Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.08.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.05.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.04.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 26.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.04.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 08.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.04.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 31.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.03.2018
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 12.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.03.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.02.2018
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.12.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.11.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 31.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 13.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 12.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 11.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 10.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 09.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 08.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 07.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 06.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 05.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 04.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 03.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 02.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 01.10.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 30.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 29.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 28.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 27.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 26.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 25.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 24.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 23.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 22.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 21.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 20.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 19.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 18.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 17.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 16.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 15.09.2017
Латвийски лат LVL 1 0 0 14.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 13.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 12.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 11.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 10.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 09.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 08.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 07.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 06.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 05.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 04.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 03.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 02.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 01.09.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 31.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 30.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 29.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 28.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 27.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 26.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 25.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 24.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 23.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 22.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 21.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 20.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 19.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 18.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 17.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 16.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 15.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 14.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 13.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 12.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 11.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 10.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 09.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 08.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 07.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 06.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 05.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 04.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 03.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 02.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 01.08.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 31.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 30.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6825 0.372786579683 29.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6889 0.371899289672 28.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6947 0.371098823617 27.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7078 0.369303493611 26.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.6947 0.371098823617 25.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7052 0.369658435606 24.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7016 0.370151021617 23.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7016 0.370151021617 22.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7082 0.36924894764 21.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.731 0.366166239473 20.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.734 0.365764447696 19.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7261 0.366824401159 18.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7497 0.363676037386 17.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7466 0.364086506954 16.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7466 0.364086506954 15.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7508 0.363530609277 14.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7608 0.362213851058 13.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7443 0.364391648143 12.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7643 0.361755236407 11.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.361454492879 10.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7646 0.361715980612 09.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7646 0.361715980612 08.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7655 0.361598264328 07.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7677 0.361310835712 06.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842 05.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7787 0.359880519667 04.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7735 0.360555255093 03.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.76 0.36231884058 02.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.76 0.36231884058 01.07.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7611 0.362174495672 30.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.764 0.361794500724 29.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.359634611235 28.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.357896997244 27.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8112 0.355719977234 26.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8159 0.355126247381 25.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8159 0.355126247381 24.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8196 0.354660235494 23.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8238 0.354132728947 22.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925 21.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.827 0.353731871242 20.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8186 0.354786064003 19.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8165 0.35505059471 18.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8165 0.35505059471 17.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8212 0.35445909542 16.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.353694337354 15.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.357359825608 14.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.812 0.355618776671 13.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8105 0.355808574987 12.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8146 0.355290272152 11.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8146 0.355290272152 10.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8217 0.354396285927 09.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8077 0.356163407771 08.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8064 0.356328392246 07.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8005 0.357079093019 06.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426405 05.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.357871381026 04.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.357871381026 03.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.357359825608 02.06.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9556 0.33834077683 05.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9582 0.338043404773 04.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9564 0.338249222027 03.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9572 0.338157716759 02.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9572 0.338157716759 01.04.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9509 0.338879663831 31.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9388 0.340274942153 30.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.93 0.341296928328 29.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9027 0.344506838461 28.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.8924 0.345733646799 27.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9176 0.342747463669 26.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9176 0.342747463669 25.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9198 0.34248921159 24.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.342055755088 23.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9181 0.342688735821 22.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9145 0.343112026077 21.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9312 0.34115720524 20.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9358 0.340622658219 19.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9358 0.340622658219 18.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9321 0.341052487978 17.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9385 0.34030968181 16.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9688 0.336836432229 15.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9646 0.337313634217 14.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.955 0.338409475465 13.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9498 0.339006034307 12.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9498 0.339006034307 11.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9616 0.337655321448 10.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9733 0.336326640433 09.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9865 0.334840113846 08.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9823 0.335311672199 07.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.973 0.33636057854 06.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.983 0.335232986926 05.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.983 0.335232986926 04.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9828 0.335255464664 03.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9994 0.333400013336 02.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.333956719209 01.03.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9746 0.336179654407 28.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9737 0.336281400276 27.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9848 0.335030822836 26.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9848 0.335030822836 25.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9724 0.336428475306 24.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9793 0.335649313597 23.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9983 0.33352232932 22.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9909 0.334347520813 21.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.336893171175 20.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9728 0.33638320775 19.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9728 0.33638320775 18.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9575 0.338123415046 17.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9638 0.337404683177 16.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9904 0.334403424291 15.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9706 0.336632330169 14.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.968 0.33692722372 13.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9667 0.337074864327 12.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.336893171175 10.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9513 0.338833734287 09.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9525 0.338696020322 08.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9529 0.33865014054 07.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9421 0.339893273512 06.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.342055755088 05.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9235 0.342055755088 04.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9289 0.341425108402 03.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9153 0.343017871231 02.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9287 0.341448424216 01.02.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9316 0.341110656297 31.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9608 0.337746554985 30.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9487 0.339132499067 29.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9487 0.339132499067 28.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.943 0.339789330615 27.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.339362676893 26.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9363 0.3405646562 25.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9324 0.341017596508 24.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9369 0.340495079846 23.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.339362676893 22.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9467 0.339362676893 21.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9579 0.338077690253 20.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9683 0.336893171175 19.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9547 0.338443835246 18.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9483 0.33917850965 17.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9753 0.336100561288 16.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9641 0.337370534058 15.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.963 0.337495781303 13.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9586 0.337997701616 12.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9985 0.333500083375 11.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9808 0.335480407944 10.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9906 0.334381060657 09.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.334090605372 08.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.334090605372 07.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9894 0.334515287349 06.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9932 0.334090605372 05.01.2017
Латвийски лат LVL 1 3.0195 0.33118065905 04.01.2017
Латвийски лат LVL 1 3.0334 0.329663084328 03.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.333956719209 02.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.333956719209 01.01.2017
Латвийски лат LVL 1 2.9944 0.333956719209 31.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9902 0.334425790917 30.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0126 0.331939188741 29.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0326 0.329750049463 28.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0181 0.331334283158 27.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0169 0.331466074447 26.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.017 0.331455087836 25.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.017 0.331455087836 24.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0211 0.331005262984 23.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0194 0.331191627476 22.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0194 0.331191627476 21.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0404 0.328904091567 20.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0224 0.330862890418 19.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0189 0.331246480506 18.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0189 0.331246480506 17.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0176 0.331389183457 16.12.2016
Латвийски лат LVL 1 3.0203 0.331092937788 15.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9627 0.337529955784 14.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9662 0.337131683636 13.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9716 0.336519046978 12.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9853 0.334974709409 11.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9853 0.334974709409 10.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9825 0.335289186924 09.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9545 0.338466745642 08.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9362 0.340576255023 07.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9423 0.339870169595 05.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9574 0.338134848177 04.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9574 0.338134848177 03.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9585 0.338009126246 02.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9666 0.337086226657 01.12.2016
Латвийски лат LVL 1 2.962 0.33760972316 30.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.977 0.335908632852 29.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9808 0.335480407944 28.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9765 0.335965059634 27.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9765 0.335965059634 26.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9751 0.336123155524 25.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9863 0.334862538928 24.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9873 0.334750443544 23.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9671 0.337029422669 22.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9643 0.337347771818 21.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9734 0.336315329253 20.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9734 0.336315329253 19.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9645 0.33732501265 18.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9444 0.339627767966 17.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9444 0.339627767966 16.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.340901343151 15.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9254 0.341833595406 14.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9059 0.344127464813 13.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9059 0.344127464813 12.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8915 0.345841258862 11.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8896 0.346068660022 10.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8617 0.349442638991 09.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8551 0.350250429057 08.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8506 0.350803339648 07.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925 06.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925 05.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8412 0.351963958891 04.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.849 0.351000351 03.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8405 0.3520506953 02.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8584 0.34984606773 01.11.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8783 0.347427300837 31.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.348577802566 30.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.348577802566 29.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8854 0.346572398974 28.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8824 0.346933111296 27.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8841 0.346728615513 26.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8981 0.345053655843 25.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8935 0.345602211854 24.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8965 0.345244260314 23.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8965 0.345244260314 22.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8957 0.345339641537 21.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8678 0.348699351419 20.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8713 0.348274300839 19.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8641 0.349149820188 18.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8663 0.348881833723 17.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8704 0.348383500557 16.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8704 0.348383500557 15.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8622 0.349381594578 14.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.854 0.350385423966 13.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8603 0.349613676887 12.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8426 0.351790614226 11.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8221 0.354346054357 10.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.355366027008 09.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.355366027008 08.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8275 0.353669319187 07.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8185 0.354798651765 06.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8077 0.356163407771 05.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8241 0.354095109947 04.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8054 0.356455407429 03.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8043 0.356595228756 02.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8043 0.356595228756 01.10.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8202 0.354584781221 30.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8082 0.356099992878 29.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8069 0.356264918593 28.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8136 0.355416548194 27.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8019 0.356900674542 26.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8034 0.356709709638 25.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8034 0.356709709638 24.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8174 0.35493717612 23.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.353882086489 22.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.353882086489 21.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.823 0.35423308537 20.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8252 0.353957241965 19.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8249 0.353994831675 18.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8249 0.353994831675 17.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8042 0.356607945225 16.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426405 15.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8053 0.356468113927 14.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8076 0.356176093461 13.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8084 0.356074633243 12.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8074 0.35620146755 11.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8074 0.35620146755 10.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.797 0.357525920629 09.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7871 0.358795881023 08.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8039 0.356646100075 07.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.821 0.354484225452 06.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8247 0.354019895918 05.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8227 0.354270733695 04.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8227 0.354270733695 03.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8107 0.35578325684 02.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8271 0.353719359061 01.09.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8318 0.353132283353 31.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8243 0.354070035053 30.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8186 0.354786064003 29.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8145 0.355302895719 28.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8145 0.355302895719 27.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7908 0.358320194926 26.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.358281681058 25.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.357845768474 24.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7817 0.359492396736 23.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7895 0.358487184083 22.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.359092214881 21.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.359092214881 20.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 19.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 18.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.357807356519 17.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7978 0.357423690042 16.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.822 0.354358610914 15.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8239 0.354120188392 14.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8239 0.354120188392 13.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8236 0.354157812721 12.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.353694337354 11.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8171 0.354974974264 10.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8428 0.35176586464 09.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8408 0.352013517319 08.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.351889647407 07.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.351889647407 06.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8282 0.353581783467 05.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8289 0.353494291067 04.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.814 0.355366027008 03.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8132 0.355467083748 02.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8214 0.354433968952 01.08.2016
Латвийски лат LVL 1 2.819 0.354735721887 31.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.819 0.354735721887 30.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8355 0.35267148651 29.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8419 0.35187726521 28.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8654 0.348991414811 27.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8639 0.34917420301 26.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.348529206748 25.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8726 0.348116688714 24.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8726 0.348116688714 23.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8619 0.349418218666 22.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8548 0.350287235533 21.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8625 0.349344978166 20.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.857 0.350017500875 19.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8514 0.350704916883 18.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8513 0.350717216708 17.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8513 0.350717216708 16.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8312 0.353207120656 15.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8298 0.353381864443 14.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8464 0.351320966835 13.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8423 0.351827745136 12.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8537 0.350422258822 11.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8533 0.350471384011 10.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8533 0.350471384011 09.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8429 0.351753491153 08.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8413 0.351951571464 07.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8477 0.351160585736 06.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8255 0.353919660237 05.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8329 0.352995163966 04.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8319 0.353119813553 03.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8319 0.353119813553 02.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8297 0.353394352758 01.07.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8355 0.35267148651 30.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8348 0.352758572033 29.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8433 0.351704005909 28.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8629 0.349296168221 27.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8384 0.352311161218 26.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8384 0.352311161218 25.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8542 0.350360871698 24.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7655 0.361598264328 23.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7958 0.357679376207 22.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7926 0.358089235838 21.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7708 0.360906597373 20.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.358012315624 19.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.358012315624 18.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.357935428449 17.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8171 0.354974974264 16.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8042 0.356607945225 15.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8068 0.356277611515 14.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7979 0.357410915329 13.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.357206644044 12.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.357206644044 11.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.358551452133 10.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.360087861438 09.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7696 0.361062969382 08.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7749 0.360373346787 07.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.359919378059 06.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.360087861438 05.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7771 0.360087861438 04.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7874 0.358757264835 03.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8183 0.354823829968 02.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8189 0.354748306077 01.06.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8256 0.353907134768 31.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8326 0.353032549601 30.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8338 0.352883054556 29.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8338 0.352883054556 28.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8258 0.353882086489 27.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8203 0.35457220863 26.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8281 0.353594285916 25.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8155 0.355176700408 23.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8108 0.355770599118 22.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8108 0.355770599118 21.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8109 0.355757942296 20.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8121 0.35560613065 19.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713 18.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7869 0.358821629768 17.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.359285739949 16.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7862 0.358911779485 15.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7862 0.358911779485 14.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305 13.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7681 0.36125862505 12.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7654 0.361611340132 11.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7704 0.360958706324 10.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7667 0.361441428417 09.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7614 0.362135148838 08.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7614 0.362135148838 07.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7577 0.362621024767 06.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7551 0.362963231825 05.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7439 0.364444768395 04.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7202 0.367620027939 03.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7419 0.364710602137 02.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7559 0.362857868573 01.05.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7559 0.362857868573 30.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7576 0.362634174645 29.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7795 0.359776938298 28.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 27.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7864 0.358886017801 26.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8002 0.357117348761 25.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.356366487296 24.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.356366487296 23.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7953 0.357743354917 22.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7747 0.360399322449 21.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7698 0.361036897971 20.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7783 0.359932332721 19.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.358860259815 18.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.358281681058 17.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7911 0.358281681058 16.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7944 0.357858574291 15.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7974 0.357474798027 14.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7872 0.358783008037 13.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7625 0.361990950226 12.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7649 0.361676733336 10.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7649 0.361676733336 09.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7724 0.360698311932 08.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7781 0.359958244844 07.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.772 0.36075036075 06.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.359660480506 05.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7693 0.361102083559 04.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7662 0.361506760176 03.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7662 0.361506760176 02.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7637 0.361833773564 01.04.2016
Латвийски лат LVL 1 2.7653 0.361624416881 31.03.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8877 0.346296360425 20.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8993 0.344910840548 19.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8903 0.345984845864 18.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.346380325598 17.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.346380325598 16.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8799 0.347234278968 15.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8918 0.345805380732 14.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9086 0.343808017603 13.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8932 0.345638047836 11.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.346380325598 10.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.346380325598 09.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9135 0.343229792346 08.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.904 0.34435261708 07.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9306 0.341227052481 06.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9324 0.341017596508 05.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8934 0.345614156356 04.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.902 0.344589937974 03.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.902 0.344589937974 02.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.9021 0.34457806416 01.01.2016
Латвийски лат LVL 1 2.8934 0.345614156356 31.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8842 0.346716593856 30.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8781 0.347451443661 29.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8718 0.348213663904 28.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8727 0.348104570613 27.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8727 0.348104570613 26.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8744 0.347898691901 25.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8809 0.347113749176 24.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8915 0.345841258862 23.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.897 0.3451846738 21.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9019 0.344601812606 20.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9019 0.344601812606 19.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9086 0.343808017603 18.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9071 0.343985415018 17.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8845 0.346680533888 16.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8651 0.349027957139 15.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.348529206748 14.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8686 0.348602105557 13.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8686 0.348602105557 12.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8725 0.348128807659 11.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8763 0.347668880159 10.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8808 0.347125798389 09.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8932 0.345638047836 08.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9139 0.343182676139 07.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9011 0.34469683913 06.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9011 0.34469683913 05.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8851 0.346608436449 04.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9034 0.344423779018 03.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9748 0.336157052575 02.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9726 0.336405840005 01.12.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9786 0.335728194454 30.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9759 0.336032796801 29.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9759 0.336032796801 28.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9807 0.335491663032 27.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9732 0.336337952375 26.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.975 0.336134453782 25.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9613 0.337689528248 24.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9648 0.337290879655 23.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9611 0.337712336632 22.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9611 0.337712336632 21.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9504 0.338937093275 20.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.947 0.339328130302 19.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9545 0.338466745642 18.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9607 0.337757962644 17.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9363 0.3405646562 16.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9346 0.340761943706 15.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9346 0.340761943706 14.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9227 0.34214938242 13.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9383 0.340332845523 12.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9384 0.340321263273 11.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9411 0.34000884023 10.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9263 0.341728462564 09.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.340901343151 08.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9334 0.340901343151 07.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9415 0.339962604114 06.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8959 0.345315791291 05.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.887 0.346380325598 04.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8695 0.348492768775 03.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8565 0.350078767723 02.11.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8662 0.348894006001 31.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8578 0.349919518511 30.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8806 0.347149899327 29.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.85 0.350877192982 28.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8492 0.350975712481 27.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8628 0.349308369429 26.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8616 0.349454850433 25.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8616 0.349454850433 24.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8491 0.350988031308 23.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8144 0.355315520182 22.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7787 0.359880519667 21.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.77 0.361010830325 20.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842 19.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7729 0.360633272026 16.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7603 0.362279462377 15.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7613 0.362148263499 14.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7687 0.361180337342 13.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7709 0.360893572485 12.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7725 0.360685302074 11.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7725 0.360685302074 10.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.776 0.36023054755 09.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7983 0.357359825608 08.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8015 0.356951633054 07.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8093 0.35596055957 06.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8109 0.355757942296 05.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8063 0.356341089691 04.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8063 0.356341089691 03.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.358641466126 02.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8238 0.354132728947 01.10.2015
Латвийски лат LVL 1 2.817 0.354987575435 30.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8119 0.355631423593 29.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8231 0.354220537707 28.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8106 0.355795915463 27.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8106 0.355795915463 26.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8248 0.354007363353 25.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.798 0.35739814153 24.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8299 0.35336937701 23.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8235 0.354170355941 22.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8009 0.357028098111 21.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.359118006177 20.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.359118006177 19.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7603 0.362279462377 18.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842 17.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7951 0.35776895281 16.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7886 0.358602883167 15.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.358641466126 14.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7764 0.36017864861 13.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7764 0.36017864861 12.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.357845768474 11.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8125 0.355555555556 10.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8293 0.353444314848 09.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8196 0.354660235494 08.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8257 0.353894610185 07.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8267 0.353769413097 06.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8267 0.353769413097 05.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8354 0.352683924667 04.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8328 0.353007624965 03.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8035 0.35669698591 02.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7974 0.357474798027 01.09.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8061 0.356366487296 31.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.813 0.355492356914 30.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.813 0.355492356914 29.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8025 0.35682426405 28.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8041 0.356620662601 27.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7693 0.361102083559 26.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7497 0.363676037386 25.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7013 0.370192129715 24.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.361454492879 23.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7666 0.361454492879 22.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7919 0.358179017873 21.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8219 0.354371168362 20.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8554 0.350213630314 19.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8573 0.349980751059 18.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8357 0.352646612829 17.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8343 0.352820802315 16.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8343 0.352820802315 15.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8286 0.353531782507 14.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.837 0.352485019387 13.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8273 0.353694337354 12.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8467 0.351283942811 11.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8799 0.347234278968 10.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8719 0.348201539051 09.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8719 0.348201539051 08.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9005 0.344768143424 07.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.896 0.345303867403 06.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8918 0.345805380732 05.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.875 0.347826086957 04.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8741 0.347935005741 03.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.348529206748 02.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8692 0.348529206748 01.08.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8389 0.352249110571 31.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8812 0.347077606553 30.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8531 0.350495951772 29.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.857 0.350017500875 28.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8441 0.351605077177 27.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8703 0.348395638087 26.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8703 0.348395638087 25.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8802 0.347198111242 24.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8757 0.34774141948 23.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8886 0.346188465 22.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8963 0.34526810068 21.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9069 0.34400908184 20.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9032 0.3444475062 19.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.9032 0.3444475062 18.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8992 0.344922737307 17.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8966 0.345232341366 16.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8734 0.348019767523 15.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8518 0.350655726208 14.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8541 0.350373147402 13.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925 12.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.828 0.35360678925 11.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8177 0.354899386024 10.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8573 0.349980751059 09.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8547 0.350299506078 08.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8837 0.346776710476 07.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8586 0.349821590989 06.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8409 0.352001126404 05.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8409 0.352001126404 04.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8415 0.351926799226 03.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8422 0.351840123848 02.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8418 0.351889647407 01.07.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8064 0.356328392246 30.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8357 0.352646612829 29.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8192 0.354710556186 28.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8192 0.354710556186 27.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8225 0.354295837024 26.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8125 0.355555555556 25.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8167 0.355025384315 24.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8247 0.354019895918 23.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7754 0.360308424011 22.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.359479473722 21.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.359479473722 20.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7799 0.35972516997 19.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.359531171353 18.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.359401955147 17.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.359401955147 16.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7834 0.359272831788 15.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.359156700068 14.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.359156700068 13.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7842 0.359169599885 12.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7867 0.358847382208 11.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7807 0.359621677995 10.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.359660480506 09.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7748 0.36038633415 08.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.358744394619 07.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.358744394619 06.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305 05.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.358924661714 04.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7733 0.360581256986 03.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7694 0.361089044558 02.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7782 0.359945288316 01.06.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 31.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 30.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.359582883855 29.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7843 0.359156700068 28.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.359066427289 27.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 26.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.358410092828 25.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 24.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 23.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7923 0.358127708341 22.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.358924661714 20.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.359544098084 19.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 18.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.359751052272 17.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.359751052272 16.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7802 0.3596863535 15.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.786 0.358937544867 14.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.783 0.359324469996 13.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 12.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 10.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 09.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7867 0.358847382208 08.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7882 0.358654328958 07.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7854 0.359014863215 06.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7856 0.358989086732 05.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7828 0.359350294667 04.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 03.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 02.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.359544098084 01.05.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7875 0.358744394619 30.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 29.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.359582883855 28.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.359298649037 27.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.359001974511 26.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.359001974511 25.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7777 0.360010080282 24.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7808 0.359608745685 23.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 22.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7863 0.35889889818 21.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7838 0.35922120842 20.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.359919378059 19.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7784 0.359919378059 18.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.359363208395 17.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7854 0.359014863215 16.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7734 0.360568255571 15.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7555 0.362910542551 14.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7718 0.360776390793 13.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.782 0.359453630482 12.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.782 0.359453630482 11.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.359208304896 10.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 09.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.359118006177 08.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7815 0.359518245551 07.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7796 0.359763994819 06.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.363901018923 05.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.363901018923 04.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.748 0.363901018923 03.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7811 0.359569954335 02.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.359001974511 01.04.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7851 0.359053534882 31.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 30.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.359208304896 29.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.359208304896 28.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.359298649037 27.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.358551452133 26.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 25.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.359285739949 24.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7721 0.360737347138 23.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.359531171353 22.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7814 0.359531171353 21.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.359479473722 20.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7799 0.35972516997 19.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.359092214881 18.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.359363208395 17.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 16.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305 15.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305 14.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7848 0.359092214881 13.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.359040643401 12.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.359040643401 11.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.359066427289 10.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 09.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.359505320679 08.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.359505320679 07.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8028 0.356786071072 06.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7878 0.358705789511 05.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7861 0.358924661714 04.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.359634611235 03.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7819 0.359466551637 02.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 01.03.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 28.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7855 0.359001974511 27.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.359363208395 26.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7836 0.35924701825 25.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.358860259815 24.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 23.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.359363208395 22.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7827 0.359363208395 21.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7877 0.358718656957 20.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 19.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7835 0.359259924555 18.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.359066427289 17.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 16.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.359634611235 15.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.359634611235 14.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7816 0.359505320679 13.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7865 0.358873138346 12.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7824 0.359401955147 11.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7804 0.359660480506 10.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7791 0.359828721529 09.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7797 0.359751052272 08.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7817 0.359492396736 07.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8052 0.356480821332 06.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 05.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7846 0.359118006177 04.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7866 0.358860259815 03.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.359544098084 02.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 01.02.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 31.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 30.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7801 0.359699291392 29.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 28.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7776 0.360023041475 27.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 26.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7857 0.358976199878 25.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7857 0.358976199878 24.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 23.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.8035 0.35669698591 22.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.359285739949 21.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7851 0.359053534882 20.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7815 0.359518245551 19.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 18.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 17.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7859 0.358950428946 16.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.358641466126 15.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7847 0.359105110066 14.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642433 13.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642433 12.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7785 0.35990642433 11.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7818 0.359479473722 10.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7811 0.359569954335 09.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7859 0.358950428946 08.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 06.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7803 0.359673416538 05.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.359389038634 04.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.359389038634 03.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.359066427289 02.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7825 0.359389038634 01.01.2015
Латвийски лат LVL 1 2.7864 0.358886017801 31.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.359285739949 30.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.359208304896 29.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.359582883855 28.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.781 0.359582883855 27.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.785 0.359066427289 26.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7805 0.359647545406 25.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7806 0.359634611235 24.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7868 0.358834505526 23.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7812 0.359557025744 22.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.359298649037 21.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7832 0.359298649037 20.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7849 0.359079320622 19.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7829 0.359337381868 18.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 17.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7895 0.358487184083 16.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7828 0.359350294667 15.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7844 0.359143801178 14.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7844 0.359143801178 13.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7842 0.359169599885 12.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7813 0.359544098084 11.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 10.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 09.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7833 0.359285739949 08.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7822 0.359427790957 07.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7822 0.359427790957 06.12.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7826 0.35937612305 05.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0973 0.322861847415 04.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1241 0.32009218655 03.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.322497420021 02.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0898 0.323645543401 01.12.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.324023070443 30.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.324023070443 29.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0862 0.324023070443 28.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.087 0.323939099449 27.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0882 0.323813224532 26.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.322497420021 25.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1043 0.322133814386 24.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1013 0.322445426112 23.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1013 0.322445426112 21.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0725 0.325467860049 20.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0735 0.325361965186 19.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0786 0.324822971481 18.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0831 0.324348869644 17.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.322809735942 16.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.322809735942 15.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0978 0.322809735942 14.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0929 0.323321154903 13.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0902 0.323603650249 12.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1008 0.322497420021 11.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0854 0.324107084981 10.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.321688219777 09.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.321688219777 08.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.1086 0.321688219777 07.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0778 0.324907401391 06.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.087 0.323939099449 05.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7963 0.357615420377 04.11.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0115 0.332060434999 03.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7934 0.357986682895 02.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7934 0.357986682895 01.11.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7907 0.358333034722 31.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0581 0.327000425101 30.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.025 0.330578512397 29.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7894 0.35850003585 28.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0387 0.329088096884 27.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0434 0.328579877768 26.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0434 0.328579877768 25.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0301 0.330022111481 24.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9756 0.336066675628 23.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7869 0.358821629768 22.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0122 0.331983268043 21.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0163 0.331532009416 20.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0013 0.333188951454 18.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7536 0.363160952934 17.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.357871381026 16.10.2014
Латвийски лат LVL 1 3.0424 0.328687877991 15.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7949 0.357794554367 14.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8501 0.350864881934 13.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.349735949358 12.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.349735949358 11.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8593 0.349735949358 10.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8313 0.353194645569 09.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.855 0.350262697023 08.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8663 0.348881833723 07.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8785 0.347403161369 06.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.348772321429 05.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.348772321429 04.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8672 0.348772321429 03.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8634 0.349235174967 02.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8688 0.348577802566 01.10.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8732 0.348043992761 30.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7942 0.357884188677 29.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8399 0.352125074827 28.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8399 0.352125074827 27.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7913 0.358256009745 26.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7959 0.357666583211 25.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.789 0.358551452133 24.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8032 0.356735159817 23.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.787 0.358808754934 22.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8103 0.355833896737 21.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.794 0.357909806729 19.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7913 0.358256009745 18.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.357896997244 17.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.358153361269 16.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7965 0.357589844448 15.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.358153361269 14.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.358153361269 13.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.357820159588 12.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7954 0.357730557344 11.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7891 0.35853859668 10.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.358410092828 09.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7945 0.357845768474 08.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.357896997244 07.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.357896997244 06.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7977 0.357436465668 05.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.357807356519 04.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9345 0.340773555972 03.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7958 0.357679376207 02.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.357820159588 01.09.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 31.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7831 0.359311559053 30.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.9234 0.342067455702 29.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7935 0.357973867908 28.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.357820159588 27.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7952 0.357756153406 26.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7917 0.358204678153 25.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.358641466126 24.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7883 0.358641466126 23.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.357832963573 22.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7947 0.357820159588 21.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7847 0.359105110066 20.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.787 0.358808754934 19.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7937 0.357948240684 18.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.346884972943 17.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.346884972943 16.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8828 0.346884972943 15.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7984 0.35734705546 14.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7923 0.358127708341 13.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8761 0.34769305657 12.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7942 0.357884188677 11.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7989 0.357283218407 10.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7989 0.357283218407 09.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.357935428449 08.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7948 0.357807356519 07.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8864 0.34645232816 06.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7941 0.357896997244 05.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713 04.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.347548048518 03.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.347548048518 02.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8773 0.347548048518 01.08.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.357832963573 31.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7887 0.358590024026 30.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.79 0.358422939068 29.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.357871381026 28.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.348711510967 27.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.348711510967 26.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8677 0.348711510967 25.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.357935428449 24.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7935 0.357973867908 23.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8585 0.349833828931 22.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7946 0.357832963573 21.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8392 0.352211890673 20.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8392 0.352211890673 19.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7786 0.359893471532 18.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7853 0.359027752845 17.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7796 0.359763994819 16.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7921 0.358153361269 15.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7901 0.358410092828 14.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8334 0.352932872168 13.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8334 0.352932872168 12.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7939 0.35792261713 11.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 10.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.784 0.359195402299 09.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7952 0.357756153406 08.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8342 0.352833251006 07.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 06.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 05.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 04.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.823 0.35423308537 03.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7794 0.359789882708 02.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8144 0.355315520182 01.07.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7852 0.359040643401 30.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7994 0.357219404158 29.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7994 0.357219404158 28.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7954 0.357730557344 27.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8312 0.353207120656 26.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8142 0.3553407718 25.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8287 0.353519284477 24.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.358012315624 23.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 22.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 21.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 20.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8283 0.353569281901 19.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7839 0.359208304896 18.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7834 0.359272831788 17.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7995 0.357206644044 16.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8461 0.351357998665 15.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.8461 0.351357998665 14.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7943 0.357871381026 13.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.835 0.352733686067 12.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 11.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7932 0.358012315624 10.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7938 0.357935428449 09.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 08.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 07.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7823 0.359414872587 06.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 04.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 02.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 01.06.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 31.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 30.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 29.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 28.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 27.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 26.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 25.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 24.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 23.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 22.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 21.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 20.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 19.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 18.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 17.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 16.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 15.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 14.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 13.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 12.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 11.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 10.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 09.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 08.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 07.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 06.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 04.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 02.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 01.05.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 30.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 29.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 28.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 27.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 26.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 25.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 24.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 23.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 22.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 21.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 20.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 19.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 18.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 17.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 16.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 15.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 14.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 13.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 12.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 10.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 09.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 08.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 07.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 06.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 04.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 02.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 01.04.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 30.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 29.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 28.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 27.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 26.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 25.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 24.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 23.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 22.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 21.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 20.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 19.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 18.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 17.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 16.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 15.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 14.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 13.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 12.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 11.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 10.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 09.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 08.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 07.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 06.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 02.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 01.03.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 28.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 27.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 26.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 25.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 24.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 23.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 22.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 21.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 20.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 19.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 18.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 17.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 15.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 14.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 13.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 12.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 11.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 10.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 09.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 08.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 07.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 06.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 04.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 02.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 01.02.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 31.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 30.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 29.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 27.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 26.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 25.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 24.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 23.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 22.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 21.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 20.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 19.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 18.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 17.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 16.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 15.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 14.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 13.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 12.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 11.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 10.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 09.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 08.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 07.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 06.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 05.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 04.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7999 0.3571556127 03.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 02.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 01.01.2014
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 31.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 30.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 29.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 28.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 27.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 26.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 25.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 24.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 23.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 22.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 21.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 20.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 19.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 18.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 17.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 16.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 15.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 14.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 13.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 12.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.359489812059 11.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.359489812059 10.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78172 0.359489812059 09.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 08.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 07.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 06.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 05.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 04.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 03.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 02.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 01.12.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 30.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 29.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 28.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 27.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 26.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 25.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 24.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 23.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 22.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 21.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 20.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 19.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 18.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 17.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 16.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 15.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 14.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 13.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 12.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 11.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 10.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 09.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 08.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 07.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 06.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 05.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 04.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 03.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 02.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 01.11.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 31.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 30.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 29.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 28.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 27.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 26.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 25.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 24.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 23.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 22.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 21.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 20.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 19.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 18.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 17.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 16.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 15.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 14.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 13.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 12.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 11.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 10.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 09.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 08.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 07.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 06.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 05.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 04.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 03.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 02.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 01.10.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 30.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 29.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 28.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 27.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 26.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 25.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 24.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 23.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 22.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 21.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 20.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 19.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 18.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 17.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 16.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 15.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 14.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 13.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 12.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 11.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 10.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 09.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 08.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 07.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 06.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 05.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 04.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 03.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 02.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 01.09.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 31.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 30.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 29.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 28.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 27.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 26.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 25.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 24.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 23.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.359080610006 22.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 21.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 20.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 19.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 18.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 17.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 16.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 15.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 14.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 13.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 12.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 11.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 10.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 09.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 08.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 07.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 06.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78212 0.359438126321 05.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 04.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 03.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 02.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78252 0.359386455443 01.08.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78291 0.359336090639 31.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 30.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 29.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 28.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 27.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 26.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 25.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 24.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 23.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 22.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 21.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 20.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 19.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 18.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 17.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 16.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 15.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 14.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 13.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78331 0.359284449091 12.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7837 0.359234112871 11.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 10.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7841 0.359182500629 09.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.358977488522 08.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 07.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 06.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 05.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 04.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 03.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 02.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 01.07.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 30.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 29.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 28.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.358977488522 27.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.359080610006 26.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 25.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 24.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 23.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 22.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 21.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 20.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 19.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 18.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 17.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 16.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 15.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 14.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 13.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 12.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78608 0.35892723827 11.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 10.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 07.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78529 0.359029041859 06.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.7845 0.359130903214 05.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78648 0.358875714163 04.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78807 0.358671052018 03.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 02.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 01.06.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78688 0.358824204846 31.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 30.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.358569451317 29.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 28.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.358569451317 27.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 26.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 25.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 24.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 22.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 21.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 20.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.357546373765 19.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.357546373765 18.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.357546373765 17.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79724 0.357495245313 16.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79644 0.357597516843 15.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79684 0.357546373765 14.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 13.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 12.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 11.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 10.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79364 0.357955928466 09.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 08.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 07.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 06.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 05.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 04.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 03.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 02.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 01.05.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 30.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 29.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 28.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 27.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 26.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79404 0.357904682825 25.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79364 0.357955928466 24.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 23.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 22.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 21.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 20.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 19.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79324 0.358007188784 18.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 17.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 16.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 15.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 14.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 13.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 12.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79046 0.358363853988 11.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79125 0.358262427228 10.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79046 0.358363853988 09.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 08.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 07.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 06.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 05.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78966 0.358466623173 04.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.358569451317 03.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 02.04.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 31.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 30.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 29.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 28.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 27.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78767 0.358722517371 26.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78569 0.358977488522 25.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.359080610006 24.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.359080610006 23.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78489 0.359080610006 22.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 21.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78727 0.358773997496 20.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78807 0.358671052018 19.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 18.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 17.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 16.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78847 0.35861960143 15.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78886 0.358569451317 14.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.78926 0.358518029872 13.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 12.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79085 0.358313775373 11.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 10.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 09.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 08.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79205 0.358159775076 07.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79085 0.358313775373 06.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79006 0.358415231214 05.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79245 0.358108471056 04.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 03.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 02.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 01.03.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79125 0.358262427228 28.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79165 0.358211093798 27.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 26.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 25.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 24.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 23.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 22.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 21.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 20.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 19.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.357648674554 18.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 17.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 16.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 15.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 14.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79524 0.3577510339 13.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 12.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.357648674554 11.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 10.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 09.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79564 0.357699846904 08.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79484 0.357802235548 07.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 06.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79444 0.357853451854 05.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.358057181732 04.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.358057181732 03.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.358057181732 02.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79285 0.358057181732 01.02.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79604 0.357648674554 31.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79764 0.357444131482 30.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79764 0.357444131482 29.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.357239822237 28.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.357239822237 27.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.357239822237 26.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.79924 0.357239822237 25.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80004 0.357137755175 24.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80245 0.356830630341 23.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 22.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80366 0.356676629834 21.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 20.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 19.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 18.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80325 0.356728796932 17.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80366 0.356676629834 16.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80526 0.35647319678 15.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.356524033285 14.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 13.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 12.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 11.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80768 0.356165944837 10.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80687 0.356268726375 09.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80647 0.356319504573 08.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80406 0.356625749806 07.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.356524033285 06.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.356524033285 05.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80486 0.356524033285 04.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80325 0.356728796932 03.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80165 0.356932521907 02.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 01.01.2013
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 31.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 30.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 29.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80285 0.35677970637 28.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80567 0.356421104406 27.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 26.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 25.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 24.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 23.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 22.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 21.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 20.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 19.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 18.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 17.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 16.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 15.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 14.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 13.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 12.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 11.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 10.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 09.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 08.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 07.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 06.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80808 0.356115210393 05.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 04.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 03.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 02.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 01.12.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 30.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 29.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80808 0.356115210393 28.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 27.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 26.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 25.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 24.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 23.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 22.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 21.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 20.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 19.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 18.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 17.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 16.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 15.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 14.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 13.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 12.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 11.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 10.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 09.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8101 0.355859222092 08.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 07.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 06.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 05.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 03.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 02.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 01.11.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 31.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 30.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 29.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 28.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 27.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 26.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 25.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 24.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 23.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80849 0.356063222586 22.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 21.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 20.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 19.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 18.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 17.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 16.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 15.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 14.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 13.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 12.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 11.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 10.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 09.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 08.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 07.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 06.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 05.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 04.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 03.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 02.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 01.10.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 30.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 29.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 28.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 27.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 26.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 25.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 24.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 23.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 22.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 21.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 20.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 19.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 18.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 17.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 16.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 15.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 14.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 13.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.8097 0.355909883617 12.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 11.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80889 0.3560125174 10.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 09.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 08.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 07.09.2012
Латвийски лат LVL 1 2.80929 0.355961826654 06.09.2012