Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Словашка крона SKK 1 0 0 15.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 14.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 13.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 12.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 11.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 10.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 09.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 08.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 07.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 06.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 05.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 04.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 03.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 02.08.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 25.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 24.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 23.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 22.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 21.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 20.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 19.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 18.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 17.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 16.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 15.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 14.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 13.05.2018
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 11.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 10.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 09.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 08.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 07.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 06.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 05.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 04.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 03.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 02.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 01.05.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 30.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 29.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 28.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 27.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 26.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 25.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 24.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 23.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 22.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 21.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 20.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 19.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 18.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 17.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 16.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 15.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 14.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 13.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 12.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 11.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 10.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 09.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 08.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 07.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 06.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 05.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 04.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 03.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 02.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 01.04.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 31.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 30.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 29.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 28.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 27.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 26.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 25.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 24.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 23.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 22.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 21.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 20.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 19.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 18.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 17.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 16.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 15.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 14.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 13.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 12.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 11.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 10.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 09.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 08.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 07.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 06.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 05.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 04.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 03.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 02.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 01.03.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 28.02.2018
Словашка крона SKK 1 0 0 03.12.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 02.12.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 01.12.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 30.11.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 29.11.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 01.11.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 31.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 30.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 29.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 28.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 27.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 26.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 25.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 24.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 23.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 22.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 21.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 20.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 19.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 18.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 17.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 16.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 15.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 14.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 13.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 12.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 11.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 10.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 09.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 08.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 07.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 06.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 05.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 04.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 03.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 02.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 01.10.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 30.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 29.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 28.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 27.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 26.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 25.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 24.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 23.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 22.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 21.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 20.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 19.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 18.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 17.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 16.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 15.09.2017
Словашка крона SKK 1 0 0 14.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.09.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.08.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.07.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.06.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.04.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.04.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.04.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.04.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.04.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.03.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.02.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.01.2017
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.12.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.11.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.10.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.09.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.08.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.07.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.06.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.05.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.04.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.03.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.01.2016
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.12.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.11.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.10.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.09.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 21.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 20.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 19.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 18.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 17.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 16.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 15.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 10.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 09.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 05.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 04.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 03.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 02.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 01.08.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 31.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 30.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 29.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 28.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 27.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 26.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 25.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 24.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 23.07.2015
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 22.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.07.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 30.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 29.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.06.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 31.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 30.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 29.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.05.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 30.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 29.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.04.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 31.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 30.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 29.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.03.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 07.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.02.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 31.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 30.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 29.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 28.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 27.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 26.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 25.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 24.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 23.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 22.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 21.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 20.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 19.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 18.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 17.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 16.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 15.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 14.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 13.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 12.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 11.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 10.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 09.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 08.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 06.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 05.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 04.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 03.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 02.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 01.01.2015
Словашка крона SKK 1 0 0 31.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.12.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.11.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.10.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.09.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.08.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.07.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.06.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.05.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.04.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.03.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 28.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 02.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.02.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 30.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 29.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 27.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 26.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 25.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 24.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 23.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 22.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 21.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 20.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 19.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 18.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 17.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 16.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 15.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 14.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 13.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 12.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 11.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 10.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 09.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 08.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 07.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 06.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 05.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 04.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 03.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 01.01.2014
Словашка крона SKK 1 0 0 31.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 30.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 28.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 27.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 26.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 24.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 23.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 22.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 21.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 20.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 19.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 18.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 17.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 14.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 13.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 12.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 11.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 10.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 09.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 06.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 05.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 04.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 03.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 02.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 01.12.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 30.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 29.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 28.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 27.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 26.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 25.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 23.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 22.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 21.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 20.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 19.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 18.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 17.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 16.11.2013
Словашка крона SKK 1 0 0 15.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 14.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 13.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 12.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 11.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0646 15.479876160991 10.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0646 15.479876160991 09.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 08.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 07.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649 15.408320493066 06.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649192 15.403763447485 04.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0645285 15.497028444796 03.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0644727 15.51044085326 02.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 01.11.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649183 15.403976998782 31.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 30.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 29.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 28.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649242 15.40257715921 27.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649242 15.40257715921 26.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 25.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649216 15.403194006309 24.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649216 15.403194006309 23.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 22.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649239 15.402648331354 21.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649215 15.403217732184 20.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649215 15.403217732184 19.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 18.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.064909 15.406184042275 17.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 16.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649193 15.403739719929 15.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 14.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 13.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 12.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649165 15.404404119138 11.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 10.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649169 15.404309201456 09.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649221 15.40307537803 08.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649227 15.402933026507 07.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 06.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 05.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 04.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 03.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 02.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 01.10.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 30.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 29.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 28.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 27.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 26.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.064927 15.401912917584 25.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649215 15.403217732184 24.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649169 15.404309201456 23.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649204 15.403478721634 22.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649204 15.403478721634 21.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649423 15.398284323161 20.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649231 15.402838126953 19.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 18.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649244 15.40252971148 17.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 16.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 15.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 14.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649181 15.404024455429 13.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649181 15.404024455429 12.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649195 15.403692265036 11.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649206 15.403431268349 10.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649117 15.405543222562 09.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0652007 15.337258649064 08.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0652007 15.337258649064 07.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649229 15.402885576584 06.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 05.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 04.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649232 15.402814402248 03.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649218 15.403146554778 02.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 01.09.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 31.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649187 15.403882086363 30.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649208 15.403383815357 29.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649164 15.404427848741 28.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 27.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649178 15.404095640949 26.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649154 15.404665148794 25.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649154 15.404665148794 24.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649209 15.40336008897 23.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649257 15.402221308357 22.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649269 15.401936639513 21.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649204 15.403478721634 20.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649281 15.401651981192 19.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649264 15.402055250253 18.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649264 15.402055250253 17.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649189 15.403834630593 16.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649226 15.402956751578 15.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649195 15.403692265036 14.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649226 15.402956751578 13.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649181 15.404024455429 12.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064916 15.404522767885 11.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064916 15.404522767885 10.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 09.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 08.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649211 15.403312636416 07.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064924 15.402624607233 06.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649211 15.403312636416 05.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 04.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 03.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649141 15.404973649793 02.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649203 15.403502448387 01.08.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649226 15.402956751578 31.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649238 15.402672055548 30.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649238 15.402672055548 29.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 28.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 27.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.064918 15.404048183863 26.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 25.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 24.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 23.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 22.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 21.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 20.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 19.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 18.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 17.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649305 15.401082696114 16.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649218 15.403146554778 15.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 14.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 13.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 12.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0652433 15.327244330069 11.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 10.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 09.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649139 15.405021112581 08.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 07.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 06.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 05.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 04.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 03.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 02.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649125 15.405353360293 01.07.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 30.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 29.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649209 15.40336008897 28.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 27.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649229 15.402885576584 26.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649335 15.400371148945 25.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649165 15.404404119138 24.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649239 15.402648331354 23.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649239 15.402648331354 22.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 21.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649206 15.403431268349 20.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649161 15.404499037989 19.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 18.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649204 15.403478721634 17.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649203 15.403502448387 16.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649203 15.403502448387 15.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649211 15.403312636416 14.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649224 15.40300420194 13.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649226 15.402956751578 12.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 11.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649174 15.404190555999 10.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649167 15.404356660151 07.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649192 15.403763447485 06.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 05.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649327 15.400560888428 04.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 03.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649177 15.404119369602 02.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649177 15.404119369602 01.06.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649212 15.403288910248 31.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649179 15.404071912369 30.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649208 15.403383815357 29.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649221 15.40307537803 28.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649211 15.403312636416 27.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 26.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 25.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649203 15.403502448387 24.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 22.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649191 15.403787175115 21.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649191 15.403787175115 20.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 19.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 18.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0650945 15.362280991482 17.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649184 15.403953270567 16.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649159 15.404546497853 15.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649329 15.400513453119 14.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 13.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649138 15.405044844086 12.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649138 15.405044844086 11.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649224 15.40300420194 10.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 09.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 08.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649168 15.404332930767 07.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649228 15.402909301509 06.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 05.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 04.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 03.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 02.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 01.05.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 30.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 29.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 28.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 27.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 26.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649174 15.404190555999 25.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 24.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649331 15.400466018102 23.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 22.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 21.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 20.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.064918 15.404048183863 19.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649144 15.404902456158 18.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649155 15.404641418459 17.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649168 15.404332930767 16.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649245 15.402505987724 15.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 14.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 13.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 12.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649145 15.404878725092 11.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649174 15.404190555999 10.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 09.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649174 15.404190555999 08.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 07.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 06.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649208 15.403383815357 05.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 04.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649176 15.404143098328 03.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649309 15.400987819359 02.04.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 31.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 30.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 29.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 28.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649218 15.403146554778 27.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 26.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 25.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649242 15.40257715921 24.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649242 15.40257715921 23.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 22.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649208 15.403383815357 21.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649204 15.403478721634 20.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 19.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0652385 15.328372050246 18.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649202 15.403526175212 17.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649202 15.403526175212 16.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649216 15.403194006309 15.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649175 15.404166827127 14.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 13.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649218 15.403146554778 12.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 11.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649284 15.401580818255 10.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649284 15.401580818255 09.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 08.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 07.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 06.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 05.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.064918 15.404048183863 04.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 03.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 02.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649213 15.403265184154 01.03.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 28.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649206 15.403431268349 27.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649254 15.402292477212 26.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 25.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649191 15.403787175115 24.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649191 15.403787175115 23.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649234 15.402766953055 22.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649178 15.404095640949 21.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 20.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 19.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 18.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 17.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 16.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 15.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649237 15.402695779815 14.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649229 15.402885576584 13.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 12.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649217 15.403170280507 11.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 10.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 09.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649157 15.40459395801 08.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 07.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 06.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649856 15.388024423872 05.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0646432 15.469531211326 04.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0648976 15.408890313355 03.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0651614 15.346508822708 02.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0647007 15.455783322282 01.02.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649884 15.38736143681 31.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649246 15.402482264042 30.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649207 15.403407541816 29.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649175 15.404166827127 28.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 27.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 26.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649219 15.403122829122 25.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649195 15.403692265036 24.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649162 15.404475308167 23.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 22.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649252 15.402339923481 21.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 20.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 19.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649169 15.404309201456 18.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0645728 15.486396749096 17.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649136 15.405092307313 16.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0647453 15.445136558175 15.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649115 15.405590688861 14.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.06489 15.410695022346 13.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.06489 15.410695022346 12.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.06489 15.410695022346 11.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649205 15.403454994955 10.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649282 15.40162826014 09.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 08.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 07.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 06.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 05.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 04.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 03.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649149 15.404783801562 02.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0650639 15.369505977969 01.01.2013
Словашка крона SKK 1 0.0649155 15.404641418459 31.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649206 15.403431268349 30.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649206 15.403431268349 29.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649399 15.398853401376 28.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 27.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 26.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 25.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 24.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 23.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 22.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649178 15.404095640949 21.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 20.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649179 15.404071912369 19.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649172 15.404238013962 18.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 17.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.065271 15.320739685312 16.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.065271 15.320739685312 15.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.064925 15.402387370042 14.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649064 15.406801178312 13.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649178 15.404095640949 12.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649221 15.40307537803 11.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 10.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 09.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 08.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 07.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 06.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649214 15.403241458132 05.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649171 15.404261743054 04.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649192 15.403763447485 03.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649175 15.404166827127 02.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649175 15.404166827127 01.12.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649181 15.404024455429 30.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649201 15.40354990211 29.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649226 15.402956751578 28.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064922 15.40309910354 27.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 26.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 25.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 24.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064918 15.404048183863 23.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 22.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 21.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649227 15.402933026507 20.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064924 15.402624607233 19.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 18.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649194 15.403715992446 17.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649186 15.403905814358 16.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064923 15.402861851732 15.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 14.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649018 15.407893155506 13.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 12.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649185 15.403929542426 11.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649185 15.403929542426 10.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649209 15.40336008897 09.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649169 15.404309201456 08.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649243 15.402553435309 07.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649157 15.40459395801 06.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649185 15.403929542426 05.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649141 15.404973649793 03.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649203 15.403502448387 02.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 01.11.2012
Словашка крона SKK 1 0.064922 15.40309910354 31.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 30.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 29.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649167 15.404356660151 28.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649167 15.404356660151 27.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064921 15.403336362656 26.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649223 15.40302792723 25.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064917 15.404285472218 24.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649169 15.404309201456 23.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649199 15.403597356127 22.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 21.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649198 15.403621083244 20.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 19.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 18.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 17.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649178 15.404095640949 16.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649177 15.404119369602 15.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649221 15.40307537803 14.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649221 15.40307537803 13.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649167 15.404356660151 12.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 11.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649188 15.403858358442 10.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649182 15.404000727069 09.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649238 15.402672055548 08.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 07.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 06.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649181 15.404024455429 05.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649131 15.405210966662 04.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649183 15.403976998782 03.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.064916 15.404522767885 02.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0651627 15.346202658883 01.10.2012
Словашка крона SKK 1 0.0646144 15.476426307448 30.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0646144 15.476426307448 29.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649193 15.403739719929 28.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649193 15.403739719929 27.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.064919 15.403810902817 26.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.064918 15.404048183863 25.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649177 15.404119369602 24.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 23.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 22.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649233 15.402790677615 21.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.06492 15.403573629082 20.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649238 15.402672055548 19.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649142 15.404949918508 18.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649225 15.402980476722 17.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 16.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649197 15.403644810435 15.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649211 15.403312636416 14.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0648666 15.416254281865 13.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649222 15.403051652593 12.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649193 15.403739719929 11.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.064922 15.40309910354 10.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649234 15.402766953055 09.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649234 15.402766953055 08.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649196 15.403668537699 07.09.2012
Словашка крона SKK 1 0.0649173 15.404214284944 06.09.2012