Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.04.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 26.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.04.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 08.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 31.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.03.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 12.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.02.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 31.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 13.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 12.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 11.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 10.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 09.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 08.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 07.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 06.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 05.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 04.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 03.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 02.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 01.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 31.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 30.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 29.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 28.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 27.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 26.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 25.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 24.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 23.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 22.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 21.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 20.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 19.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 18.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 17.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 16.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 15.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 14.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 13.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 12.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 11.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 10.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 09.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 08.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 07.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 06.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 05.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 04.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 03.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 02.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 01.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 31.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 30.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.37278657968313 29.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6889 0.37189928967236 28.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6947 0.37109882361673 27.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7078 0.36930349361105 26.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6947 0.37109882361673 25.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7052 0.3696584356055 24.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7016 0.37015102161682 23.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7016 0.37015102161682 22.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7082 0.3692489476405 21.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.731 0.36616623947272 20.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.734 0.36576444769568 19.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7261 0.36682440115917 18.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7497 0.3636760373859 17.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7466 0.36408650695405 16.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7466 0.36408650695405 15.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7508 0.3635306092773 14.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7608 0.36221385105766 13.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7443 0.36439164814342 12.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7643 0.36175523640705 11.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.36145449287935 10.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7646 0.36171598061202 09.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7646 0.36171598061202 08.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7655 0.36159826432833 07.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7677 0.36131083571196 06.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842015 05.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7787 0.35988051966747 04.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7735 0.36055525509284 03.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.76 0.36231884057971 02.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.76 0.36231884057971 01.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7611 0.36217449567201 30.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.764 0.36179450072359 29.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.35963461123499 28.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.35789699724419 27.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8112 0.35571997723392 26.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8159 0.35512624738094 25.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8159 0.35512624738094 24.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8196 0.3546602354944 23.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8238 0.35413272894681 22.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925035 21.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.827 0.3537318712416 20.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8186 0.35478606400341 19.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8165 0.35505059470975 18.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8165 0.35505059470975 17.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8212 0.35445909542039 16.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.35369433735366 15.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.35735982560841 14.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.812 0.35561877667141 13.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8105 0.35580857498666 12.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8146 0.35529027215235 11.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8146 0.35529027215235 10.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8217 0.35439628592692 09.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8077 0.35616340777149 08.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8064 0.35632839224629 07.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8005 0.3570790930191 06.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426404996 05.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.35787138102566 04.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.35787138102566 03.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.35735982560841 02.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9556 0.33834077683042 05.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9582 0.33804340477317 04.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9564 0.33824922202679 03.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9572 0.3381577167591 02.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9572 0.3381577167591 01.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9509 0.33887966383137 31.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9388 0.34027494215326 30.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.93 0.34129692832765 29.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9027 0.34450683846074 28.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8924 0.34573364679851 27.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9176 0.34274746366877 26.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9176 0.34274746366877 25.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9198 0.34248921158983 24.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.34205575508808 23.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9181 0.34268873582125 22.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9145 0.34311202607651 21.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9312 0.34115720524017 20.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9358 0.34062265821922 19.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9358 0.34062265821922 18.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9321 0.3410524879779 17.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9385 0.34030968181045 16.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9688 0.33683643222851 15.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9646 0.3373136342171 14.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.955 0.33840947546531 13.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9498 0.33900603430741 12.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9498 0.33900603430741 11.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9616 0.33765532144787 10.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9733 0.33632664043319 09.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9865 0.33484011384564 08.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9823 0.33531167219931 07.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.973 0.3363605785402 06.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.983 0.33523298692591 05.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.983 0.33523298692591 04.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9828 0.33525546466407 03.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9994 0.333400013336 02.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.33395671920919 01.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9746 0.33617965440732 28.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9737 0.33628140027575 27.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9848 0.3350308228357 26.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9848 0.3350308228357 25.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9724 0.33642847530615 24.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9793 0.33564931359715 23.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9983 0.33352232931995 22.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9909 0.33434752081313 21.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.33689317117542 20.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9728 0.33638320775027 19.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9728 0.33638320775027 18.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9575 0.33812341504649 17.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9638 0.337404683177 16.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9904 0.33440342429106 15.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9706 0.33663233016899 14.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.968 0.33692722371968 13.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9667 0.33707486432737 12.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.33689317117542 10.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9513 0.33883373428659 09.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9525 0.33869602032176 08.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9529 0.33865014053981 07.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9421 0.33989327351212 06.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.34205575508808 05.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.34205575508808 04.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9289 0.34142510840247 03.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9153 0.34301787123109 02.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9287 0.34144842421552 01.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9316 0.3411106562969 31.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9608 0.33774655498514 30.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9487 0.33913249906739 29.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9487 0.33913249906739 28.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.943 0.33978933061502 27.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.3393626768928 26.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9363 0.34056465619998 25.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9324 0.34101759650798 24.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9369 0.3404950798461 23.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.3393626768928 22.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.3393626768928 21.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9579 0.33807769025322 20.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.33689317117542 19.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9547 0.33844383524554 18.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9483 0.33917850964963 17.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9753 0.33610056128794 16.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9641 0.33737053405756 15.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.963 0.33749578130273 13.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9586 0.33799770161563 12.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9985 0.33350008337502 11.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9808 0.33548040794418 10.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9906 0.33438106065672 09.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.33409060537218 08.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.33409060537218 07.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9894 0.33451528734863 06.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.33409060537218 05.01.2017
Латвийски лат LVL 1 3.0195 0.33118065904951 04.01.2017
Латвийски лат LVL 1 3.0334 0.32966308432782 03.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.33395671920919 02.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.33395671920919 01.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.33395671920919 31.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9902 0.334425790917 30.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0126 0.33193918874062 29.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0326 0.32975004946251 28.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0181 0.33133428315828 27.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0169 0.33146607444728 26.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.017 0.3314550878356 25.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.017 0.3314550878356 24.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0211 0.33100526298368 23.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0194 0.33119162747566 22.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0194 0.33119162747566 21.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0404 0.3289040915669 20.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0224 0.33086289041821 19.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0189 0.33124648050614 18.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0189 0.33124648050614 17.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0176 0.33138918345705 16.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0203 0.33109293778764 15.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9627 0.33752995578358 14.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9662 0.33713168363563 13.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9716 0.33651904697806 12.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9853 0.33497470940944 11.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9853 0.33497470940944 10.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9825 0.33528918692372 09.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9545 0.33846674564224 08.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9362 0.3405762550235 07.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9423 0.33987016959521 05.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9574 0.33813484817745 04.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9574 0.33813484817745 03.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9585 0.33800912624641 02.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9666 0.33708622665678 01.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.962 0.33760972316003 30.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.977 0.33590863285186 29.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9808 0.33548040794418 28.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9765 0.3359650596338 27.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9765 0.3359650596338 26.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9751 0.33612315552418 25.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9863 0.33486253892777 24.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9873 0.33475044354434 23.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9671 0.3370294226686 22.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9643 0.33734777181797 21.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9734 0.33631532925271 20.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9734 0.33631532925271 19.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9645 0.33732501264969 18.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9444 0.33962776796631 17.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9444 0.33962776796631 16.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.34090134315129 15.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9254 0.34183359540576 14.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9059 0.34412746481297 13.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9059 0.34412746481297 12.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8915 0.34584125886218 11.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8896 0.34606866002215 10.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8617 0.34944263899081 09.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8551 0.35025042905678 08.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8506 0.35080333964779 07.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925035 06.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925035 05.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8412 0.35196395889061 04.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.849 0.35100035100035 03.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8405 0.35205069530012 02.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8584 0.3498460677302 01.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8783 0.3474273008373 31.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.34857780256553 30.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.34857780256553 29.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8854 0.34657239897415 28.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8824 0.34693311129614 27.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8841 0.34672861551264 26.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8981 0.34505365584348 25.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8935 0.34560221185416 24.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8965 0.34524426031417 23.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8965 0.34524426031417 22.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8957 0.34533964153745 21.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8678 0.34869935141921 20.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8713 0.34827430083934 19.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8641 0.34914982018784 18.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8663 0.34888183372292 17.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8704 0.34838350055741 16.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8704 0.34838350055741 15.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8622 0.3493815945776 14.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.854 0.35038542396636 13.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8603 0.34961367688704 12.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8426 0.35179061422641 11.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8221 0.35434605435668 10.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.35536602700782 09.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.35536602700782 08.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8275 0.35366931918656 07.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8185 0.35479865176512 06.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8077 0.35616340777149 05.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8241 0.35409510994653 04.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8054 0.35645540742853 03.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8043 0.35659522875584 02.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8043 0.35659522875584 01.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8202 0.35458478122119 30.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8082 0.356099992878 29.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8069 0.35626491859347 28.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8136 0.35541654819448 27.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8019 0.35690067454227 26.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8034 0.3567097096383 25.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8034 0.3567097096383 24.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8174 0.35493717611983 23.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.35388208648878 22.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.35388208648878 21.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.823 0.35423308537017 20.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8252 0.35395724196517 19.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8249 0.35399483167546 18.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8249 0.35399483167546 17.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8042 0.35660794522502 16.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426404996 15.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8053 0.35646811392721 14.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8076 0.35617609346061 13.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8084 0.35607463324313 12.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8074 0.35620146755005 11.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8074 0.35620146755005 10.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.797 0.35752592062925 09.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7871 0.35879588102329 08.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8039 0.3566461000749 07.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.821 0.35448422545197 06.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8247 0.35401989591815 05.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8227 0.35427073369469 04.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8227 0.35427073369469 03.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8107 0.35578325683993 02.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8271 0.35371935906052 01.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8318 0.35313228335334 31.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8243 0.35407003505293 30.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8186 0.35478606400341 29.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8145 0.3553028957186 28.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8145 0.3553028957186 27.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7908 0.35832019492619 26.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.35828168105765 25.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.35784576847379 24.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7817 0.35949239673581 23.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7895 0.35848718408317 22.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.35909221488078 21.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.35909221488078 20.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 19.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 18.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.35780735651925 17.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7978 0.35742369004218 16.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.822 0.35435861091425 15.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8239 0.35412018839194 14.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8239 0.35412018839194 13.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8236 0.35415781272135 12.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.35369433735366 11.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8171 0.35497497426431 10.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8428 0.3517658646405 09.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8408 0.35201351731907 08.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.35188964740657 07.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.35188964740657 06.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8282 0.35358178346652 05.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8289 0.3534942910672 04.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.35536602700782 03.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8132 0.35546708374804 02.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8214 0.35443396895158 01.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.819 0.35473572188719 31.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.819 0.35473572188719 30.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8355 0.35267148651032 29.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8419 0.35187726520989 28.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8654 0.3489914148112 27.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8639 0.34917420300988 26.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.34852920674753 25.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8726 0.34811668871406 24.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8726 0.34811668871406 23.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8619 0.34941821866592 22.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8548 0.35028723553314 21.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8625 0.34934497816594 20.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.857 0.35001750087504 19.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8514 0.35070491688293 18.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8513 0.35071721670817 17.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8513 0.35071721670817 16.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8312 0.35320712065555 15.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8298 0.35338186444272 14.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8464 0.3513209668353 13.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8423 0.35182774513598 12.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8537 0.35042225882188 11.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8533 0.3504713840115 10.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8533 0.3504713840115 09.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8429 0.3517534911534 08.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8413 0.35195157146377 07.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8477 0.35116058573586 06.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8255 0.35391966023713 05.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8329 0.35299516396625 04.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8319 0.35311981355274 03.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8319 0.35311981355274 02.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8297 0.35339435275824 01.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8355 0.35267148651032 30.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8348 0.3527585720333 29.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8433 0.35170400590863 28.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8629 0.34929616822103 27.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8384 0.35231116121759 26.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8384 0.35231116121759 25.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8542 0.35036087169785 24.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7655 0.36159826432833 23.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7958 0.35767937620717 22.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7926 0.35808923583757 21.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7708 0.3609065973726 20.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.35801231562366 19.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.35801231562366 18.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.35793542844871 17.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8171 0.35497497426431 16.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8042 0.35660794522502 15.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8068 0.35627761151489 14.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7979 0.35741091532935 13.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.35720664404358 12.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.35720664404358 11.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.35855145213338 10.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.36008786143819 09.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7696 0.36106296938186 08.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7749 0.36037334678727 07.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.35991937805931 06.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.36008786143819 05.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.36008786143819 04.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7874 0.35875726483461 03.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8183 0.35482382996842 02.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8189 0.35474830607684 01.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8256 0.35390713476784 31.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8326 0.35303254960107 30.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8338 0.35288305455572 29.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8338 0.35288305455572 28.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.35388208648878 27.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8203 0.35457220863029 26.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8281 0.35359428591634 25.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8155 0.35517670040845 23.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8108 0.35577059911769 22.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8108 0.35577059911769 21.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8109 0.35575794229606 20.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8121 0.35560613064969 19.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713018 18.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7869 0.35882162976784 17.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.35928573994898 16.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7862 0.3589117794846 15.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7862 0.3589117794846 14.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305038 13.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7681 0.36125862504967 12.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7654 0.36161134013163 11.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7704 0.360958706324 10.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7667 0.36144142841653 09.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7614 0.36213514883755 08.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7614 0.36213514883755 07.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7577 0.36262102476702 06.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7551 0.36296323182462 05.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7439 0.36444476839535 04.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7202 0.36762002793912 03.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7419 0.3647106021372 02.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7559 0.36285786857288 01.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7559 0.36285786857288 30.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7576 0.36263417464462 29.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7795 0.35977693829826 28.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 27.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7864 0.35888601780075 26.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8002 0.3571173487608 25.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.35636648729553 24.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.35636648729553 23.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7953 0.35774335491718 22.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7747 0.36039932244927 21.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7698 0.36103689797097 20.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7783 0.35993233272145 19.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.35886025981483 18.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.35828168105765 17.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.35828168105765 16.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7944 0.35785857429144 15.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7974 0.35747479802674 14.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7872 0.35878300803674 13.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7625 0.36199095022624 12.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7649 0.36167673333574 10.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7649 0.36167673333574 09.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7724 0.3606983119319 08.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7781 0.3599582448436 07.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.772 0.36075036075036 06.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.3596604805064 05.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7693 0.36110208355902 04.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7662 0.36150676017642 03.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7662 0.36150676017642 02.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7637 0.36183377356442 01.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7653 0.36162441688063 31.03.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8877 0.34629636042525 20.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8993 0.34491084054772 19.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8903 0.34598484586375 18.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.34638032559751 17.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.34638032559751 16.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8799 0.34723427896802 15.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8918 0.34580538073172 14.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9086 0.34380801760297 13.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8932 0.34563804783631 11.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.34638032559751 10.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.34638032559751 09.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9135 0.34322979234598 08.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.904 0.34435261707989 07.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9306 0.34122705248072 06.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9324 0.34101759650798 05.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8934 0.34561415635584 04.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.902 0.34458993797381 03.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.902 0.34458993797381 02.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9021 0.34457806416044 01.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8934 0.34561415635584 31.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8842 0.34671659385618 30.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8781 0.34745144366075 29.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8718 0.34821366390417 28.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8727 0.34810457061301 27.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8727 0.34810457061301 26.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8744 0.34789869190092 25.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8809 0.3471137491756 24.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8915 0.34584125886218 23.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.897 0.34518467380048 21.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9019 0.34460181260553 20.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9019 0.34460181260553 19.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9086 0.34380801760297 18.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9071 0.3439854150184 17.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8845 0.34668053388802 16.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8651 0.34902795713937 15.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.34852920674753 14.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8686 0.34860210555672 13.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8686 0.34860210555672 12.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8725 0.34812880765883 11.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8763 0.34766888015854 10.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8808 0.34712579838934 09.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8932 0.34563804783631 08.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9139 0.34318267613851 07.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9011 0.34469683912999 06.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9011 0.34469683912999 05.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8851 0.34660843644934 04.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9034 0.3444237790177 03.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9748 0.33615705257496 02.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9726 0.33640584000538 01.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9786 0.33572819445377 30.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9759 0.33603279680097 29.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9759 0.33603279680097 28.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9807 0.33549166303217 27.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9732 0.33633795237455 26.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.975 0.33613445378151 25.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9613 0.33768952824773 24.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9648 0.33729087965461 23.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9611 0.33771233663166 22.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9611 0.33771233663166 21.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9504 0.33893709327549 20.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.947 0.339328130302 19.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9545 0.33846674564224 18.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9607 0.33775796264397 17.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9363 0.34056465619998 16.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9346 0.34076194370613 15.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9346 0.34076194370613 14.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9227 0.34214938242036 13.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9383 0.34033284552292 12.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9384 0.34032126327253 11.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9411 0.34000884022985 10.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9263 0.34172846256365 09.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.34090134315129 08.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.34090134315129 07.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9415 0.33996260411355 06.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8959 0.34531579129114 05.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.34638032559751 04.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8695 0.34849276877505 03.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8565 0.35007876772274 02.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8662 0.34889400600098 31.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8578 0.34991951851074 30.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8806 0.34714989932653 29.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.85 0.35087719298246 28.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8492 0.3509757124807 27.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8628 0.34930836942853 26.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8616 0.34945485043332 25.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8616 0.34945485043332 24.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8491 0.35098803130813 23.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8144 0.35531552018192 22.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7787 0.35988051966747 21.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.77 0.36101083032491 20.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842015 19.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7729 0.36063327202568 16.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7603 0.36227946237728 15.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7613 0.36214826349908 14.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7687 0.36118033734244 13.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7709 0.36089357248547 12.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7725 0.36068530207394 11.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7725 0.36068530207394 10.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.776 0.36023054755043 09.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.35735982560841 08.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8015 0.35695163305372 07.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8093 0.35596055957 06.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8109 0.35575794229606 05.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8063 0.35634108969105 04.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8063 0.35634108969105 03.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.35864146612631 02.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8238 0.35413272894681 01.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.817 0.35498757543486 30.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8119 0.35563142359259 29.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8231 0.35422053770678 28.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8106 0.35579591546289 27.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8106 0.35579591546289 26.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8248 0.35400736335316 25.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.798 0.35739814152966 24.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8299 0.35336937700979 23.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8235 0.35417035594121 22.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8009 0.35702809811132 21.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.35911800617683 20.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.35911800617683 19.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7603 0.36227946237728 18.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842015 17.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7951 0.35776895281028 16.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7886 0.35860288316718 15.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.35864146612631 14.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7764 0.36017864860971 13.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7764 0.36017864860971 12.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.35784576847379 11.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8125 0.35555555555556 10.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8293 0.3534443148482 09.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8196 0.3546602354944 08.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8257 0.35389461018509 07.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8267 0.35376941309654 06.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8267 0.35376941309654 05.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8354 0.35268392466671 04.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8328 0.3530076249647 03.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8035 0.35669698591047 02.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7974 0.35747479802674 01.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.35636648729553 31.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.813 0.35549235691433 30.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.813 0.35549235691433 29.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426404996 28.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8041 0.35662066260119 27.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7693 0.36110208355902 26.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7497 0.3636760373859 25.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7013 0.37019212971532 24.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.36145449287935 23.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.36145449287935 22.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7919 0.35817901787313 21.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8219 0.35437116836174 20.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8554 0.35021363031449 19.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8573 0.34998075105869 18.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8357 0.35264661282928 17.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8343 0.3528208023145 16.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8343 0.3528208023145 15.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8286 0.35353178250725 14.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.837 0.35248501938668 13.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.35369433735366 12.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8467 0.35128394281097 11.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8799 0.34723427896802 10.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8719 0.3482015390508 09.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8719 0.3482015390508 08.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9005 0.34476814342355 07.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.896 0.34530386740331 06.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8918 0.34580538073172 05.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.875 0.34782608695652 04.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8741 0.34793500574093 03.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.34852920674753 02.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.34852920674753 01.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8389 0.352249110571 31.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8812 0.34707760655283 30.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8531 0.35049595177176 29.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.857 0.35001750087504 28.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8441 0.35160507717731 27.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8703 0.34839563808661 26.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8703 0.34839563808661 25.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8802 0.34719811124227 24.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8757 0.34774141948047 23.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8886 0.34618846500035 22.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8963 0.34526810068018 21.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9069 0.34400908183976 20.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9032 0.34444750620006 19.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9032 0.34444750620006 18.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8992 0.34492273730684 17.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8966 0.34523234136574 16.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8734 0.3480197675228 15.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8518 0.35065572620801 14.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8541 0.35037314740198 13.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925035 12.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925035 11.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8177 0.35489938602406 10.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8573 0.34998075105869 09.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8547 0.3502995060777 08.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8837 0.34677671047612 07.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8586 0.3498215909886 06.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8409 0.3520011264036 05.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8409 0.3520011264036 04.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8415 0.35192679922576 03.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8422 0.35184012384772 02.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.35188964740657 01.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8064 0.35632839224629 30.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8357 0.35264661282928 29.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8192 0.35471055618615 28.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8192 0.35471055618615 27.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8225 0.35429583702391 26.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8125 0.35555555555556 25.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8167 0.35502538431498 24.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8247 0.35401989591815 23.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7754 0.36030842401095 22.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.35947947372205 21.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.35947947372205 20.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7799 0.35972516997014 19.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.35953117135256 18.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.35940195514664 17.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.35940195514664 16.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7834 0.35927283178846 15.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.35915670006824 14.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.35915670006824 13.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7842 0.35916959988507 12.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7867 0.35884738220835 11.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7807 0.35962167799475 10.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.3596604805064 09.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7748 0.36038633415021 08.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.35874439461883 07.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.35874439461883 06.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305038 05.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.35892466171351 04.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7733 0.36058125698626 03.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7694 0.36108904455839 02.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7782 0.35994528831618 01.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 31.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 30.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.35958288385473 29.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.35915670006824 28.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.35906642728905 27.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 26.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.35841009282821 25.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 24.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 23.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7923 0.35812770834079 22.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.35892466171351 20.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.35954409808363 19.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 18.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.35975105227183 17.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.35975105227183 16.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7802 0.35968635349975 15.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.786 0.35893754486719 14.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.783 0.35932446999641 13.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 12.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 10.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 09.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7867 0.35884738220835 08.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7882 0.35865432895775 07.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7854 0.35901486321534 06.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7856 0.35898908673176 05.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7828 0.35935029466724 04.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 03.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 02.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.35954409808363 01.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.35874439461883 30.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 29.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.35958288385473 28.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.35929864903708 27.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.35900197451086 26.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.35900197451086 25.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7777 0.36001008028225 24.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7808 0.3596087456847 23.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 22.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7863 0.35889889818038 21.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842015 20.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.35991937805931 19.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.35991937805931 18.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.35936320839472 17.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7854 0.35901486321534 16.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7734 0.36056825557078 15.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7555 0.36291054255126 14.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7718 0.36077639079299 13.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.782 0.35945363048167 12.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.782 0.35945363048167 11.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.35920830489601 10.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 09.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.35911800617683 08.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7815 0.35951824555096 07.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7796 0.3597639948194 06.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.36390101892285 05.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.36390101892285 04.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.36390101892285 03.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7811 0.35956995433462 02.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.35900197451086 01.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7851 0.35905353488205 31.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 30.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.35920830489601 29.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.35920830489601 28.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.35929864903708 27.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.35855145213338 26.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 25.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.35928573994898 24.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7721 0.36073734713755 23.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.35953117135256 22.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.35953117135256 21.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.35947947372205 20.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7799 0.35972516997014 19.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.35909221488078 18.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.35936320839472 17.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 16.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305038 15.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305038 14.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.35909221488078 13.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.35904064340083 12.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.35904064340083 11.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.35906642728905 10.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 09.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.35950532067875 08.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.35950532067875 07.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8028 0.35678607107179 06.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7878 0.35870578951144 05.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.35892466171351 04.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.35963461123499 03.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7819 0.35946655163737 02.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 01.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 28.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.35900197451086 27.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.35936320839472 26.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7836 0.35924701824975 25.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.35886025981483 24.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 23.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.35936320839472 22.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.35936320839472 21.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7877 0.35871865695735 20.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 19.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.35925992455542 18.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.35906642728905 17.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 16.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.35963461123499 15.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.35963461123499 14.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.35950532067875 13.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7865 0.35887313834559 12.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.35940195514664 11.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.3596604805064 10.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7791 0.35982872152855 09.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.35975105227183 08.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7817 0.35949239673581 07.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8052 0.35648082133181 06.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 05.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.35911800617683 04.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.35886025981483 03.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.35954409808363 02.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 01.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 31.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 30.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7801 0.3596992913924 29.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 28.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7776 0.36002304147465 27.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 26.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7857 0.35897619987795 25.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7857 0.35897619987795 24.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 23.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8035 0.35669698591047 22.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.35928573994898 21.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7851 0.35905353488205 20.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7815 0.35951824555096 19.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 18.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 17.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7859 0.35895042894576 16.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.35864146612631 15.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7847 0.35910511006572 14.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642432967 13.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642432967 12.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642432967 11.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.35947947372205 10.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7811 0.35956995433462 09.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7859 0.35895042894576 08.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 06.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7803 0.35967341653778 05.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.35938903863432 04.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.35938903863432 03.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.35906642728905 02.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.35938903863432 01.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7864 0.35888601780075 31.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.35928573994898 30.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.35920830489601 29.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.35958288385473 28.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.35958288385473 27.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.35906642728905 26.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.3596475454055 25.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.35963461123499 24.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7868 0.35883450552605 23.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7812 0.35955702574428 22.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.35929864903708 21.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.35929864903708 20.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7849 0.35907932062193 19.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.35933738186784 18.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 17.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7895 0.35848718408317 16.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7828 0.35935029466724 15.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7844 0.35914380117799 14.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7844 0.35914380117799 13.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7842 0.35916959988507 12.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.35954409808363 11.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 10.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 09.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.35928573994898 08.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7822 0.3594277909568 07.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7822 0.3594277909568 06.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305038 05.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0973 0.32286184741549 04.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1241 0.32009218654973 03.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.32249742002064 02.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0898 0.32364554340087 01.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.32402307044262 30.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.32402307044262 29.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.32402307044262 28.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.087 0.3239390994493 27.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0882 0.32381322453209 26.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.32249742002064 25.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1043 0.3221338143865 24.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1013 0.32244542611163 23.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1013 0.32244542611163 21.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0725 0.32546786004882 20.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0735 0.32536196518627 19.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0786 0.32482297148054 18.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0831 0.32434886964419 17.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.32280973594164 16.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.32280973594164 15.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.32280973594164 14.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0929 0.32332115490317 13.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0902 0.32360365024917 12.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.32249742002064 11.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0854 0.32410708498088 10.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.32168821977739 09.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.32168821977739 08.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.32168821977739 07.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0778 0.3249074013906 06.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.087 0.3239390994493 05.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7963 0.35761542037693 04.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0115 0.33206043499917 03.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7934 0.3579866828954 02.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7934 0.3579866828954 01.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7907 0.35833303472247 31.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0581 0.32700042510055 30.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.025 0.33057851239669 29.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7894 0.35850003585 28.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0387 0.32908809688354 27.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0434 0.32857987776829 26.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0434 0.32857987776829 25.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0301 0.33002211148147 24.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9756 0.33606667562844 23.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7869 0.35882162976784 22.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0122 0.33198326804329 21.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0163 0.33153200941551 20.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0013 0.33318895145437 18.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7536 0.36316095293434 17.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.35787138102566 16.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0424 0.32868787799106 15.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7949 0.35779455436688 14.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8501 0.35086488193397 13.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.34973594935823 12.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.34973594935823 11.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.34973594935823 10.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8313 0.35319464556917 09.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.855 0.35026269702277 08.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8663 0.34888183372292 07.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8785 0.34740316136877 06.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.34877232142857 05.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.34877232142857 04.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.34877232142857 03.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8634 0.34923517496682 02.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.34857780256553 01.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8732 0.34804399276068 30.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7942 0.35788418867654 29.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8399 0.35212507482658 28.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8399 0.35212507482658 27.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7913 0.35825600974456 26.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7959 0.35766658321113 25.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.35855145213338 24.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8032 0.35673515981735 23.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.787 0.35880875493362 22.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8103 0.355833896737 21.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.794 0.3579098067287 19.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7913 0.35825600974456 18.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.35789699724419 17.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.3581533612693 16.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7965 0.35758984444842 15.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.3581533612693 14.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.3581533612693 13.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.35782015958779 12.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7954 0.35773055734421 11.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7891 0.35853859667993 10.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.35841009282821 09.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.35784576847379 08.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.35789699724419 07.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.35789699724419 06.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7977 0.35743646566823 05.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.35780735651925 04.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9345 0.34077355597206 03.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7958 0.35767937620717 02.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.35782015958779 01.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 31.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.35931155905285 30.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9234 0.34206745570226 29.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7935 0.35797386790764 28.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.35782015958779 27.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7952 0.35775615340584 26.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7917 0.3582046781531 25.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.35864146612631 24.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.35864146612631 23.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.3578329635726 22.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.35782015958779 21.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7847 0.35910511006572 20.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.787 0.35880875493362 19.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7937 0.3579482406844 18.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.34688497294297 17.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.34688497294297 16.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.34688497294297 15.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7984 0.35734705546026 14.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7923 0.35812770834079 13.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8761 0.34769305656966 12.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7942 0.35788418867654 11.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7989 0.35728321840723 10.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7989 0.35728321840723 09.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.35793542844871 08.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.35780735651925 07.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8864 0.34645232815965 06.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.35789699724419 05.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713018 04.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.34754804851771 03.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.34754804851771 02.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.34754804851771 01.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.3578329635726 31.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7887 0.35859002402553 30.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.79 0.3584229390681 29.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.35787138102566 28.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.34871151096698 27.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.34871151096698 26.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.34871151096698 25.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.35793542844871 24.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7935 0.35797386790764 23.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8585 0.34983382893126 22.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.3578329635726 21.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8392 0.35221189067343 20.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8392 0.35221189067343 19.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7786 0.35989347153243 18.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7853 0.35902775284529 17.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7796 0.3597639948194 16.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.3581533612693 15.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.35841009282821 14.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8334 0.35293287216771 13.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8334 0.35293287216771 12.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713018 11.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 10.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.35919540229885 09.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7952 0.35775615340584 08.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8342 0.35283325100557 07.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 06.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 05.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 04.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.823 0.35423308537017 03.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7794 0.3597898827085 02.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8144 0.35531552018192 01.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.35904064340083 30.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7994 0.35721940415803 29.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7994 0.35721940415803 28.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7954 0.35773055734421 27.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8312 0.35320712065555 26.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8142 0.35534077180016 25.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8287 0.35351928447697 24.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.35801231562366 23.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 22.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 21.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 20.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8283 0.35356928190079 19.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.35920830489601 18.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7834 0.35927283178846 17.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.35720664404358 16.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8461 0.35135799866484 15.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8461 0.35135799866484 14.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.35787138102566 13.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.35273368606702 12.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 11.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.35801231562366 10.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.35793542844871 09.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 08.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 07.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.35941487258743 06.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 04.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 02.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 01.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 31.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 30.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 29.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 28.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 27.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 26.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 25.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 24.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 23.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 22.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 21.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 20.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 19.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 18.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 17.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 16.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 15.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 14.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 13.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 12.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 11.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 10.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 09.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 08.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 07.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 06.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 04.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 02.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 01.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 30.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 29.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 28.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 27.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 26.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 25.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 24.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 23.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 22.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 21.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 20.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 19.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 18.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 17.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 16.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 15.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 14.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 13.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 12.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 10.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 09.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 08.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 07.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 06.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 04.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 02.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 01.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 30.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 29.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 28.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 27.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 26.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 25.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 24.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 23.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 22.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 21.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 20.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 19.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 18.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 17.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 16.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 15.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 14.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 13.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 12.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 11.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 10.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 09.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 08.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 07.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 06.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 02.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 01.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 28.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 27.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 26.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 25.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 24.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 23.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 22.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 21.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 20.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 19.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 18.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 17.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 15.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 14.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 13.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 12.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 11.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 10.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 09.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 08.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 07.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 06.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 04.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 02.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 01.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 31.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 30.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 29.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 27.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 26.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 25.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 24.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 23.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 22.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 21.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 20.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 19.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 18.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 17.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 16.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 15.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 14.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 13.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 12.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 11.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 10.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 09.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 08.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 07.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 06.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 05.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 04.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.35715561270045 03.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 02.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 01.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 31.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 30.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 29.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 28.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 27.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 26.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 25.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 24.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 23.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 22.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 21.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 20.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 19.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 18.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 17.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 16.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 15.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 14.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 13.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 12.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.35948981205873 11.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.35948981205873 10.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.35948981205873 09.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 08.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 07.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 06.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 05.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 04.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 03.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 02.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 01.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 30.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 29.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 28.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 27.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 26.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 25.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 24.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 23.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 22.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 21.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 20.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 19.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 18.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 17.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 16.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 15.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 14.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 13.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 12.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 11.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 10.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 09.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 08.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 07.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 06.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 05.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 04.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 03.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 02.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 01.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 31.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 30.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 29.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 28.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 27.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 26.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 25.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 24.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 23.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 22.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 21.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 20.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 19.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 18.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 17.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 16.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 15.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 14.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 13.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 12.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 11.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 10.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 09.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 08.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 07.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 06.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 05.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 04.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 03.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 02.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 01.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 30.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 29.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 28.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 27.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 26.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 25.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 24.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 23.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 22.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 21.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 20.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 19.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 18.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 17.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 16.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 15.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 14.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 13.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 12.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 11.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 10.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 09.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 08.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 07.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 06.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 05.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 04.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 03.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 02.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 01.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 31.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 30.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 29.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 28.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 27.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 26.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 25.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 24.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 23.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.35908061000614 22.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 21.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 20.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 19.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 18.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 17.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 16.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 15.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 14.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 13.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 12.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 11.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 10.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 09.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 08.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 07.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 06.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.35943812632094 05.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 04.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 03.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 02.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.35938645544327 01.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.35933609063894 31.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 30.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 29.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 28.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 27.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 26.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 25.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 24.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 23.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 22.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 21.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 20.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 19.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 18.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 17.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 16.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 15.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 14.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 13.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.35928444909119 12.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.35923411287136 11.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 10.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.35918250062857 09.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.35897748852169 08.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 07.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 06.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 05.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 04.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 03.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 02.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 01.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 30.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 29.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 28.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.35897748852169 27.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.35908061000614 26.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 25.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 24.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 23.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 22.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 21.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 20.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 19.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 18.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 17.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 16.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 15.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 14.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 13.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 12.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78608 0.35892723827026 11.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 10.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 07.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.3590290418592 06.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.35913090321422 05.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.35887571416267 04.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78807 0.35867105201806 03.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 02.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 01.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.35882420484556 31.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 30.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.35856945131703 29.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 28.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.35856945131703 27.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 26.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 25.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 24.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 22.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 21.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 20.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.35754637376468 19.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.35754637376468 18.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.35754637376468 17.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79724 0.35749524531324 16.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79644 0.35759751684284 15.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.35754637376468 14.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 13.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 12.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 11.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 10.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79364 0.35795592846609 09.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 08.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 07.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 06.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 05.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 04.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 03.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 02.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 01.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 30.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 29.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 28.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 27.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 26.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.35790468282487 25.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79364 0.35795592846609 24.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 23.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 22.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 21.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 20.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 19.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.35800718878435 18.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 17.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 16.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 15.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 14.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 13.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 12.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79046 0.35836385398823 11.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79125 0.35826242722794 10.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79046 0.35836385398823 09.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 08.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 07.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 06.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 05.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78966 0.35846662317272 04.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.35856945131703 03.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 02.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 31.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 30.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 29.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 28.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 27.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.35872251737114 26.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.35897748852169 25.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.35908061000614 24.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.35908061000614 23.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.35908061000614 22.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 21.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.35877399749576 20.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78807 0.35867105201806 19.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 18.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 17.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 16.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143018 15.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.35856945131703 14.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.35851802987172 13.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 12.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79085 0.35831377537309 11.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 10.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 09.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 08.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.35815977507566 07.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79085 0.35831377537309 06.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.35841523121367 05.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79245 0.35810847105588 04.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 03.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 02.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 01.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79125 0.35826242722794 28.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.35821109379757 27.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 26.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 25.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 24.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 23.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 22.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 21.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 20.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 19.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.35764867455401 18.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 17.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 16.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 15.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 14.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.35775103390049 13.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 12.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.35764867455401 11.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 10.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 09.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.35769984690447 08.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.35780223554837 07.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 06.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.3578534518544 05.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.35805718173192 04.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.35805718173192 03.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.35805718173192 02.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.35805718173192 01.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.35764867455401 31.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79764 0.35744413148225 30.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79764 0.35744413148225 29.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.35723982223746 28.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.35723982223746 27.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.35723982223746 26.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.35723982223746 25.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80004 0.35713775517493 24.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80245 0.35683063034131 23.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 22.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80366 0.35667662983386 21.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 20.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 19.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 18.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80325 0.35672879693213 17.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80366 0.35667662983386 16.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80526 0.35647319678033 15.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.35652403328508 14.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 13.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 12.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 11.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80768 0.35616594483702 10.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80687 0.35626872637493 09.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80647 0.35631950457336 08.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.35662574980564 07.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.35652403328508 06.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.35652403328508 05.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.35652403328508 04.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80325 0.35672879693213 03.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80165 0.35693252190673 02.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 01.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 31.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 30.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 29.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.3567797063703 28.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80567 0.35642110440643 27.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 26.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 25.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 24.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 23.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 22.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 21.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 20.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 19.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 18.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 17.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 16.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 15.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 14.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 13.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 12.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 11.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 10.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 09.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 08.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 07.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 06.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80808 0.35611521039287 05.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 04.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 03.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 02.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 01.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 30.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 29.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80808 0.35611521039287 28.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 27.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 26.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 25.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 24.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 23.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 22.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 21.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 20.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 19.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 18.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 17.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 16.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 15.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 14.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 13.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 12.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 11.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 10.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 09.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8101 0.35585922209174 08.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 07.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 06.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 05.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 03.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 02.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 01.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 31.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 30.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 29.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 28.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 27.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 26.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 25.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 24.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 23.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.3560632225858 22.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 21.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 20.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 19.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 18.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 17.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 16.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 15.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 14.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 13.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 12.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 11.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 10.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 09.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 08.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 07.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 06.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 05.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 04.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 03.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 02.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 01.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 30.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 29.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 28.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 27.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 26.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 25.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 24.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 23.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 22.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 21.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 20.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 19.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 18.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 17.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 16.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 15.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 14.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 13.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.35590988361747 12.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 11.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.35601251740011 10.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 09.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 08.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 07.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.35596182665371 06.09.2012