Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2018
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2017
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2016
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 02.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2015
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.11.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.10.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.09.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.08.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.07.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.06.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.05.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.04.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.03.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 02.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.02.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 30.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 29.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 28.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 27.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 26.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 25.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 24.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 23.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 22.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 21.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 20.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 19.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 18.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 17.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 16.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 15.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 14.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 13.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 12.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 11.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 10.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 09.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 08.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 07.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 06.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 05.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 04.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 03.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 01.01.2014
Естонска крона EEK 1 0 0 31.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 30.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 29.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 28.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 27.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 26.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 24.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 23.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 22.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 21.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 20.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 19.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 18.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 17.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 14.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 13.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 12.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 11.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 10.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 09.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 07.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 06.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 05.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 04.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 03.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 02.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 01.12.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 30.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 29.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 28.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 27.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 26.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 25.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 23.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 22.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 21.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 20.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 19.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 18.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 17.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 16.11.2013
Естонска крона EEK 1 0 0 15.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 14.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 13.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 12.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 11.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 10.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 09.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 08.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 07.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.125 8 06.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.1235 8.0971659919028 04.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.121488 8.2312656394047 03.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.122733 8.1477679189786 02.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.123142 8.1207061766091 01.11.2013
Естонска крона EEK 1 0.121599 8.2237518400645 31.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121105 8.2572973865654 30.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121139 8.2549798165743 29.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120738 8.2823965942785 28.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120764 8.2806134278427 27.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120764 8.2806134278427 26.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120619 8.2905678209901 25.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.120917 8.270135712927 24.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.12119 8.2515058998267 23.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121966 8.1990062804388 22.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121974 8.1984685260793 21.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121889 8.2041857755827 20.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121889 8.2041857755827 19.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.12177 8.2122033341546 18.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122375 8.1716036772217 17.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123219 8.1156315178666 16.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.1231 8.123476848091 15.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.1285613259309 14.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.1285613259309 13.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123023 8.1285613259309 12.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122886 8.1376234884364 11.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123253 8.1133927774577 10.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.123279 8.1116816327193 09.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.2150368033649 08.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121559 8.2264579340074 07.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121829 8.2082262843822 06.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121829 8.2082262843822 05.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.121356 8.2402188602129 04.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 03.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 02.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 01.10.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 30.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 29.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 28.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 27.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122142 8.1871919569026 26.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122386 8.1708692170673 25.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122403 8.1697344019346 24.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122125 8.1883316274309 23.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122158 8.1861196155798 22.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122158 8.1861196155798 21.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.122091 8.1906119206166 20.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.121846 8.2070810695468 19.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123721 8.0827022090025 18.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123712 8.0832902224521 17.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.123729 8.0821796021951 16.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124126 8.0563298583697 15.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124126 8.0563298583697 14.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124303 8.0448581289269 13.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124303 8.0448581289269 12.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658635958 11.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124608 8.025166923472 10.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125148 7.9905392015853 09.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125849 7.9460305604335 08.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125849 7.9460305604335 07.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575323953 06.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125241 7.9846056802485 05.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897980999 04.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.12519 7.9878584551482 03.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.124979 8.0013442258299 02.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125047 7.9969931305829 01.09.2013
Естонска крона EEK 1 0.125047 7.9969931305829 31.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124709 8.0186674578419 30.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.0311609043087 29.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123586 8.0915314032334 28.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123839 8.075000605625 27.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.12356 8.0932340563289 26.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123425 8.102086287219 25.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123425 8.102086287219 24.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123594 8.0910076540932 23.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123687 8.0849240421386 22.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123391 8.104318791484 21.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123518 8.0959860101362 20.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123923 8.0695270450199 19.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123864 8.0733707937738 18.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123864 8.0733707937738 17.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.12383 8.0755874989906 16.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124295 8.0453759201899 15.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124447 8.0355492699703 14.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124219 8.0502982635507 13.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124109 8.0574333851695 12.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.0772182060498 11.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.0772182060498 10.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123417 8.1026114716773 09.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.123754 8.0805468914136 08.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124135 8.0557457606638 07.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.0311609043087 06.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124346 8.0420761423769 05.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124329 8.04317576752 04.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124329 8.04317576752 03.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.125013 7.999168086519 02.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124692 8.019760690341 01.08.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.037745251702 31.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124464 8.034451729014 30.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12432 8.043758043758 29.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.037745251702 28.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124413 8.037745251702 27.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.124388 8.0393607100363 26.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 25.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 24.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 23.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 22.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 21.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 20.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575323953 19.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575323953 18.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12579 7.9497575323953 17.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.1259 7.9428117553614 16.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126803 7.886248748058 15.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126457 7.9078263757641 14.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126457 7.9078263757641 13.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126676 7.894155167514 12.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.127234 7.8595344011821 11.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.129117 7.7449135280405 10.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128298 7.7943537701289 09.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128534 7.7800426346336 08.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128729 7.7682573468294 07.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128729 7.7682573468294 06.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.128213 7.7995211094039 05.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.12709 7.8684396884098 04.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.127436 7.8470761794156 03.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126837 7.8841347556312 02.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.8983326619751 01.07.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.8820218962568 30.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.8820218962568 29.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126296 7.9179071387851 28.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126752 7.8894218631659 27.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.8983326619751 26.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125798 7.9492519753891 25.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126221 7.9226119267 24.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125705 7.9551330496003 23.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125705 7.9551330496003 22.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.125317 7.9797633202199 21.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124928 8.0046106557377 20.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123315 8.1093135466083 19.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123417 8.1026114716773 18.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123805 8.0772182060498 17.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123814 8.0766310756457 16.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123814 8.0766310756457 15.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123915 8.0700480167857 14.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.123822 8.076109253606 13.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124219 8.0502982635507 12.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124363 8.0409768178638 11.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124962 8.0024327395528 10.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.124827 8.0110873448853 07.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.12584 7.9465988556898 06.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.9083892192838 05.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126145 7.9273851520076 04.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.8820218962568 03.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.127242 7.8590402540042 02.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.127242 7.8590402540042 01.06.2013
Естонска крона EEK 1 0.126617 7.8978336242369 31.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127411 7.8486158965866 30.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128138 7.8040862195446 29.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127952 7.815430786545 28.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127622 7.8356396232624 27.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127707 7.8304243306945 26.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127707 7.8304243306945 25.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127259 7.8579903975357 24.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127698 7.8309762094943 22.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128323 7.7928352672553 21.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128323 7.7928352672553 20.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128382 7.7892539452571 19.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128382 7.7892539452571 18.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.8527453197638 17.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.128433 7.7861608776561 16.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127192 7.8621296936914 15.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.8710408664442 14.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.8527453197638 13.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.8605846702878 12.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.8605846702878 11.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.8710408664442 10.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125688 7.9562090255235 09.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125874 7.9444523888968 08.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.9189103579347 07.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126009 7.9359410835734 06.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125992 7.9370118737698 05.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.125992 7.9370118737698 04.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 03.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 02.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 01.05.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 30.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 29.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 28.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126778 7.8878038776444 27.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.881524917441 26.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126288 7.9184087165843 25.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.8768067425466 24.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.127217 7.8605846702878 23.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126584 7.8998925614612 22.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.9083892192838 21.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126448 7.9083892192838 20.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126111 7.9295224048656 19.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126609 7.8983326619751 18.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.125739 7.9529819705899 17.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126617 7.8978336242369 16.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126524 7.9036388353198 15.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.9189103579347 14.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12628 7.9189103579347 13.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.12644 7.9088895919013 12.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126246 7.9210430429479 11.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126068 7.9322270520671 10.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126769 7.8883638744488 09.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.8778616332383 08.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.8778616332383 07.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.126938 7.8778616332383 06.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.127791 7.8252772104452 05.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.129117 7.7449135280405 04.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128712 7.7692833613028 03.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128636 7.7738735657203 02.04.2013
Естонска крона EEK 1 0.128822 7.7626492369316 31.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128822 7.7626492369316 30.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128838 7.7616852170943 29.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.129446 7.7252290530414 28.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128678 7.7713362035468 27.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128289 7.7949005760432 26.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127082 7.8689350183346 25.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127225 7.8600903910395 24.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127225 7.8600903910395 23.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127572 7.8387106888659 22.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128138 7.8040862195446 21.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128146 7.803599019868 20.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127698 7.8309762094943 19.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.128011 7.8118286709736 18.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126516 7.9041386069746 17.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126516 7.9041386069746 16.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126888 7.8809658911796 15.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127538 7.8408003889037 14.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126871 7.8820218962568 13.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127006 7.8736437648615 12.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127107 7.8673873193451 11.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.8710408664442 10.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127048 7.8710408664442 09.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.8768067425466 08.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126955 7.8768067425466 07.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126727 7.890978244573 06.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.12671 7.8920369347329 05.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.127166 7.8637371624491 04.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.881524917441 03.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126879 7.881524917441 02.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.126685 7.8935943481864 01.03.2013
Естонска крона EEK 1 0.1259 7.9428117553614 28.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.126237 7.9216077695129 27.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125933 7.9407303883811 26.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.124768 8.0148756091305 25.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125325 7.9792539397566 24.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125325 7.9792539397566 23.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12503 7.9980804606894 22.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.125131 7.9916247772335 21.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123079 8.1248628929387 20.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.0993301853937 19.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.0993301853937 18.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.0993301853937 17.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.0993301853937 16.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123467 8.0993301853937 15.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123602 8.0904839727512 14.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.122597 8.1568064471398 13.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12345 8.1004455245038 12.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123282 8.1114842393861 11.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123611 8.0898949122651 10.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123611 8.0898949122651 09.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.123096 8.1237408201729 08.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.12193 8.2014270483064 07.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121989 8.1974604267598 06.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.122015 8.1957136417654 05.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121044 8.261458643138 04.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.2150368033649 03.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121728 8.2150368033649 02.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.120832 8.2759533898305 01.02.2013
Естонска крона EEK 1 0.121905 8.2031089783028 31.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122074 8.1917525435392 30.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122969 8.1321308622498 29.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12275 8.1466395112016 28.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122673 8.1517530344901 27.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122673 8.1517530344901 26.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.122631 8.1545449356199 25.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123712 8.0832902224521 24.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12389 8.0716764872064 23.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123619 8.0893713749505 22.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123991 8.0651014993024 21.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123999 8.0645811659771 20.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123999 8.0645811659771 19.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123695 8.084401147985 18.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123746 8.0810692870881 17.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124388 8.0393607100363 16.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123602 8.0904839727512 15.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.123501 8.0971004283366 14.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124599 8.025746595077 13.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658635958 12.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124439 8.0360658635958 11.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.12606 7.9327304458195 10.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.126406 7.91101688211 09.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125916 7.9418024714889 08.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.9830121501445 07.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.9830121501445 06.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.9830121501445 05.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.9830121501445 04.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125266 7.9830121501445 03.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.124515 8.0311609043087 02.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125216 7.986199846665 01.01.2013
Естонска крона EEK 1 0.125224 7.9856896441577 31.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12492 8.0051232788985 30.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12492 8.0051232788985 29.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125241 7.9846056802485 28.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124481 8.0333544878335 27.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125021 7.9986562257541 26.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125123 7.9921357384334 25.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125013 7.999168086519 24.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897980999 23.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125359 7.9770897980999 22.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125114 7.9927106478891 21.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124827 8.0110873448853 20.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.124472 8.0339353428884 19.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125368 7.9765171335588 18.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.125536 7.9658424674994 17.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126195 7.924244225207 16.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126195 7.924244225207 15.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126246 7.9210430429479 14.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12644 7.9088895919013 13.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126668 7.8946537404869 12.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127411 7.8486158965866 11.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 10.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 09.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 08.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 07.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 06.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126094 7.9305914635113 05.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126356 7.9141473297667 04.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.126643 7.8962121870139 03.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127065 7.8699878015189 02.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.127065 7.8699878015189 01.12.2012
Естонска крона EEK 1 0.12704 7.8715365239295 30.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127209 7.8610790117051 29.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127833 7.8227061869783 28.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127436 7.8470761794156 27.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127361 7.8516971443377 26.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.127344 7.8527453197638 25.11.2012
Естонска крона EEK 1 0 0 24.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128011 7.8118286709736 23.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.12856 7.778469197262 22.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129227 7.7383209391226 21.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128957 7.7545228254379 20.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129294 7.7343109502374 19.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129776 7.7055850080138 18.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129776 7.7055850080138 17.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.12959 7.7166448028397 16.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129396 7.7282141642709 15.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129556 7.7186699187996 14.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130274 7.6761287747363 13.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131249 7.6191056693765 12.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131156 7.6245082192199 11.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131156 7.6245082192199 10.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.131352 7.6131311285706 09.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130917 7.6384274005668 08.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129868 7.700126282071 07.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130261 7.6768948495712 06.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.130303 7.6744203894001 05.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129979 7.6935504966187 03.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.129476 7.7234390929593 02.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128803 7.7637943215608 01.11.2012
Естонска крона EEK 1 0.128266 7.7962983175588 31.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128888 7.7586741977531 30.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129272 7.7356272046538 29.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.7560865889507 28.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.7560865889507 27.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128888 7.7586741977531 26.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128189 7.8009813634555 25.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128922 7.756628038659 24.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.12795 7.8155529503712 23.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127814 7.8238690597274 22.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128027 7.8108523983222 21.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128027 7.8108523983222 20.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127746 7.8280337544815 19.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127251 7.8584844126962 18.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127302 7.855336129833 17.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128189 7.8009813634555 16.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128624 7.7745988307003 15.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128683 7.7710342469479 14.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128683 7.7710342469479 13.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128931 7.7560865889507 12.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129434 7.7259452694037 11.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129544 7.7193849194096 10.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128982 7.7530198012126 09.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128675 7.7715173887702 08.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127933 7.8165914971118 07.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.127933 7.8165914971118 06.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.12824 7.7978789769183 05.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.128734 7.7679556294374 04.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129084 7.7468934957082 03.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.7448535448195 02.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.1298 7.7041602465331 01.10.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.7448535448195 30.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129118 7.7448535448195 29.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128948 7.7550640568291 28.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129485 7.7229022666718 27.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129587 7.7168234467964 26.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129144 7.74329430713 25.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129203 7.7397583647439 24.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128351 7.7911352463167 23.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128351 7.7911352463167 22.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127856 7.8212989613315 21.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128726 7.7684383885151 20.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.128232 7.798365462599 19.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127481 7.8443062103372 18.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127251 7.8584844126962 17.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127098 7.8679444208406 16.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127098 7.8679444208406 15.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.127891 7.819158502162 14.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129041 7.7494749730706 13.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.129442 7.7254677770739 12.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130243 7.6779558210422 11.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130431 7.6668890064479 10.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130295 7.6748915921563 09.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.130295 7.6748915921563 08.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.131582 7.5998236840905 07.09.2012
Естонска крона EEK 1 0.132162 7.5664714517032 06.09.2012