Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 14.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 13.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 12.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 11.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 10.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 09.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 08.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 07.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 06.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.1235 8.0971659919 04.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.121488 8.2312656394 03.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.122733 8.14776791898 02.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.123142 8.12070617661 01.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.121599 8.22375184006 31.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121105 8.25729738657 30.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121139 8.25497981657 29.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120738 8.28239659428 28.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120764 8.28061342784 27.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120764 8.28061342784 26.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120619 8.29056782099 25.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120917 8.27013571293 24.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.12119 8.25150589983 23.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121966 8.19900628044 22.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121974 8.19846852608 21.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121889 8.20418577558 20.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121889 8.20418577558 19.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.12177 8.21220333415 18.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122375 8.17160367722 17.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123219 8.11563151787 16.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.1231 8.12347684809 15.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.12856132593 14.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.12856132593 13.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.12856132593 12.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122886 8.13762348844 11.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123253 8.11339277746 10.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123279 8.11168163272 09.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.21503680336 08.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121559 8.22645793401 07.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121829 8.20822628438 06.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121829 8.20822628438 05.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121356 8.24021886021 04.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 03.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 02.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 01.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 30.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 29.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 28.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 27.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569 26.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122386 8.17086921707 25.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122403 8.16973440193 24.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122125 8.18833162743 23.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122158 8.18611961558 22.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122158 8.18611961558 21.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122091 8.19061192062 20.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.121846 8.20708106955 19.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123721 8.082702209 18.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123712 8.08329022245 17.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123729 8.0821796022 16.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124126 8.05632985837 15.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124126 8.05632985837 14.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124303 8.04485812893 13.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124303 8.04485812893 12.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658636 11.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124608 8.02516692347 10.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125148 7.99053920159 09.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125849 7.94603056043 08.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125849 7.94603056043 07.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575324 06.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125241 7.98460568025 05.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897981 04.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.12519 7.98785845515 03.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124979 8.00134422583 02.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125047 7.99699313058 01.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125047 7.99699313058 31.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124709 8.01866745784 30.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.03116090431 29.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123586 8.09153140323 28.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123839 8.07500060563 27.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.12356 8.09323405633 26.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123425 8.10208628722 25.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123425 8.10208628722 24.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123594 8.09100765409 23.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123687 8.08492404214 22.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123391 8.10431879148 21.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123518 8.09598601014 20.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123923 8.06952704502 19.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123864 8.07337079377 18.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123864 8.07337079377 17.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.12383 8.07558749899 16.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124295 8.04537592019 15.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124447 8.03554926997 14.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124219 8.05029826355 13.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124109 8.05743338517 12.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.07721820605 11.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.07721820605 10.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123417 8.10261147168 09.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123754 8.08054689141 08.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124135 8.05574576066 07.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.03116090431 06.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124346 8.04207614238 05.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124329 8.04317576752 04.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124329 8.04317576752 03.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.125013 7.99916808652 02.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124692 8.01976069034 01.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.0377452517 31.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124464 8.03445172901 30.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12432 8.04375804376 29.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.0377452517 28.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.0377452517 27.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124388 8.03936071004 26.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 25.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 24.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 23.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 22.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 21.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 20.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575324 19.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575324 18.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575324 17.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.1259 7.94281175536 16.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126803 7.88624874806 15.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126457 7.90782637576 14.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126457 7.90782637576 13.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126676 7.89415516751 12.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.127234 7.85953440118 11.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.129117 7.74491352804 10.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128298 7.79435377013 09.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128534 7.78004263463 08.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128729 7.76825734683 07.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128729 7.76825734683 06.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128213 7.7995211094 05.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12709 7.86843968841 04.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.127436 7.84707617942 03.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126837 7.88413475563 02.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.89833266198 01.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.88202189626 30.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.88202189626 29.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126296 7.91790713879 28.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126752 7.88942186317 27.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.89833266198 26.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125798 7.94925197539 25.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126221 7.9226119267 24.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125705 7.9551330496 23.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125705 7.9551330496 22.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125317 7.97976332022 21.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124928 8.00461065574 20.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123315 8.10931354661 19.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123417 8.10261147168 18.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.07721820605 17.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123814 8.07663107565 16.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123814 8.07663107565 15.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123915 8.07004801679 14.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123822 8.07610925361 13.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124219 8.05029826355 12.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124363 8.04097681786 11.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124962 8.00243273955 10.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124827 8.01108734489 07.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.12584 7.94659885569 06.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.90838921928 05.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126145 7.92738515201 04.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.88202189626 03.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.127242 7.859040254 02.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.127242 7.859040254 01.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126617 7.89783362424 31.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127411 7.84861589659 30.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128138 7.80408621954 29.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127952 7.81543078654 28.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127622 7.83563962326 27.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127707 7.83042433069 26.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127707 7.83042433069 25.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127259 7.85799039754 24.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127698 7.83097620949 22.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128323 7.79283526726 21.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128323 7.79283526726 20.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128382 7.78925394526 19.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128382 7.78925394526 18.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.85274531976 17.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128433 7.78616087766 16.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127192 7.86212969369 15.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.87104086644 14.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.85274531976 13.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.86058467029 12.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.86058467029 11.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.87104086644 10.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.95620902552 09.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125874 7.9444523889 08.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.91891035793 07.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126009 7.93594108357 06.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125992 7.93701187377 05.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125992 7.93701187377 04.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 03.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 02.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 01.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 30.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 29.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 28.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.88780387764 27.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.88152491744 26.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126288 7.91840871658 25.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.87680674255 24.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.86058467029 23.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126584 7.89989256146 22.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.90838921928 21.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.90838921928 20.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126111 7.92952240487 19.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.89833266198 18.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.125739 7.95298197059 17.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126617 7.89783362424 16.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126524 7.90363883532 15.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.91891035793 14.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.91891035793 13.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12644 7.9088895919 12.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126246 7.92104304295 11.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126068 7.93222705207 10.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126769 7.88836387445 09.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.87786163324 08.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.87786163324 07.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.87786163324 06.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.127791 7.82527721045 05.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.129117 7.74491352804 04.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128712 7.7692833613 03.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128636 7.77387356572 02.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128822 7.76264923693 31.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128822 7.76264923693 30.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128838 7.76168521709 29.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.129446 7.72522905304 28.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128678 7.77133620355 27.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128289 7.79490057604 26.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127082 7.86893501833 25.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127225 7.86009039104 24.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127225 7.86009039104 23.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127572 7.83871068887 22.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128138 7.80408621954 21.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128146 7.80359901987 20.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127698 7.83097620949 19.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128011 7.81182867097 18.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126516 7.90413860697 17.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126516 7.90413860697 16.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126888 7.88096589118 15.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127538 7.8408003889 14.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.88202189626 13.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127006 7.87364376486 12.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127107 7.86738731935 11.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.87104086644 10.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.87104086644 09.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.87680674255 08.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.87680674255 07.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126727 7.89097824457 06.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.12671 7.89203693473 05.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127166 7.86373716245 04.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.88152491744 03.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.88152491744 02.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126685 7.89359434819 01.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.1259 7.94281175536 28.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.126237 7.92160776951 27.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125933 7.94073038838 26.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.124768 8.01487560913 25.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125325 7.97925393976 24.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125325 7.97925393976 23.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12503 7.99808046069 22.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125131 7.99162477723 21.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123079 8.12486289294 20.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.09933018539 19.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.09933018539 18.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.09933018539 17.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.09933018539 16.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.09933018539 15.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123602 8.09048397275 14.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.122597 8.15680644714 13.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12345 8.1004455245 12.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123282 8.11148423939 11.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123611 8.08989491227 10.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123611 8.08989491227 09.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123096 8.12374082017 08.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12193 8.20142704831 07.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121989 8.19746042676 06.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.122015 8.19571364177 05.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121044 8.26145864314 04.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.21503680336 03.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.21503680336 02.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.120832 8.27595338983 01.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121905 8.2031089783 31.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122074 8.19175254354 30.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122969 8.13213086225 29.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12275 8.1466395112 28.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122673 8.15175303449 27.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122673 8.15175303449 26.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122631 8.15454493562 25.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123712 8.08329022245 24.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12389 8.07167648721 23.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123619 8.08937137495 22.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123991 8.0651014993 21.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123999 8.06458116598 20.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123999 8.06458116598 19.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123695 8.08440114798 18.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123746 8.08106928709 17.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124388 8.03936071004 16.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123602 8.09048397275 15.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123501 8.09710042834 14.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124599 8.02574659508 13.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658636 12.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658636 11.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12606 7.93273044582 10.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.126406 7.91101688211 09.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125916 7.94180247149 08.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.98301215014 07.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.98301215014 06.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.98301215014 05.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.98301215014 04.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.98301215014 03.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.03116090431 02.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125216 7.98619984666 01.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125224 7.98568964416 31.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12492 8.0051232789 30.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12492 8.0051232789 29.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125241 7.98460568025 28.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124481 8.03335448783 27.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125021 7.99865622575 26.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125123 7.99213573843 25.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125013 7.99916808652 24.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897981 23.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897981 22.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125114 7.99271064789 21.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124827 8.01108734489 20.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124472 8.03393534289 19.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125368 7.97651713356 18.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125536 7.9658424675 17.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126195 7.92424422521 16.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126195 7.92424422521 15.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126246 7.92104304295 14.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12644 7.9088895919 13.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126668 7.89465374049 12.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127411 7.84861589659 11.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 10.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 09.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 08.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 07.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 06.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.93059146351 05.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126356 7.91414732977 04.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126643 7.89621218701 03.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127065 7.86998780152 02.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127065 7.86998780152 01.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12704 7.87153652393 30.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127209 7.86107901171 29.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127833 7.82270618698 28.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127436 7.84707617942 27.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127361 7.85169714434 26.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.85274531976 25.11.2012
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128011 7.81182867097 23.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.12856 7.77846919726 22.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129227 7.73832093912 21.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128957 7.75452282544 20.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129294 7.73431095024 19.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129776 7.70558500801 18.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129776 7.70558500801 17.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.12959 7.71664480284 16.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129396 7.72821416427 15.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129556 7.7186699188 14.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130274 7.67612877474 13.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131249 7.61910566938 12.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131156 7.62450821922 11.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131156 7.62450821922 10.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131352 7.61313112857 09.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130917 7.63842740057 08.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129868 7.70012628207 07.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130261 7.67689484957 06.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130303 7.6744203894 05.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129979 7.69355049662 03.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129476 7.72343909296 02.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128803 7.76379432156 01.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128266 7.79629831756 31.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128888 7.75867419775 30.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129272 7.73562720465 29.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.75608658895 28.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.75608658895 27.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128888 7.75867419775 26.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128189 7.80098136346 25.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128922 7.75662803866 24.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.12795 7.81555295037 23.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127814 7.82386905973 22.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128027 7.81085239832 21.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128027 7.81085239832 20.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127746 7.82803375448 19.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127251 7.8584844127 18.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127302 7.85533612983 17.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128189 7.80098136346 16.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128624 7.7745988307 15.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128683 7.77103424695 14.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128683 7.77103424695 13.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.75608658895 12.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129434 7.7259452694 11.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129544 7.71938491941 10.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128982 7.75301980121 09.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128675 7.77151738877 08.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127933 7.81659149711 07.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127933 7.81659149711 06.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.12824 7.79787897692 05.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128734 7.76795562944 04.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129084 7.74689349571 03.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.74485354482 02.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.1298 7.70416024653 01.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.74485354482 30.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.74485354482 29.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128948 7.75506405683 28.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129485 7.72290226667 27.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129587 7.7168234468 26.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129144 7.74329430713 25.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129203 7.73975836474 24.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128351 7.79113524632 23.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128351 7.79113524632 22.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127856 7.82129896133 21.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128726 7.76843838852 20.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128232 7.7983654626 19.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127481 7.84430621034 18.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127251 7.8584844127 17.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127098 7.86794442084 16.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127098 7.86794442084 15.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127891 7.81915850216 14.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129041 7.74947497307 13.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129442 7.72546777707 12.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130243 7.67795582104 11.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130431 7.66688900645 10.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130295 7.67489159216 09.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130295 7.67489159216 08.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.131582 7.59982368409 07.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.132162 7.5664714517 06.09.2012