607663836273 19.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.37616 0.13557189648815 18.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.37616 0.13557189648815 17.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.37232 0.13564251144823 16.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.35456 0.13597006483053 15.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.36368 0.1358016643852 14.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3944 0.13523747700963 13.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.39008 0.13531653243267 12.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3848 0.13541328133463 11.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3848 0.13541328133463 10.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.36656 0.13574857192502 09.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.35168 0.13602333072169 08.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.31232 0.13675550304144 07.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.34064 0.136227903834 06.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.3368 0.13629920401265 05.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.31856 0.13663890164185 03.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.29024 0.13716969537354 02.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25232 0.13788691067134 01.11.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22208 0.13846426514245 31.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25712 0.13779570959279 30.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.27872 0.13738679328234 29.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25952 0.13775015428017 28.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25952 0.13775015428017 27.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25712 0.13779570959279 26.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.21776 0.13854713927867 25.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25905 0.13775907315696 24.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.21872 0.13852871423189 23.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.19664 0.13895373396474 22.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.20864 0.13872242198251 21.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.20864 0.13872242198251 20.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.1928 0.13902791680569 19.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.1568 0.13972725240331 18.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16784 0.13951204267952 17.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.21776 0.13854713927867 16.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.24224 0.13807882644044 15.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.2456 0.13801479518604 14.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.2456 0.13801479518604 13.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25952 0.13775015428017 12.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.28784 0.13721486750532 11.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.29408 0.13709748179345 10.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.26239 0.13769571725011 09.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22784 0.13835392039669 08.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.20336 0.13882410430688 07.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.20336 0.13882410430688 06.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22064 0.13849187883623 05.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25905 0.13775907315696 04.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.27536 0.13745024301203 03.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.2696 0.13755915043469 02.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.30848 0.13682735671439 01.10.2012
Виетнамски донг VND 1 7.27008 0.13755006822483 30.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.27008 0.13755006822483 29.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25136 0.13790516537587 28.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.29072 0.13716066451599 27.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.29648 0.13705238690437 26.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.25905 0.13775907315696 25.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.26911 0.13756842309444 24.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22688 0.13837229897272 23.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22688 0.13837229897272 22.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.19904 0.13890740987687 21.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.248 0.13796909492274 20.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.22016 0.13850108584851 19.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.17792 0.13931612500557 18.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.16496 0.13956812040821 17.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.15632 0.13973662441031 16.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.15632 0.13973662441031 15.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.20096 0.13887037283918 14.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.26576 0.13763185131356 13.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.28832 0.13720583069898 12.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.33344 0.13636165292141 11.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.344 0.13616557734205 10.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.33632 0.13630812178313 09.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.33632 0.13630812178313 08.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.4088 0.13497462477054 07.09.2012
Виетнамски донг VND 1 7.44145 0.13438241202991 06.09.2012