Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 13.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 12.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 11.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 10.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 09.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 08.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 07.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 06.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 05.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 04.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.08.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 25.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 24.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 23.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 22.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 21.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 20.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 19.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 18.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 17.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 16.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 13.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 12.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 11.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 10.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 09.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 08.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 07.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 06.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 05.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 04.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.05.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 29.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 28.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 27.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 26.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 25.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 24.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 23.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 22.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 21.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 20.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 19.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 18.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 17.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 16.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 13.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 12.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 11.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 10.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 09.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 08.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 07.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 06.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 05.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 04.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.04.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 31.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 30.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 29.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 28.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 27.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 26.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 25.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 24.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 23.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 22.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 21.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 20.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 19.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 18.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 17.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 16.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 13.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 12.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 11.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 10.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 09.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 08.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 07.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 06.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 05.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 04.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.03.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 28.02.2018
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.12.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.12.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.12.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 30.11.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 29.11.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.11.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 31.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 30.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 29.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 28.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 27.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 26.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 25.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 24.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 23.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 22.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 21.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 20.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 19.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 18.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 17.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 16.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 13.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 12.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 11.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 10.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 09.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 08.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 07.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 06.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 05.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 04.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 03.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 02.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 01.10.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 30.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 29.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 28.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 27.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 26.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 25.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 24.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 23.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 22.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 21.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 20.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 19.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 18.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 17.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 16.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 15.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0 0 14.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 13.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 12.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 11.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 10.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 09.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 08.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 07.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 06.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 05.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 04.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 03.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 02.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 01.09.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 31.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 30.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 29.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 28.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 27.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 26.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 25.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 24.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 23.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 22.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 21.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 20.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 19.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 18.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 17.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 16.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 15.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 14.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 13.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 12.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 11.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 10.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 09.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 08.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 07.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 06.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 05.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 04.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 03.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 02.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 01.08.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 31.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 30.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 29.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 28.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 27.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 26.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 25.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 24.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 23.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 22.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 21.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 20.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 19.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 18.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 17.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 16.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 15.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 14.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 13.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 12.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 11.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 10.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 09.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 08.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 07.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 06.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 05.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 04.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 03.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 02.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 01.07.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 30.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 29.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 28.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0572 17.482517482517 27.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 26.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 25.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 24.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 23.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 22.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 21.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 20.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 19.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 18.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 17.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 16.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 15.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 14.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 13.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 12.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 11.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 10.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 09.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 08.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 07.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 06.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 05.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 04.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 03.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 02.06.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 05.04.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0605 16.528925619835 04.04.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0605 16.528925619835 03.04.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0605 16.528925619835 02.04.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0605 16.528925619835 01.04.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 31.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0602 16.611295681063 30.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0601 16.638935108153 29.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 28.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0593 16.863406408094 27.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 26.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 25.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0594 16.835016835017 24.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 23.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0594 16.835016835017 22.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 21.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0596 16.778523489933 20.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 19.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 18.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 17.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 16.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 15.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0594 16.835016835017 14.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0593 16.863406408094 13.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 12.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 11.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0592 16.891891891892 10.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 09.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0601 16.638935108153 08.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0599 16.69449081803 07.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 06.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0598 16.722408026756 05.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0598 16.722408026756 04.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 03.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 02.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 01.03.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0601 16.638935108153 28.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0601 16.638935108153 27.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 26.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 25.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.06 16.666666666667 24.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0601 16.638935108153 23.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 22.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0603 16.583747927032 21.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0598 16.722408026756 20.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 19.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 18.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0596 16.778523489933 17.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 16.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0604 16.556291390728 15.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0597 16.750418760469 14.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0594 16.835016835017 13.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0595 16.806722689076 12.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0593 16.863406408094 10.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 09.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0589 16.977928692699 08.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 07.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 06.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 05.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 04.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 03.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 02.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 01.02.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 31.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 30.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 29.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 28.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 27.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 26.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 25.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 24.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 23.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 22.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 21.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 20.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 19.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0581 17.211703958692 18.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 17.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 16.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 15.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 13.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 12.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 11.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 10.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 09.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 08.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 07.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 06.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 05.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0581 17.211703958692 04.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 03.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 02.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 01.01.2017
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 31.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 30.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 29.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 28.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 27.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 26.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 25.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 24.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 23.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 22.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 21.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 20.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 19.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 18.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 17.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 16.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 15.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 14.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 13.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 12.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 11.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 10.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0581 17.211703958692 09.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 08.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0572 17.482517482517 07.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 05.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 04.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 03.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 02.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 01.12.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 30.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 29.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 28.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 27.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 26.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 25.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0581 17.211703958692 24.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 23.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 22.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 21.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 20.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 19.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 18.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0573 17.452006980803 17.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0572 17.482517482517 16.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 15.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 14.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 13.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 12.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 11.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 10.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 09.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 08.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 07.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 06.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 05.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 04.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 03.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 02.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 01.11.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 31.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 30.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 29.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 28.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 27.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 26.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 25.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 24.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 23.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 22.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 21.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 20.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 19.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 18.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 17.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 16.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 15.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 14.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 13.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 12.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 11.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 10.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 09.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 08.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 07.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 06.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 05.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 04.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 03.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 02.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 01.10.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 30.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 29.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 28.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 27.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 26.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 25.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 24.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 23.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 22.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 21.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 20.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 19.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 18.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 17.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 16.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 15.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 14.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 13.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 12.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 11.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 10.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 09.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 08.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 07.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 06.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 05.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 04.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 03.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 02.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 01.09.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 31.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 30.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 29.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 28.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 27.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 26.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 25.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 24.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 23.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 22.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 21.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 20.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 19.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 18.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 17.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 16.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 15.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 14.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 13.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 12.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 11.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 10.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 09.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 08.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 07.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 06.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 05.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 04.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 03.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 02.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 01.08.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 31.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 30.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 29.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 28.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 27.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 26.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 25.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 24.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 23.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 22.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 21.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 20.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 19.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 18.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 17.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 16.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0551 18.148820326679 15.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 14.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 13.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 12.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 11.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 10.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 09.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 08.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 07.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 06.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 05.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 04.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 03.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 02.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 01.07.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 30.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 29.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 28.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 27.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 26.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 25.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 24.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 23.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 22.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 21.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 20.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 19.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 18.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 17.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 16.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 15.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 14.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 13.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 12.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 11.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 10.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 09.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 08.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 07.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 06.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 05.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 04.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 03.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 02.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 01.06.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0538 18.587360594796 31.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0538 18.587360594796 30.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 29.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 28.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 27.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 26.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0538 18.587360594796 25.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 23.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 22.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 21.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 20.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 19.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 18.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 17.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 16.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 15.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 14.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 13.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 12.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0527 18.975332068311 11.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 10.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 09.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 08.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 07.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 06.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0527 18.975332068311 05.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0526 19.011406844106 04.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0523 19.120458891013 03.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 02.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 01.05.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 30.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 29.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 28.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 27.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 26.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 25.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 24.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 23.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 22.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 21.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 20.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 19.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 18.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 17.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 16.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 15.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 14.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 13.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 12.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 10.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 09.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 08.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 07.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.053 18.867924528302 06.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 05.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 04.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 03.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 02.04.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 31.03.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 20.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 19.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 18.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 17.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 16.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 15.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 14.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 13.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0538 18.587360594796 11.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 10.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 09.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 08.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 07.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 06.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 05.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 04.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 03.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 02.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 01.01.2016
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 31.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 30.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 29.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 28.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 27.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 26.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 25.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 24.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 23.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 21.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 20.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 19.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 18.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 17.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 16.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 14.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 13.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 12.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 11.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 10.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 09.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 08.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 07.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 06.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.055 18.181818181818 05.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 04.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 03.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 02.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 01.12.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 30.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 29.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 28.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 27.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 26.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 25.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 24.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 23.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 22.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 21.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 20.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 19.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 18.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 17.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 16.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 15.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 14.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 13.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 12.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 11.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 10.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 09.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 08.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 07.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 06.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0553 18.083182640145 05.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 04.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 03.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 02.11.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 31.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 30.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 29.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 28.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 27.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0549 18.214936247723 26.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 25.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 24.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 23.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0538 18.587360594796 22.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 21.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 20.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 19.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 16.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 15.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0527 18.975332068311 14.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 13.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 12.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 11.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 10.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 09.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 08.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 07.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 06.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 05.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 04.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 03.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0525 19.047619047619 02.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 01.10.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 30.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 29.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 28.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0527 18.975332068311 27.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0527 18.975332068311 26.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 25.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0523 19.120458891013 24.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 23.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 22.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 21.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 20.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 19.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 18.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 17.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 16.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 15.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 14.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 13.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 12.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0532 18.796992481203 11.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 10.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 09.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 08.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 07.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 06.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 05.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.054 18.518518518519 04.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0541 18.484288354898 03.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 02.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 01.09.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 31.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 30.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 29.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 28.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0539 18.552875695733 27.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 26.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0528 18.939393939394 25.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 24.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0526 19.011406844106 23.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0526 19.011406844106 22.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0531 18.832391713748 21.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 20.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 19.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 18.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 17.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 16.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 15.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 14.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 13.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 12.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 11.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 10.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 09.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 08.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 07.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 06.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 05.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 04.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 03.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 02.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 01.08.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 31.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 30.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 29.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 28.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 27.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 26.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 25.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 24.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 23.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 22.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 21.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 20.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 19.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 18.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 17.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 16.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0575 17.391304347826 15.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 14.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 13.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 12.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 11.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 10.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 09.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 08.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 07.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0573 17.452006980803 06.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 05.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 04.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 03.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 02.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 01.07.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 30.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 29.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 28.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 27.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 26.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 25.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 24.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 23.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 22.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 21.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 20.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 19.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 18.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 17.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 16.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 15.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 14.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 13.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 12.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 11.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0558 17.921146953405 10.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 09.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 08.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 07.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 06.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 05.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 04.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 03.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 02.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0579 17.27115716753 01.06.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 31.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 30.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 29.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 28.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0589 16.977928692699 27.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 26.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 25.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 24.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 23.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 22.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 20.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0577 17.331022530329 19.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 18.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 17.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0561 17.825311942959 16.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 15.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0562 17.79359430605 14.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0565 17.699115044248 13.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 12.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 10.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 09.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 08.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0563 17.761989342806 07.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0566 17.667844522968 06.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 05.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0569 17.574692442882 04.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 03.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0568 17.605633802817 02.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0567 17.636684303351 01.05.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 30.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 29.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 28.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 27.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 26.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 25.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 24.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 23.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0591 16.920473773266 22.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 21.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0586 17.064846416382 20.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 19.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 18.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 17.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 16.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0589 16.977928692699 15.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 14.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 13.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 12.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.059 16.949152542373 11.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0592 16.891891891892 10.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 09.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 08.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.058 17.241379310345 07.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0573 17.452006980803 06.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 05.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 04.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0572 17.482517482517 03.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 02.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0581 17.211703958692 01.04.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 31.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0578 17.301038062284 30.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 29.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 28.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 27.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 26.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 25.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 24.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 23.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 22.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0576 17.361111111111 21.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 20.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 19.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0585 17.094017094017 18.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 17.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0582 17.182130584192 16.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 15.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0588 17.006802721088 14.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0587 17.035775127768 13.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0584 17.123287671233 12.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0583 17.152658662093 11.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0574 17.421602787456 10.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 09.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 08.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.057 17.543859649123 07.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0571 17.513134851138 06.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0564 17.730496453901 05.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.056 17.857142857143 04.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0557 17.953321364452 03.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 02.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 01.03.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 28.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 27.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 26.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 25.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 24.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0544 18.382352941176 23.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 22.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 21.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 20.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 19.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 18.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 17.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 16.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 15.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 14.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 13.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 12.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 11.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 10.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 09.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 08.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 07.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0548 18.248175182482 06.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0543 18.41620626151 05.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0545 18.348623853211 04.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 03.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 02.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 01.02.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 31.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0546 18.315018315018 30.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0547 18.281535648995 29.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0552 18.115942028986 28.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0554 18.050541516245 27.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0555 18.018018018018 26.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 25.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0559 17.88908765653 24.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0556 17.985611510791 23.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0542 18.450184501845 22.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0534 18.7265917603 21.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0533 18.761726078799 20.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0535 18.691588785047 19.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 18.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0537 18.621973929236 17.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0536 18.65671641791 16.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0529 18.90359168242 15.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.052 19.230769230769 14.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0519 19.267822736031 13.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0519 19.267822736031 12.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0519 19.267822736031 11.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0519 19.267822736031 10.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0516 19.37984496124 09.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0515 19.417475728155 08.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0513 19.493177387914 06.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 05.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 04.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 03.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 02.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 01.01.2015
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 31.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 30.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0504 19.84126984127 29.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 28.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 27.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 26.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 25.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0504 19.84126984127 24.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 23.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 22.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 21.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 20.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 19.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 18.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0501 19.960079840319 17.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.05 20 16.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0502 19.9203187251 15.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0494 20.242914979757 14.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0494 20.242914979757 13.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0502 19.9203187251 12.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 11.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 10.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 09.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 08.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 07.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 06.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 05.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 04.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 03.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 02.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 01.12.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 30.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 29.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 28.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 27.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 26.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 25.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 24.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 23.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 21.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 20.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 19.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 18.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 17.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0513 19.493177387914 16.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0513 19.493177387914 15.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0513 19.493177387914 14.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 13.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 12.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0516 19.37984496124 11.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 10.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0517 19.342359767892 09.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0517 19.342359767892 08.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0518 19.305019305019 07.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 06.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 05.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 04.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0515 19.417475728155 03.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 02.11.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0514 19.455252918288 31.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 30.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 29.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 28.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 27.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 26.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 25.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 24.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 23.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 22.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 21.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 20.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 18.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 17.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 16.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 15.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 14.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 13.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 12.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 11.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 10.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 09.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 08.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0512 19.53125 07.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0513 19.493177387914 06.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 05.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 04.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 03.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.051 19.607843137255 02.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0511 19.569471624266 01.10.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 30.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 29.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 28.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 27.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0508 19.685039370079 26.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0509 19.646365422397 25.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 24.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 23.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 22.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 21.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 19.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0501 19.960079840319 18.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 17.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0503 19.880715705765 16.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0504 19.84126984127 15.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 14.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 13.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 12.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0505 19.80198019802 11.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 10.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 09.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 08.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 07.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0506 19.762845849802 06.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0507 19.723865877712 05.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0504 19.84126984127 04.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0498 20.080321285141 03.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.05 20 02.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.05 20 01.09.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0498 20.080321285141 31.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0498 20.080321285141 30.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0498 20.080321285141 29.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0499 20.040080160321 28.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0499 20.040080160321 27.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0497 20.120724346076 26.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0494 20.242914979757 25.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0493 20.283975659229 24.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0493 20.283975659229 23.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0493 20.283975659229 22.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0493 20.283975659229 21.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 20.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.049 20.408163265306 19.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 18.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 17.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 16.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.049 20.408163265306 15.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.049 20.408163265306 14.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 13.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 12.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 11.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 10.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 09.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 08.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 07.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.049 20.408163265306 06.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 05.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 04.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 03.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 02.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 01.08.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 31.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 30.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 29.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 28.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 27.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 26.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 25.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0486 20.576131687243 24.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 23.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0486 20.576131687243 22.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0484 20.661157024793 21.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 20.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 19.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 18.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 17.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 16.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 15.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 14.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 13.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 12.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 11.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 10.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 09.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 08.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 07.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 06.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 05.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 04.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 03.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 02.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 01.07.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 30.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 29.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 28.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 27.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 26.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 25.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 24.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 23.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 22.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 21.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 20.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 19.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 18.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 17.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 16.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 15.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 14.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0482 20.746887966805 13.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 12.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 11.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 10.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 09.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 08.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 07.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 06.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 05.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 04.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 03.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 02.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 01.06.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 31.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 30.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 29.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 28.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 27.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 26.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 25.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 24.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 23.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 22.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 21.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 20.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 19.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 18.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 17.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 16.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 15.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 14.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 13.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 12.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 11.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 10.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0471 21.231422505308 09.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 08.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 07.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 06.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 05.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 04.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 03.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 02.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 01.05.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 30.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 29.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 28.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 27.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 26.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 25.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 24.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 23.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 22.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 21.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 20.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 19.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 18.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 17.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 16.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 15.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 14.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 13.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 12.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 10.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 09.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0471 21.231422505308 08.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 07.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 06.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 05.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 04.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 03.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0468 21.367521367521 02.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 01.04.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 30.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 29.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 28.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0465 21.505376344086 27.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0465 21.505376344086 26.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 25.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0465 21.505376344086 24.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 23.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 22.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 21.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 20.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0462 21.645021645022 19.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0462 21.645021645022 18.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 17.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 16.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 15.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 14.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0463 21.598272138229 13.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0464 21.551724137931 12.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 11.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0465 21.505376344086 10.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 09.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 08.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0466 21.459227467811 07.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 06.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0471 21.231422505308 05.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 03.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 02.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 01.03.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0467 21.413276231263 28.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 27.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0471 21.231422505308 26.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 25.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 24.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 23.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0469 21.321961620469 22.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 21.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 20.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 19.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.047 21.276595744681 18.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 17.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 15.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 14.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 13.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 12.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 11.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 10.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 09.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 08.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 07.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 06.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 05.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 04.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 03.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 02.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 01.02.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 31.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 30.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0474 21.097046413502 29.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 27.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 26.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 25.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 24.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 23.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 22.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 21.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 20.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 19.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 18.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 17.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 16.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 15.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 14.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 13.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 12.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 11.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 10.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 09.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 08.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 07.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 06.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 05.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 04.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 03.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 01.01.2014
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 31.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0473 21.141649048626 30.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0475 21.052631578947 28.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0472 21.186440677966 27.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 26.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0476 21.008403361345 24.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0477 20.964360587002 23.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 22.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 21.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0478 20.92050209205 20.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 19.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0479 20.876826722338 18.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 17.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 14.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 13.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048 20.833333333333 12.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 11.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0481 20.790020790021 10.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0483 20.703933747412 09.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0484 20.661157024793 06.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0486 20.576131687243 05.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 04.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 03.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 02.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 01.12.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487 20.533880903491 30.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0485 20.618556701031 29.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0486 20.576131687243 28.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0485 20.618556701031 27.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 26.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 25.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488 20.491803278689 23.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489 20.449897750511 22.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 21.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049 20.408163265306 20.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492 20.325203252033 19.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 18.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 17.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 16.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491 20.366598778004 15.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492 20.325203252033 14.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0493 20.283975659229 13.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492 20.325203252033 12.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494 20.242914979757 11.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495 20.20202020202 10.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495 20.20202020202 09.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494 20.242914979757 08.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0497 20.120724346076 07.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492 20.325203252033 06.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492703 20.296202783421 04.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0484776 20.628083898543 03.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489743 20.418872755711 02.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491332 20.35283677839 01.11.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0485247 20.608061461483 31.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0482833 20.711094726334 30.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048314 20.697934346152 29.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0481627 20.762955565199 28.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0482664 20.718346510202 27.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0482664 20.718346510202 26.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0481448 20.770675130024 25.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0482724 20.71577133103 24.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0483571 20.679486569707 23.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487182 20.526209917444 22.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0486586 20.551351662399 21.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487075 20.530719088436 20.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487075 20.530719088436 19.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048627 20.564706850104 18.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488845 20.456381879737 17.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491667 20.338969261716 16.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492361 20.310300775244 15.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491346 20.352256861763 14.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492068 20.322394465806 13.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492068 20.322394465806 12.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491393 20.35031024048 11.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492023 20.324253134508 10.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049179 20.333882348157 09.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491229 20.357104324053 08.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490087 20.404540418334 07.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492186 20.317522237528 06.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492186 20.317522237528 05.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489615 20.424210859553 04.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 03.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 02.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 01.10.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 30.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 29.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 28.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 27.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489472 20.430177824268 26.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490424 20.390519224182 25.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490245 20.397964283165 24.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489187 20.44208043141 23.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489423 20.432223250644 22.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489423 20.432223250644 21.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489326 20.436273568132 20.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489744 20.418831062759 19.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494013 20.242382285486 18.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494653 20.216191956786 17.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495131 20.196675223325 16.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495131 20.196675223325 15.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495131 20.196675223325 14.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.04955 20.181634712412 13.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0496001 20.1612496749 12.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495671 20.174672312885 11.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498542 20.058490558468 10.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499297 20.028159592387 09.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501378 19.945031493205 08.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501378 19.945031493205 07.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499996 20.00016000128 06.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0497606 20.096220704734 05.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498847 20.046226598536 04.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498709 20.051773679641 03.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0496048 20.159339418766 02.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494761 20.211779020578 01.09.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494761 20.211779020578 31.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0493823 20.250170607687 30.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049245 20.306630114732 29.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488351 20.477074890806 28.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489103 20.445591214938 27.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488398 20.475104320657 26.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488901 20.454038752222 25.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488901 20.454038752222 24.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489161 20.443166973655 23.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489016 20.449228655095 22.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487876 20.497011535718 21.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488494 20.471080504571 20.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489789 20.416955056157 19.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490875 20.371785077667 18.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490875 20.371785077667 17.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490624 20.382207148448 16.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491567 20.343106839963 15.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491844 20.331649872724 14.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491281 20.354949611322 13.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049067 20.380296329509 12.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489879 20.413204076925 11.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489879 20.413204076925 10.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488342 20.477452277297 09.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489707 20.420373815363 08.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490873 20.371868079931 07.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492376 20.309682031618 06.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492106 20.320825188069 05.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491391 20.350393067842 04.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491391 20.350393067842 03.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494094 20.239063821864 02.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492 20.325203252033 01.08.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049111 20.362037018183 31.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492411 20.308238443089 30.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491843 20.331691210407 29.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492771 20.293402006206 28.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492771 20.293402006206 27.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492935 20.286650369724 26.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 25.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 24.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 23.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 22.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 21.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498104 20.076128679954 20.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499727 20.010925965577 19.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499727 20.010925965577 18.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499727 20.010925965577 17.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501844 19.926511027331 16.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502657 19.894281786586 15.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.05013 19.948134849392 14.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.05013 19.948134849392 13.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502056 19.918096786016 12.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0503295 19.869062875649 11.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509552 19.625082425346 10.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505073 19.799118147278 09.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505674 19.775586642778 08.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505869 19.767963642761 07.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505869 19.767963642761 06.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505369 19.787521593133 05.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501237 19.950642111416 04.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502274 19.909451813154 03.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500629 19.974871611513 02.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499714 20.011446547425 01.07.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501693 19.932508526131 30.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501693 19.932508526131 29.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498525 20.059174564967 28.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500295 19.988206957895 27.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498354 20.066057461162 26.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495948 20.163404227863 25.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494745 20.212432667334 24.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494763 20.211697317706 23.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494763 20.211697317706 22.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491405 20.349813290463 21.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491379 20.350890046176 20.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490218 20.399087752796 19.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488093 20.48789882256 18.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491125 20.361415118351 17.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491656 20.339424312934 16.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491656 20.339424312934 15.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490533 20.38598830252 14.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490693 20.379341054386 13.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492428 20.307537345561 12.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492761 20.293813836728 11.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495492 20.181960556376 10.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0496612 20.136444548259 07.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499705 20.01180696611 06.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502748 19.890680818223 05.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500317 19.987328034026 04.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500596 19.976188383447 03.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0503072 19.877870364481 02.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0503072 19.877870364481 01.06.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500541 19.978383389173 31.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501899 19.924327404518 30.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505656 19.776290600725 29.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505195 19.79433684023 28.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506101 19.758901879269 27.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505498 19.782471938564 26.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505498 19.782471938564 25.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502747 19.89072038222 24.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506432 19.745987615317 22.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509169 19.639844530991 21.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0508212 19.676827780533 20.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507154 19.717876621302 19.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507154 19.717876621302 18.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505961 19.764369190511 17.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506685 19.736127969054 16.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050629 19.751525805368 15.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504861 19.807432144689 14.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504967 19.803274273368 13.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506603 19.739322506973 12.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506603 19.739322506973 11.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506727 19.734492142712 10.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505507 19.782119733258 09.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507545 19.702686461299 08.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506309 19.750784599918 07.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505031 19.800764705533 06.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505724 19.773631466966 05.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505724 19.773631466966 04.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 03.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 02.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 01.05.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 30.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 29.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 28.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507991 19.685388126955 27.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0508024 19.684109412154 26.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504503 19.821487681936 25.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505124 19.797119123225 24.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505181 19.794885397511 23.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0503167 19.874117340764 22.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502823 19.887713966943 21.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502823 19.887713966943 20.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050136 19.945747566619 19.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501667 19.933541572398 18.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498245 20.070447269917 17.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501831 19.927027226297 16.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501223 19.95119936635 15.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499266 20.029403163845 14.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499266 20.029403163845 13.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050011 19.995600967787 12.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499371 20.025191691147 11.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498177 20.073186839216 10.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500302 19.987927291916 09.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0499901 20.003960784235 08.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501795 19.928456839945 07.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501795 19.928456839945 06.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505833 19.769370523473 05.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.05105 19.588638589618 04.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511302 19.557912935995 03.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509995 19.608035372896 02.04.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511772 19.539951384601 31.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511772 19.539951384601 30.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511091 19.565987270369 29.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0512767 19.502035037356 28.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0510013 19.607343342229 27.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0510043 19.606190066328 26.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504198 19.833478117724 25.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504602 19.817598820457 24.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504602 19.817598820457 23.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505764 19.772067604654 22.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509085 19.643085142953 21.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509543 19.625429060943 20.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0508444 19.667849360008 19.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0509824 19.614612101431 18.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504036 19.839852708933 17.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0504036 19.839852708933 16.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505471 19.783528629733 15.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0508328 19.672337545837 14.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050629 19.751525805368 13.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506883 19.728418589694 12.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507158 19.717721104666 11.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507058 19.721609756675 10.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507058 19.721609756675 09.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507123 19.71908195842 08.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507123 19.71908195842 07.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506663 19.736984938707 06.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050613 19.757769742951 05.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507018 19.723165646979 04.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506759 19.733245980831 03.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506759 19.733245980831 02.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507543 19.702764100776 01.03.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502891 19.885024786683 28.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0503615 19.856437953596 27.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0502415 19.903864335261 26.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0498622 20.055272330543 25.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501132 19.954822282353 24.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501132 19.954822282353 23.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0500172 19.993122365906 22.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049923 20.030847505158 21.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0493695 20.255420857007 20.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494667 20.215619800795 19.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494667 20.215619800795 18.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494667 20.215619800795 17.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494667 20.215619800795 16.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494667 20.215619800795 15.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0494214 20.234149578927 14.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488903 20.453955079024 13.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0490975 20.367635826671 12.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491267 20.355529681416 11.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492594 20.300693877717 10.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0492594 20.300693877717 09.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491893 20.329624532165 08.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487598 20.508697738711 07.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.048905 20.447806972702 06.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489868 20.413662456009 05.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0484828 20.625871443068 04.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487554 20.510548575132 03.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0487554 20.510548575132 02.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0485269 20.607127181007 01.02.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0488321 20.478332899875 31.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0489291 20.437735417165 30.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.049325 20.273694880892 29.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0491589 20.342196428317 28.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495714 20.172922289869 27.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0495714 20.172922289869 26.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0501091 19.956455015157 25.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505732 19.773318674713 24.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506379 19.748054322948 23.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505202 19.794062572991 22.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0506744 19.733830099616 21.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507033 19.722582159347 20.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507033 19.722582159347 19.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505731 19.773357773204 18.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0505397 19.786425325042 17.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0507826 19.691784193799 16.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050468 19.814535943568 15.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050663 19.738270532736 14.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050933 19.633636345788 13.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050933 19.633636345788 12.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.050933 19.633636345788 11.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.051522 19.40918442607 10.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0516375 19.365770999758 09.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0513948 19.457221353133 08.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511487 19.550839024257 07.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511487 19.550839024257 06.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511487 19.550839024257 05.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511487 19.550839024257 04.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0511487 19.550839024257 03.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0508329 19.672298845826 02.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0510479 19.589444423767 01.01.2013
Тайвански долар TWD 1 0.0510454 19.590403836585 31.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509718 19.618691119403 30.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509718 19.618691119403 29.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510404 19.592322944178 28.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0507469 19.705637191631 27.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510264 19.597698446294 26.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510189 19.600579393127 25.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509919 19.610957818791 24.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510975 19.570429081658 23.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510975 19.570429081658 22.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509504 19.626931290039 21.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0508895 19.650419045186 20.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0507449 19.706413846515 19.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0511188 19.562274544786 18.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0511876 19.535981370488 17.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514383 19.440766899373 16.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514383 19.440766899373 15.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514859 19.422793424996 14.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514768 19.426226960495 13.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516626 19.356362242706 12.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0519053 19.26585531728 11.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 10.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 09.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 08.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 07.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 06.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513626 19.469419382975 05.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514603 19.432455698859 04.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0515968 19.381046886629 03.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517583 19.320572739058 02.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517583 19.320572739058 01.12.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517569 19.321095351538 30.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517987 19.30550380608 29.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0519456 19.250908642888 28.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518428 19.289081608246 27.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518597 19.282795696851 26.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517828 19.311431595047 25.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517828 19.311431595047 24.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0520359 19.217501763206 23.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0522407 19.142163102715 22.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.052567 19.023341640193 21.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0524479 19.066540319059 20.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0525942 19.013503390108 19.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0527073 18.972703970797 18.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0527073 18.972703970797 17.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0526261 19.001978105921 16.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0527169 18.969248950526 15.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0528421 18.924304673736 14.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0531842 18.802576705112 13.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0531116 18.828278568147 12.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.053029 18.857606215467 11.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.053029 18.857606215467 10.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0529211 18.896054692741 09.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0526059 19.00927462509 08.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.052338 19.106576483626 07.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0523112 19.116365137867 06.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0522655 19.133080138906 05.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0522011 19.156684437684 03.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0519779 19.238945782727 02.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516939 19.34464221117 01.11.2012
Тайвански долар TWD 1 0.051501 19.417098697113 31.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517236 19.333534402091 30.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518245 19.295892869203 29.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516787 19.350331954945 28.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516787 19.350331954945 27.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517244 19.333235378274 26.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514882 19.421925800475 25.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516135 19.374775979153 24.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0512902 19.496901942281 23.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0512391 19.516345915522 22.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513465 19.475524135043 21.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513465 19.475524135043 20.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0512547 19.510405874973 19.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0510966 19.570773789254 18.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0512082 19.528122449139 17.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514436 19.438764005629 16.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516794 19.350069853752 15.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.051717 19.336001701568 14.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.051717 19.336001701568 13.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516354 19.36655860127 12.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518864 19.272873045731 11.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518609 19.282349515724 10.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0515993 19.38010786968 09.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0515234 19.408657037385 08.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513539 19.472717748798 07.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513539 19.472717748798 06.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514561 19.434041833718 05.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516375 19.365770999758 04.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516615 19.356774387116 03.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517372 19.328452254857 02.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.051974 19.240389425482 01.10.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516842 19.348272779689 30.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516842 19.348272779689 29.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516251 19.370422527027 28.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0517291 19.331478800134 27.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516956 19.34400606628 26.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0516202 19.372261246566 25.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.051644 19.363333591511 24.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513967 19.456502071145 23.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513967 19.456502071145 22.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513925 19.458092134066 21.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0513958 19.456842777036 20.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0511854 19.536821046627 19.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509812 19.615073791908 18.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509847 19.613727255432 17.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.050871 19.657565213973 16.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.050871 19.657565213973 15.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0509498 19.62716242262 14.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0511412 19.553706209475 13.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0512885 19.497548183316 12.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514838 19.423585671609 11.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0515579 19.395669722778 10.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514964 19.418833161153 09.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0514964 19.418833161153 08.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518657 19.280564997677 07.09.2012
Тайвански долар TWD 1 0.0518988 19.268268245123 06.09.2012