Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 31.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0.4309 2.3207240659086 24.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0.4328 2.3105360443623 11.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.02.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 31.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.445 2.247191011236 13.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4462 2.2411474675034 12.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4445 2.2497187851519 11.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.2588660492433 10.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.2588660492433 09.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4421 2.261931689663 08.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4426 2.2593764121103 07.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4463 2.2406453058481 06.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4476 2.2341376228776 05.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4475 2.2346368715084 04.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.449 2.2271714922049 03.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.449 2.2271714922049 02.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4473 2.2356360384529 01.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4497 2.2237046920169 31.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4467 2.2386389075442 30.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.2588660492433 29.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4463 2.2406453058481 28.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.2396416573348 27.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.2396416573348 26.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.451 2.2172949002217 25.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4512 2.2163120567376 24.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4515 2.2148394241417 23.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4528 2.208480565371 22.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.2138587558114 21.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4527 2.2089684117517 20.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4527 2.2089684117517 19.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4533 2.2060445621002 18.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4552 2.1968365553603 17.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4552 2.1968365553603 16.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4534 2.2055580061756 15.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4515 2.2148394241417 14.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.2202486678508 13.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.2202486678508 12.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4505 2.219755826859 11.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4536 2.2045855379189 10.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4543 2.2011886418666 09.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4508 2.2182786157941 08.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.2138587558114 07.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4522 2.2114108801415 06.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4522 2.2114108801415 05.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4501 2.2217285047767 04.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4492 2.2261798753339 03.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4503 2.2207417277371 02.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4508 2.2182786157941 01.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4537 2.2040996253031 31.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4532 2.2065313327449 30.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4532 2.2065313327449 29.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4543 2.2011886418666 28.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4553 2.1963540522732 27.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4575 2.1857923497268 26.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4553 2.1963540522732 25.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.457 2.1881838074398 24.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.1910604732691 23.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.1910604732691 22.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4576 2.1853146853147 21.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4614 2.1673168617252 20.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4619 2.1649707728946 19.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4606 2.1710811984368 18.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.1523891519587 17.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.464 2.1551724137931 16.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.464 2.1551724137931 15.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4647 2.1519259737465 14.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4664 2.1440823327616 13.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4639 2.1556369907308 12.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 11.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.1394950791613 10.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 09.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 08.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589041 07.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4676 2.1385799828914 06.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023601956 05.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792074989 04.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4686 2.1340162185233 03.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.1445421402531 02.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.1445421402531 01.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224009 30.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4669 2.1417862497323 29.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4698 2.1285653469562 28.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 27.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.1052631578947 26.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 25.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 24.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4764 2.0990764063812 23.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 22.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 21.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4775 2.0942408376963 20.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 19.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.101281781887 18.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.101281781887 17.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4766 2.0981955518254 16.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.0933640360059 15.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.1150592216582 14.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.1048200378868 13.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.106149957877 12.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.1030494216614 11.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.1030494216614 10.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.0973154362416 09.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.1074815595364 08.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 07.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.1137180300148 06.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.1119324181626 05.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 04.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 03.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687037 02.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039254957 05.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4998 2.0008003201281 04.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4995 2.002002002002 03.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4996 2.0016012810248 02.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4996 2.0016012810248 01.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4986 2.0056157240273 31.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4965 2.0140986908359 30.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.495 2.020202020202 29.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 28.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4887 2.0462451401678 27.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4929 2.0288090890647 26.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4929 2.0288090890647 25.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4933 2.0271639975674 24.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.494 2.0242914979757 23.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4931 2.0279862096938 22.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4924 2.0308692120227 21.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4952 2.0193861066236 20.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.0161290322581 19.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.0161290322581 18.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.0185708518369 17.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4964 2.0145044319098 16.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5016 1.993620414673 15.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.501 1.9960079840319 14.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039254957 13.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.0064205457464 12.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.0064205457464 11.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5004 1.9984012789768 10.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.9904458598726 09.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5046 1.9817677368212 08.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.984126984127 07.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.9908421262194 06.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.984126984127 05.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.984126984127 04.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.984126984127 03.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5068 1.9731649565904 02.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.506 1.9762845849802 01.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.9896538002388 28.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5025 1.9900497512438 27.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5043 1.9829466587349 26.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5043 1.9829466587349 25.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5022 1.9912385503783 24.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5034 1.9864918553834 23.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5066 1.9739439399921 22.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.9790223629527 21.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.9940179461615 20.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.9908421262194 19.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.9908421262194 18.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.0012007204323 17.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.9968051118211 16.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5052 1.9794140934283 15.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.9924287706714 14.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.9940179461615 13.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.9952114924182 12.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.9940179461615 10.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4986 2.0056157240273 09.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4988 2.0048115477145 08.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4989 2.004409701343 07.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.497 2.0120724346076 06.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4939 2.0247013565499 05.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4939 2.0247013565499 04.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4948 2.0210185933711 03.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4925 2.0304568527919 02.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4948 2.0210185933711 01.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4953 2.0189783969312 31.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5002 1.9992003198721 30.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4982 2.0072260136491 29.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4982 2.0072260136491 28.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4972 2.01126307321 27.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4977 2.0092425155716 26.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.0157226365652 25.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.0185708518369 24.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4962 2.0153164046755 23.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4978 2.0088388911209 22.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4978 2.0088388911209 21.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.0012007204323 20.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.9940179461615 19.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4992 2.0032051282051 18.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4981 2.0076289901626 17.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.9892580067635 16.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.9968051118211 15.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.9976028765481 13.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4999 2.000400080016 12.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5066 1.9739439399921 11.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.9857029388403 10.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.9790223629527 09.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5057 1.9774569903105 08.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5057 1.9774569903105 07.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5051 1.9798059790141 06.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.9790223629527 05.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5101 1.960399921584 04.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5125 1.9512195121951 03.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.9766752322593 02.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.9766752322593 01.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.9766752322593 31.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5052 1.9794140934283 30.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.509 1.9646365422397 29.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5123 1.9519812609799 28.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5099 1.9611688566386 27.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.9615535504119 26.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.9615535504119 25.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.9615535504119 24.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5105 1.9588638589618 23.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5102 1.9600156801254 22.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5102 1.9600156801254 21.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5137 1.9466614755694 20.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5106 1.9584802193498 19.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.51 1.9607843137255 18.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.51 1.9607843137255 17.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.9615535504119 16.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5103 1.9596315892612 15.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.9976028765481 14.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.9952114924182 13.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.502 1.99203187251 12.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5044 1.9825535289453 11.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5044 1.9825535289453 10.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.9857029388403 09.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4992 2.0032051282051 08.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.0157226365652 07.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.0157226365652 06.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4971 2.0116676725005 05.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.0012007204323 04.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.0012007204323 03.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4998 2.0008003201281 02.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.9952114924182 01.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5004 1.9984012789768 30.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5031 1.9876764062811 29.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.9857029388403 28.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.9884668920262 27.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.9884668920262 26.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.9896538002388 25.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5045 1.982160555005 24.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5047 1.9813750743016 23.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5013 1.9948134849392 22.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.9968051118211 21.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.9904458598726 20.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.9904458598726 19.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.9968051118211 18.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4974 2.010454362686 17.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4972 2.01126307321 16.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.0177562550444 15.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4942 2.0234722784298 14.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.491 2.0366598778004 13.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.491 2.0366598778004 12.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.0470829068577 11.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4882 2.0483408439164 10.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.0682523267839 09.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.482 2.0746887966805 08.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4816 2.0764119601329 07.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 06.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 05.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.0833333333333 04.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4813 2.0777062123416 03.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.0837674515524 02.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.0708221163802 01.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.0563438206868 31.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 30.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 29.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.0512820512821 28.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.487 2.0533880903491 27.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4873 2.0521239482865 26.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4896 2.0424836601307 25.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4889 2.0454080589078 24.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.0437359493153 23.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.0437359493153 22.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4892 2.0441537203598 21.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4845 2.0639834881321 20.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4851 2.0614306328592 19.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4839 2.0665426741062 18.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4843 2.0648358455503 17.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.485 2.0618556701031 16.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.485 2.0618556701031 15.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.0678246484698 14.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.0738282870178 13.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4832 2.0695364238411 12.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.082465639317 11.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.0973154362416 10.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.103491796382 09.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.103491796382 08.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.0933640360059 07.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 06.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.1083702298124 05.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 04.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.474 2.1097046413502 03.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.110595187843 02.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.110595187843 01.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4765 2.0986358866737 30.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4744 2.1079258010118 29.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4742 2.1088148460565 28.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.1039343572481 27.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.1123785382341 26.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.1101498206373 25.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.1101498206373 24.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.0911752404852 23.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.0911752404852 22.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.0911752404852 21.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 20.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.0951183741881 19.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 18.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 17.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.1110407430863 16.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.1119324181626 15.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4746 2.1070375052676 14.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.1083702298124 13.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.1074815595364 12.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.1083702298124 11.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.1083702298124 10.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4726 2.1159542953872 09.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.1235931195583 08.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.1110407430863 07.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4766 2.0981955518254 06.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 05.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 04.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 03.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.106149957877 02.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.0938023450586 01.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4784 2.0903010033445 31.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 30.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 29.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.1030494216614 28.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.1030494216614 27.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4715 2.1208907741251 26.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4715 2.1208907741251 25.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 24.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.1276595744681 23.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4713 2.121790791428 22.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 21.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 20.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.1267545725223 19.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.1267545725223 18.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4722 2.1177467174926 17.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.115506663846 16.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.0973154362416 15.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 14.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 13.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 12.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.0933640360059 11.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.476 2.1008403361345 10.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4803 2.0820320632938 09.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.0837674515524 08.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.0828993959592 07.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.0828993959592 06.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 05.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.478 2.092050209205 04.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.103491796382 03.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.1039343572481 02.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4767 2.0977554017202 01.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.0995171110645 31.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.0995171110645 30.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.0872469213108 29.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.0828993959592 28.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4841 2.0656889072506 27.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4838 2.0669698222406 26.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 25.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.0605810838656 24.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.0605810838656 23.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.0682523267839 22.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 21.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.0678246484698 20.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 19.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.0759809009757 18.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.0759809009757 17.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.0759809009757 16.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4783 2.0907380305248 15.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.0916126333403 14.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4809 2.0794343938449 13.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.082465639317 12.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526032 11.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526032 10.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526032 09.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4803 2.0820320632938 08.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.0833333333333 07.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4811 2.0785699438786 06.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.0951183741881 05.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.0894274968659 04.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4785 2.0898641588297 03.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4785 2.0898641588297 02.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.0916126333403 01.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.0872469213108 30.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.0881186051368 29.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4804 2.0815986677769 28.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4837 2.0673971469919 27.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4795 2.0855057351408 26.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4795 2.0855057351408 25.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.0738282870178 24.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589041 23.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4724 2.116850127011 22.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4718 2.1195421788894 21.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.1362956633198 20.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4719 2.1190930281839 19.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4719 2.1190930281839 18.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440677966 17.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.101281781887 16.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.110595187843 15.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.1101498206373 14.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.115506663846 13.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.1141649048626 12.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.1141649048626 11.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4712 2.1222410865874 10.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.1312872975277 09.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 08.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.1331058020478 07.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792074989 06.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.1312872975277 05.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.1312872975277 04.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.1235931195583 03.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4761 2.1003990758244 02.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 01.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.0946795140344 31.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.0894274968659 30.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.0889910173386 29.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.0889910173386 28.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.0946795140344 27.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4765 2.0986358866737 26.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 25.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 24.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 23.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 22.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 21.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 20.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.1048200378868 19.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440677966 18.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.1240441801189 17.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.1267545725223 16.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.1244954323348 15.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.1244954323348 14.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4701 2.1272069772389 13.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.1381227282446 12.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589041 11.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.1362956633198 10.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.1394950791613 09.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224009 08.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224009 07.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.1463833440653 06.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4655 2.1482277121375 05.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4636 2.1570319240725 04.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4596 2.1758050478677 03.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4633 2.1584286639327 02.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4656 2.1477663230241 01.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4656 2.1477663230241 30.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.1463833440653 29.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.129471890971 28.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.1258503401361 27.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.1244954323348 26.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.1137180300148 25.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 24.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 23.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4723 2.1172983273343 22.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.1331058020478 21.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 20.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792074989 19.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.1240441801189 18.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.1204410517388 17.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.1204410517388 16.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 15.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4726 2.1159542953872 14.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.1235931195583 13.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4667 2.1427040925648 12.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 10.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 09.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.134927412468 08.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792074989 07.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4683 2.1353833013026 06.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4697 2.1290185224611 05.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 04.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4673 2.1399529210357 03.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4673 2.1399529210357 02.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4669 2.1417862497323 01.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589041 31.03.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4879 2.0496003279361 20.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.0416496529196 19.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4884 2.047502047502 18.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.050020500205 17.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.050020500205 16.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4866 2.0550760378134 15.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.0470829068577 14.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4915 2.0345879959308 13.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4906 2.0383204239706 12.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.0458265139116 11.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.050020500205 10.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.050020500205 09.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4923 2.0312817387772 08.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4906 2.0383204239706 07.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4951 2.0197939810139 06.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.0185708518369 05.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.0458265139116 04.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 03.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 02.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 01.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.0458265139116 31.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4874 2.0517029134181 30.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.0563438206868 29.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.0610057708162 28.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.0605810838656 27.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.0605810838656 26.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.0593080724876 25.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.0546537908362 24.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.0512820512821 23.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4865 2.0554984583762 22.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4895 2.0429009193054 21.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 20.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.0395676116663 19.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4914 2.035002035002 18.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4912 2.0358306188925 17.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4873 2.0521239482865 16.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4841 2.0656889072506 15.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.0627062706271 14.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 13.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 12.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.0605810838656 11.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4861 2.0571898786258 10.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.0546537908362 09.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.0458265139116 08.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4923 2.0312817387772 07.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.0399836801306 06.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.0399836801306 05.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4874 2.0517029134181 04.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4926 2.0300446609825 03.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.9896538002388 02.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5022 1.9912385503783 01.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5033 1.9868865487781 30.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5028 1.9888623707239 29.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5028 1.9888623707239 28.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.9857029388403 27.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.9908421262194 26.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.9896538002388 25.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.9988007195683 24.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5009 1.996406468357 23.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.9988007195683 22.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.9988007195683 21.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.0064205457464 20.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4979 2.008435428801 19.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4991 2.003606491685 18.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5002 1.9992003198721 17.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.0157226365652 16.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4958 2.0169423154498 15.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4958 2.0169423154498 14.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4938 2.025111381126 13.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4964 2.0145044319098 12.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4965 2.0140986908359 11.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4969 2.0124773596297 10.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4944 2.0226537216828 09.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.0177562550444 08.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.0177562550444 07.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.497 2.0120724346076 06.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.0437359493153 05.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4877 2.0504408447816 04.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.0627062706271 03.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4826 2.0721094073767 02.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4843 2.0648358455503 31.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.0708221163802 30.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.0546537908362 29.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4815 2.0768431983385 28.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4814 2.0772746157042 27.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4837 2.0673971469919 26.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.0682523267839 25.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.0682523267839 24.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4814 2.0772746157042 23.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.115506663846 22.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4695 2.1299254526092 21.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.468 2.1367521367521 20.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023601956 19.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4685 2.1344717182497 16.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.1381227282446 15.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224009 14.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 13.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.1362956633198 12.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.134927412468 11.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.134927412468 10.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.1321961620469 09.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.1150592216582 08.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4733 2.1128248468202 07.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4746 2.1070375052676 06.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 05.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 04.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 03.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.1226915729145 02.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.0959966464054 01.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4758 2.1017234131988 30.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.1052631578947 29.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 28.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 27.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.1057064645188 26.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.0951183741881 25.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.1150592216582 24.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.0916126333403 23.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 22.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.1123785382341 21.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 20.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 19.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4664 2.1440823327616 18.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023601956 17.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4722 2.1177467174926 16.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.1226915729145 15.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.1226915729145 14.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4691 2.1317416329141 13.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4691 2.1317416329141 12.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 11.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4752 2.1043771043771 10.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.0916126333403 09.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4764 2.0990764063812 08.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.0946795140344 07.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.0938023450586 06.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.0938023450586 05.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.479 2.0876826722338 04.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.0894274968659 03.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.1110407430863 02.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.115506663846 01.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 31.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.1039343572481 30.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.1039343572481 29.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.1119324181626 28.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.110595187843 27.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 26.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4645 2.1528525296017 25.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.1910604732691 24.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.1394950791613 23.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.1394950791613 22.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4717 2.1199915200339 21.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.0973154362416 20.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4823 2.0733982998134 19.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 18.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.0872469213108 17.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.0881186051368 16.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.0881186051368 15.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 14.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4793 2.0863759649489 13.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.0933640360059 12.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.481 2.0790020790021 11.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4865 2.0554984583762 10.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.0610057708162 09.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.0610057708162 08.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.0416496529196 07.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.0437359493153 06.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.0470829068577 05.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4857 2.058884084826 04.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.0593080724876 03.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.0627062706271 02.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.0627062706271 01.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4796 2.0850708924103 31.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.0546537908362 30.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.482 2.0746887966805 29.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 28.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4805 2.0811654526535 27.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4849 2.0622808826562 26.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4849 2.0622808826562 25.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4866 2.0550760378134 24.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4858 2.0584602717168 23.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.488 2.0491803278689 22.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.0445716622368 21.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4911 2.0362451639177 20.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.0387359836901 19.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.0387359836901 18.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.0416496529196 17.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4895 2.0429009193054 16.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4854 2.0601565718995 15.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4818 2.0755500207555 14.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.0738282870178 13.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 12.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 11.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.476 2.1008403361345 10.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 09.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4823 2.0733982998134 08.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4872 2.0525451559934 07.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.483 2.0703933747412 06.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.0833333333333 05.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.0833333333333 04.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.0828993959592 03.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.082465639317 02.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.0828993959592 01.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 30.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4793 2.0863759649489 29.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.0995171110645 28.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.0995171110645 27.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 26.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4752 2.1043771043771 25.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.101281781887 24.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.0955574182733 23.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4689 2.1326508850501 22.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.1321961620469 21.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.1321961620469 20.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4701 2.1272069772389 19.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.1413276231263 18.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4725 2.1164021164021 17.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.1101498206373 16.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4747 2.1065936380872 15.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687037 14.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687037 13.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.1074815595364 12.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.1092596498629 11.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.1258503401361 10.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.1101498206373 09.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.106149957877 08.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.0837674515524 07.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.0837674515524 06.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4797 2.0846362309777 05.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.1181952976064 04.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.0968756552736 03.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4783 2.0907380305248 02.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.0593080724876 01.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4844 2.0644095788604 31.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4844 2.0644095788604 30.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4846 2.0635575732563 29.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4889 2.0454080589078 28.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4919 2.0329335230738 27.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4877 2.0504408447816 26.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.0631318341242 25.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.0678246484698 24.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.0678246484698 23.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4825 2.0725388601036 22.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.0889910173386 20.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.478 2.092050209205 19.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.1381227282446 18.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.1523891519587 17.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.1523891519587 16.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.129471890971 15.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589041 14.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.1240441801189 13.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.1083702298124 12.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.1048200378868 10.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.1048200378868 09.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.1123785382341 08.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440677966 07.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4724 2.116850127011 06.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.0933640360059 05.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4761 2.1003990758244 04.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.1052631578947 03.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.1052631578947 02.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.1150592216582 01.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.0929259104228 30.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.0708221163802 29.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4871 2.0529665366455 28.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4912 2.0358306188925 27.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.49 2.0408163265306 26.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.49 2.0408163265306 25.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.0399836801306 24.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4944 2.0226537216828 23.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4969 2.0124773596297 22.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4977 2.0092425155716 21.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4957 2.0173492031471 20.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.0321072952652 19.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.0321072952652 18.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4951 2.0197939810139 17.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.0161290322581 16.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.9952114924182 15.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4994 2.0024028834602 14.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.9892580067635 13.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.9924287706714 12.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.9924287706714 11.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.9884668920262 10.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4952 2.0193861066236 09.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.0387359836901 08.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4904 2.0391517128874 07.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.0716801325875 06.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.0691082143596 05.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.0691082143596 04.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4832 2.0695364238411 03.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4904 2.0391517128874 02.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4945 2.0222446916077 01.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.0177562550444 31.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.0321072952652 30.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.0445716622368 29.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.0445716622368 28.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4896 2.0424836601307 27.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4851 2.0614306328592 26.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4854 2.0601565718995 25.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.0512820512821 24.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.487 2.0533880903491 23.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4918 2.0333468889793 22.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4918 2.0333468889793 21.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.493 2.0283975659229 20.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039254957 19.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5021 1.9916351324437 18.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.9976028765481 17.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.9908421262194 16.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5073 1.9712201852947 15.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5073 1.9712201852947 14.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5061 1.9758940920767 13.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5025 1.9900497512438 12.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.9892580067635 11.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4949 2.0206102242877 10.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4901 2.040399918384 09.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4908 2.0374898125509 08.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4908 2.0374898125509 07.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.0563438206868 06.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.0691082143596 05.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4788 2.0885547201337 04.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.0995171110645 03.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4742 2.1088148460565 02.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 01.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 28.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4747 2.1065936380872 27.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.1141649048626 26.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792074989 25.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 24.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023601956 23.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 22.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053003 21.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.1204410517388 20.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4682 2.1358393848783 19.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4682 2.1358393848783 18.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.1445421402531 17.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4667 2.1427040925648 16.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.1413276231263 15.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.1413276231263 14.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.1408691928923 13.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4697 2.1290185224611 12.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 11.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.471 2.1231422505308 10.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.1244954323348 09.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.1276595744681 08.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.1276595744681 07.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4685 2.1344717182497 06.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.1445421402531 05.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4657 2.1473051320593 04.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.1463833440653 03.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.125398512221 02.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.1226915729145 01.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.1226915729145 31.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.1258503401361 30.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.129471890971 29.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4693 2.1308331557639 28.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.1331058020478 27.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.1137180300148 26.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 25.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.1021652301871 24.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.474 2.1097046413502 23.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4639 2.1556369907308 22.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4577 2.1848372296264 21.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4593 2.1772262138036 20.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4583 2.1819768710452 19.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4603 2.1724961981317 18.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4603 2.1724961981317 17.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.46 2.1739130434783 16.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4561 2.1925016443762 15.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.2202486678508 14.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.2138587558114 13.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.2138587558114 12.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.2138587558114 11.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.45 2.2222222222222 10.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.2202486678508 09.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4509 2.2177866489244 08.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4472 2.2361359570662 06.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.2396416573348 05.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4436 2.2542831379621 04.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4436 2.2542831379621 03.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.2588660492433 02.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.44 2.2727272727273 01.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4386 2.2799817601459 31.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4379 2.2836263987212 30.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4362 2.2925263640532 29.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.2872827081427 28.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.2872827081427 27.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.2872827081427 26.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4365 2.290950744559 25.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.436 2.2935779816514 24.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.436 2.2935779816514 23.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4344 2.3020257826888 22.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4355 2.2962112514351 21.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4355 2.2962112514351 20.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4335 2.3068050749712 19.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4338 2.3052097740894 18.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4274 2.3397285914834 17.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4251 2.3523876734886 16.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4281 2.3359028264424 15.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.3391812865497 14.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.3391812865497 13.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4276 2.3386342376052 12.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4289 2.3315458148753 11.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4298 2.3266635644486 10.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4297 2.3272050267629 09.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4339 2.3046784973496 08.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4333 2.3078698361412 07.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4333 2.3078698361412 06.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4328 2.3105360443623 05.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887077998 04.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4332 2.3084025854109 03.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.3261223540358 02.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4284 2.3342670401494 01.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.3369946249124 30.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.3369946249124 29.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.3369946249124 28.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.428 2.3364485981308 27.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4282 2.3353573096684 26.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.3261223540358 25.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4304 2.3234200743494 24.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.43 2.3255813953488 23.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.43 2.3255813953488 21.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.426 2.3474178403756 20.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4262 2.346316283435 19.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4268 2.3430178069353 18.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.3391812865497 17.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887077998 16.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887077998 15.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887077998 14.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4288 2.3320895522388 13.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4285 2.3337222870478 12.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.3261223540358 11.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4278 2.3375409069659 10.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.431 2.3201856148492 09.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.431 2.3201856148492 08.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4298 2.3266635644486 07.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4267 2.3435669088352 06.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.428 2.3364485981308 05.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4269 2.3424689622862 04.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4276 2.3386342376052 03.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.3446658851114 02.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.3446658851114 01.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.3446658851114 31.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.424 2.3584905660377 30.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4194 2.3843586075346 29.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.419 2.3866348448687 28.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4213 2.3736055067648 27.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.422 2.3696682464455 26.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.422 2.3696682464455 25.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4201 2.3803856224708 24.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4216 2.3719165085389 23.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4209 2.375861249703 22.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4176 2.3946360153257 21.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4182 2.3912003825921 20.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4161 2.4032684450853 18.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4161 2.4032684450853 17.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.419 2.3866348448687 16.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4218 2.3707918444761 15.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4224 2.3674242424242 14.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4213 2.3736055067648 13.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440264963 12.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440264963 11.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440264963 10.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4185 2.389486260454 09.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4225 2.3668639053254 08.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4237 2.3601604909134 07.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4251 2.3523876734886 06.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.3590469450342 05.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.3590469450342 04.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.3590469450342 03.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4229 2.3646252069047 02.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.3590469450342 01.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4245 2.3557126030624 30.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4206 2.377555872563 29.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163012 28.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163012 27.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163012 26.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4203 2.3792529145848 25.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4165 2.4009603841537 24.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4144 2.4131274131274 23.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4151 2.4090580582992 22.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4157 2.4055809477989 21.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4157 2.4055809477989 19.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4141 2.4148756339049 18.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 17.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 16.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4138 2.4166263895602 15.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.4207213749697 14.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.4207213749697 13.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.4207213749697 12.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4132 2.4201355275895 11.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4132 2.4201355275895 10.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4141 2.4148756339049 09.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 08.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 07.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 06.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.4236548715463 05.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.409 2.4449877750611 04.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4062 2.4618414574101 03.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4074 2.4545900834561 02.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4068 2.4582104228122 01.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.468526289805 31.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.468526289805 30.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.468526289805 29.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4054 2.4666995559941 28.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4055 2.4660912453761 27.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.405 2.4691358024691 26.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4048 2.4703557312253 25.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.4832381425379 24.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.4832381425379 23.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.4832381425379 22.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4029 2.482005460412 21.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4008 2.4950099800399 20.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4001 2.4993751562109 19.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3992 2.5050100200401 18.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 17.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 16.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 15.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3995 2.5031289111389 14.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3986 2.508780732564 13.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3982 2.5113008538423 12.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 11.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 10.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 09.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.5056376847908 08.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3997 2.5018764073055 07.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4004 2.4975024975025 06.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3992 2.5050100200401 05.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3981 2.5119316754584 04.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.5068939583856 03.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.5068939583856 02.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.5068939583856 01.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3994 2.5037556334502 31.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3987 2.5081514923501 30.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3978 2.5138260432378 29.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3977 2.5144581342721 28.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.5157232704403 27.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.5157232704403 26.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.5157232704403 25.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3966 2.5214321734745 24.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3968 2.5201612903226 23.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3963 2.523340903356 22.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3952 2.5303643724696 21.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 20.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 19.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 18.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 17.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.5451768897938 16.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.5477707006369 15.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.5523226135784 14.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.5445292620865 13.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.5445292620865 12.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.5445292620865 11.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3928 2.5458248472505 10.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.5555839509328 09.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 08.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.5438819638769 07.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 06.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 05.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 04.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.5536261491318 03.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3895 2.5673940949936 02.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.5614754098361 01.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641026 30.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 29.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 28.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 27.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3927 2.5464731347084 26.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3903 2.562131693569 25.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3924 2.5484199796126 24.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.5445292620865 23.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 22.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 21.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 20.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 19.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3924 2.5484199796126 18.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.5438819638769 17.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.532928064843 16.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.532928064843 15.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.532928064843 14.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.532928064843 13.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.5432349949135 12.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.5438819638769 11.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3944 2.5354969574037 10.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3927 2.5464731347084 09.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.5627883136853 08.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.5627883136853 07.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3903 2.562131693569 06.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.5477707006369 05.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3909 2.5581990278844 04.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.5627883136853 03.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.5562372188139 02.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.5601638504864 01.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.5601638504864 31.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.5555839509328 30.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.5562372188139 29.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.5555839509328 28.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.5614754098361 27.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3905 2.5608194622279 26.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.5601638504864 25.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.5601638504864 24.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.5595085743537 23.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.5667351129363 22.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.568053415511 21.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 20.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3882 2.5759917568264 19.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 18.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 17.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 16.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.5654181631606 15.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3881 2.5766555011595 14.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 13.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.5853154084798 12.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 11.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 10.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3864 2.5879917184265 09.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3816 2.6205450733753 08.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3823 2.6157467957102 07.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3821 2.6171159382361 06.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3838 2.6055237102658 05.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.6048450117218 04.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.6048450117218 03.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3842 2.6028110359188 02.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3837 2.6062027625749 01.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3845 2.6007802340702 30.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3851 2.5967281225656 29.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3842 2.6028110359188 28.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3848 2.5987525987526 27.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3848 2.5987525987526 26.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.385 2.5974025974026 25.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3853 2.5953802232027 24.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3849 2.5980774227072 23.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.5947067981318 22.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3855 2.5940337224384 21.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.5947067981318 20.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.5947067981318 19.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3853 2.5953802232027 18.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3843 2.6021337496747 17.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3847 2.5994281258123 16.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3858 2.5920165889062 15.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3851 2.5967281225656 14.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3834 2.6082420448618 13.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3834 2.6082420448618 12.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3838 2.6055237102658 11.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.384 2.6041666666667 10.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.5906735751295 09.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.5866528711847 08.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.388 2.5773195876289 07.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 06.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 05.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 04.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3867 2.5859839668994 03.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.5906735751295 02.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.5900025900026 01.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3862 2.5893319523563 31.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446280992 30.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446280992 29.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.387 2.5839793281654 28.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.387 2.5839793281654 27.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.5900025900026 26.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3862 2.5893319523563 25.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.5866528711847 24.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.5906735751295 23.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.5906735751295 22.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3864 2.5879917184265 21.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3869 2.5846471956578 20.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3827 2.6130128037627 19.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.6109660574413 18.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3829 2.6116479498564 17.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.6109660574413 16.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.6109660574413 15.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3835 2.6075619295958 14.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3819 2.6184865147944 13.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3835 2.6075619295958 12.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3845 2.6007802340702 11.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3836 2.606882168926 10.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.6048450117218 09.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.6048450117218 08.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3833 2.6089225150013 07.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 06.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3878 2.5786487880351 05.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.5853154084798 04.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.5853154084798 03.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3852 2.5960539979232 02.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3852 2.5960539979232 01.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3855 2.5940337224384 28.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641026 27.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3879 2.5779840164991 26.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3871 2.583311805735 25.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3877 2.5793139025019 24.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 23.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 22.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3884 2.5746652935118 21.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3885 2.5740025740026 20.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 19.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3878 2.5786487880351 18.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.5726781579624 17.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.5726781579624 16.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.5726781579624 15.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3889 2.5713551041399 14.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.568053415511 13.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 12.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.568053415511 11.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.5614754098361 10.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.5595085743537 09.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.5595085743537 08.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 07.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3946 2.5342118601115 06.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.5438819638769 05.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3939 2.5387154100025 04.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3945 2.5348542458809 03.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.395 2.5316455696203 02.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.395 2.5316455696203 01.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.5380710659898 31.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695895998 30.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.5555839509328 29.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3901 2.5634452704435 28.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3899 2.5647601949218 27.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3893 2.5687130747496 26.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3893 2.5687130747496 25.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3891 2.5700334104343 24.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.5614754098361 23.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3926 2.5471217524198 22.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 21.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.5477707006369 20.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3935 2.5412960609911 19.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3935 2.5412960609911 18.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.5510204081633 17.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3915 2.5542784163474 16.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.5555839509328 15.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.5667351129363 14.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641026 13.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.5654181631606 12.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.5654181631606 11.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3919 2.5516713447308 10.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.5562372188139 09.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3917 2.5529742149604 08.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.5614754098361 07.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3915 2.5542784163474 06.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.5536261491318 05.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.5536261491318 04.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.5601638504864 03.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3899 2.5647601949218 02.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3867 2.5859839668994 01.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.5900025900026 31.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3863 2.5886616619208 30.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 29.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.5813113061435 28.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.5947067981318 27.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 26.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389 2.5706940874036 25.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3891 2.5700334104343 24.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.5733401955739 23.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.568053415511 22.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.568053415511 21.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641026 20.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.5667351129363 19.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3873 2.581977794991 18.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3873 2.581977794991 17.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3877 2.5793139025019 14.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3879 2.5779840164991 13.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.5866528711847 12.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.5853154084798 11.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446280992 10.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3881 2.5766555011595 09.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 08.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.5720164609053 07.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.5654181631606 06.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3917 2.5529742149604 05.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.5523226135784 04.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3922 2.5497195308516 03.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3934 2.5419420437214 02.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.5510204081633 01.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.5510204081633 30.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.5562372188139 29.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.5523226135784 28.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.5536261491318 27.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.5445292620865 26.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.5380710659898 25.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.5451768897938 24.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.5451768897938 23.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3939 2.5387154100025 22.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3953 2.5297242600557 21.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.5400050800102 20.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3944 2.5354969574037 19.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.5380710659898 18.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3947 2.533569799848 17.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3947 2.533569799848 16.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3956 2.5278058645096 15.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3963 2.523340903356 14.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.5188916876574 13.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3964 2.5227043390515 12.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3981 2.5119316754584 11.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.5188916876574 10.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.5188916876574 09.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3964 2.5227043390515 08.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3984 2.5100401606426 07.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3936 2.5406504065041 06.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394419 2.5353748171361 04.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.387994 2.5773594437027 03.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391968 2.5512286717283 02.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393275 2.5427499841078 01.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.388347 2.575016673233 31.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386768 2.5855293095603 30.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386877 2.5848008540182 29.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385598 2.5933744469629 28.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385679 2.5928297885029 27.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385679 2.5928297885029 26.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385216 2.5959461704602 25.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386169 2.5895398128799 24.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.38704 2.5837122778007 23.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389518 2.5672754532525 22.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389545 2.567097511199 21.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389273 2.5688912408515 20.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389273 2.5688912408515 19.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.388892 2.5714080001646 18.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390825 2.5586899507452 17.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39352 2.5411669038422 16.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393139 2.5436296068312 15.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.5452157579398 14.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.5452157579398 13.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.5452157579398 12.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392458 2.5480433575058 11.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393493 2.541341269095 10.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393711 2.5399341141091 09.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.5482186677403 08.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391887 2.5517559908851 07.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392758 2.5460970877742 06.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392758 2.5460970877742 05.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391233 2.5560216034946 04.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 03.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 02.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 01.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 30.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 29.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 28.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 27.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.5395148510828 26.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394555 2.5345008934116 25.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394619 2.5340898436213 24.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393721 2.5398696030946 23.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39382 2.5392311208166 22.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39382 2.5392311208166 21.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393602 2.5406374967607 20.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392812 2.5457470749366 19.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398867 2.5071013646153 18.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39883 2.507333951809 17.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398884 2.506994514696 16.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400163 2.4989816649715 15.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400163 2.4989816649715 14.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400735 2.4954146755337 13.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400735 2.4954146755337 12.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401171 2.4927026131001 11.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401715 2.4893270104427 10.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403458 2.4785727386742 09.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405717 2.4647722427209 08.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405717 2.4647722427209 07.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.4659270529459 06.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403757 2.4767372454224 05.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.4744023081225 04.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403594 2.4777375283082 03.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402913 2.4819253784316 02.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403131 2.4805832347301 01.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403131 2.4805832347301 31.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402042 2.487302321648 30.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.4911812184866 29.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398421 2.5099078612824 28.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399238 2.5047715898787 27.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398339 2.5104245378936 26.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397903 2.5131753216236 25.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397903 2.5131753216236 24.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398448 2.5097377825965 23.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398748 2.5078495691514 22.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397795 2.5138576402418 21.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398203 2.5112819340889 20.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39951 2.5030662561638 19.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399319 2.5042635086234 18.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399319 2.5042635086234 17.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39921 2.5049472708599 16.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400708 2.4955828184114 15.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401198 2.4925348581 14.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400463 2.497109595643 13.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400109 2.4993189355901 12.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399129 2.5054556296335 11.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399129 2.5054556296335 10.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398149 2.5116225332727 09.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398965 2.5064855313123 08.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400201 2.4987443809486 07.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.4911812184866 06.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400871 2.4945680780101 05.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400816 2.494910382819 04.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400816 2.494910382819 03.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403022 2.481254125085 02.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401988 2.4876364468591 01.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400708 2.4955828184114 31.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401252 2.4921994158285 30.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400789 2.4950784577421 29.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4011 2.4931438544004 28.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4011 2.4931438544004 27.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401007 2.4937220547272 26.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 25.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 24.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 23.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 22.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 21.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.4679170779862 20.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.4659270529459 19.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.4659270529459 18.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.4659270529459 17.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407378 2.4547226408888 16.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409257 2.4434524027689 15.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.452916272156 14.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.452916272156 13.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408385 2.4486697601528 12.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410183 2.4379362382156 11.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.416254 2.402379316475 10.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413613 2.4177189788522 09.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414729 2.4112131054255 08.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415001 2.4096327478729 07.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415001 2.4096327478729 06.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413395 2.4189939404202 05.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40972 2.4406912037489 04.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410836 2.4340612799268 03.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408903 2.4455677752425 02.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408168 2.4499715803297 01.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.4449160415831 30.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.4449160415831 29.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407171 2.4559705872962 28.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408641 2.4471357499615 27.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408178 2.4499115581927 26.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405483 2.4661946370131 25.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406316 2.4611386211717 24.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405265 2.4675212515268 23.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405265 2.4675212515268 22.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402842 2.4823628122192 21.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40276 2.4828682093554 20.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39756 2.5153435959352 19.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397887 2.5132763824905 18.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399139 2.5053928581271 17.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399166 2.5052233907698 16.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399166 2.5052233907698 15.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400255 2.4984072653683 14.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399194 2.5050476710572 13.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400473 2.4970472416368 12.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400936 2.4941636570425 11.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402869 2.4821964459911 10.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402434 2.4848795081926 07.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40569 2.4649362813971 06.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40765 2.4530847540783 05.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407487 2.4540660192841 04.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.4449160415831 03.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41021 2.4377757733844 02.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41021 2.4377757733844 01.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408195 2.4498095273093 31.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410754 2.4345471985665 30.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413096 2.4207448147646 29.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412497 2.4242600552246 28.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411435 2.4305175787184 27.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411707 2.4289118232141 26.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411707 2.4289118232141 25.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410264 2.4374549070842 24.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41168 2.4290711232025 22.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413695 2.417239753925 21.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413695 2.417239753925 20.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413885 2.4161300844437 19.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413885 2.4161300844437 18.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.435839975057 17.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414048 2.4151789164541 16.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410046 2.4387507743034 15.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821018 14.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.435839975057 13.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410118 2.438322629097 12.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410118 2.438322629097 11.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821018 10.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.404764 2.470575446433 09.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405881 2.4637763285298 08.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407116 2.4563023806483 07.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406235 2.4616293524684 06.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40618 2.4619626766458 05.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40618 2.4619626766458 04.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 03.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 02.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 01.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 30.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 29.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 28.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.4466447936622 27.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.4447546566464 26.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407133 2.4561998167675 25.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.4432912109929 24.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410128 2.4382631763742 23.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40844 2.4483400254627 22.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407683 2.4528861885337 21.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407683 2.4528861885337 20.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405995 2.4630845207453 19.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408119 2.4502657313186 18.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403735 2.4768722057785 17.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408228 2.4496114916174 16.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407928 2.45141299445 15.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407139 2.4561636197957 14.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407139 2.4561636197957 13.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407656 2.4530486488608 12.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40703 2.4568213645186 11.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406458 2.4602787987935 10.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408718 2.4466747243821 09.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.4436195870772 08.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.4436195870772 07.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.4436195870772 06.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411979 2.4273081880387 05.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.416254 2.402379316475 04.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415464 2.4069474130129 03.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414539 2.4123182619729 02.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415301 2.4078921071705 31.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415301 2.4078921071705 30.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415355 2.4075790588773 29.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.417315 2.396271401699 28.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414838 2.4105795515358 27.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413585 2.4178826601545 26.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409692 2.4408580104078 25.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410155 2.4381026685034 24.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410155 2.4381026685034 23.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412578 2.4237841087019 22.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413106 2.4206862161285 21.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413133 2.420528013981 20.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41169 2.4290121207705 19.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412687 2.4231439323264 18.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.4517736130317 17.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.4517736130317 16.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409066 2.4445932930138 15.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410999 2.4330959442724 14.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.4449160415831 13.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409447 2.4423185418381 12.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409774 2.4403695695676 11.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821018 10.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821018 09.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.4432912109929 08.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.4432912109929 07.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408549 2.4476868135768 06.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.452916272156 05.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409964 2.4392385672888 04.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.4447546566464 03.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.4447546566464 02.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40961 2.4413466468104 01.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405881 2.4637763285298 28.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40697 2.457183576185 27.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40599 2.4631148550457 26.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402232 2.4861274090575 25.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40403 2.4750637328911 24.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40403 2.4750637328911 23.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403077 2.4809155570772 22.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403403 2.4789106674963 21.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398285 2.5107649045282 20.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399265 2.5046022065545 19.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.5123166322898 18.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.5123166322898 17.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.5123166322898 16.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.5123166322898 15.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398475 2.509567726959 14.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395235 2.5301402962794 13.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397996 2.5125880662117 12.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397451 2.516033422988 11.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398503 2.5093913973044 10.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398503 2.5093913973044 09.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.396842 2.5198945676113 08.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392686 2.546563921301 07.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393275 2.5427499841078 06.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393357 2.5422199172762 05.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390226 2.5626175600806 04.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.5482186677403 03.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.5482186677403 02.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390281 2.5622564254986 01.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392421 2.5482836035788 31.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393548 2.540986105888 30.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.396161 2.5242262615452 29.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395726 2.5270010057464 28.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395491 2.5285025449378 27.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395491 2.5285025449378 26.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398067 2.5121399161448 25.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399782 2.5013632429674 24.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399483 2.5032354317956 23.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400228 2.4985758117873 22.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399738 2.5016385732655 21.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399755 2.5015321884654 20.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399755 2.5015321884654 19.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398775 2.5076797692935 18.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398948 2.5065923378485 17.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401017 2.4936598697811 16.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397877 2.5133395496598 15.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399112 2.5055623484135 14.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.4927647503122 13.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.4927647503122 12.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.4927647503122 11.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406408 2.4605814846164 10.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407851 2.4518758075866 09.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406926 2.4574492659599 08.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.4762343409131 07.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.4762343409131 06.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.4762343409131 05.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.4762343409131 04.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.4762343409131 03.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.4911812184866 02.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403665 2.4773017229633 01.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403604 2.4776761379966 31.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402723 2.4830963217894 30.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402723 2.4830963217894 29.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403757 2.4767372454224 28.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.401225 2.4923671256776 27.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403072 2.4809463321689 26.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403386 2.4790151368664 25.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403044 2.4811186867935 24.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.4744023081225 23.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.4744023081225 22.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403348 2.4792486884774 21.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402025 2.4874074995336 20.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40128 2.4920255183413 19.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404176 2.4741696686592 18.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40471 2.4709050925354 17.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406833 2.4580110266375 16.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406833 2.4580110266375 15.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406997 2.4570205677192 14.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407634 2.4531810398544 13.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409186 2.4438763789572 12.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410765 2.4344820030918 11.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 10.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 09.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 08.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 07.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 06.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.4599822389282 05.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407361 2.4548250814388 04.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408277 2.4493174976793 03.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409638 2.4411797733609 02.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409638 2.4411797733609 01.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409556 2.4416685386125 30.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409774 2.4403695695676 29.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412126 2.4264423986839 28.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410846 2.4340020348257 27.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410601 2.4354543705446 26.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.435839975057 25.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.435839975057 24.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412687 2.4231439323264 23.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414467 2.4127373228749 22.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416619 2.4002745914133 21.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416183 2.4027891576542 20.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416836 2.3990250362253 19.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418377 2.3901887532058 18.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418377 2.3901887532058 17.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417778 2.3936157480767 16.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417452 2.3954849898911 15.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418415 2.3899716788356 14.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.419984 2.3810430873557 13.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41816 2.3914291180409 12.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418878 2.3873299624234 11.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418878 2.3873299624234 10.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417833 2.3933006727568 09.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417 2.3980815347722 08.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414767 2.4109921956183 07.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41602 2.4037305898755 06.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416156 2.4029450494526 05.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41511 2.40900002409 03.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413504 2.4183562915957 02.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411364 2.4309370776247 01.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409649 2.4411142221756 31.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411636 2.42933076796 30.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41285 2.4221872350733 29.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411761 2.428593285911 28.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411761 2.428593285911 27.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412524 2.4241013856164 26.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409393 2.4426406899971 25.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411735 2.4287466452937 24.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408641 2.4471357499615 23.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408205 2.4497495131123 22.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408875 2.4457352491593 21.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408875 2.4457352491593 20.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407977 2.4511185679585 19.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405946 2.4633818291103 18.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406572 2.4595889534941 17.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409404 2.4425750603316 16.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410547 2.4357747103255 15.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410972 2.433255793582 14.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410972 2.433255793582 13.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410564 2.4356738535283 12.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413379 2.4190875685509 11.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413732 2.4170235804821 10.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411925 2.4276263882988 09.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409964 2.4392385672888 08.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408576 2.4475250626566 07.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408576 2.4475250626566 06.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409556 2.4416685386125 05.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411745 2.4286876586237 04.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412262 2.425641946141 03.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412371 2.4250007881253 02.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414549 2.4122600705827 01.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412361 2.4250595958396 30.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412361 2.4250595958396 29.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411299 2.4313212529085 28.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413531 2.4181983938326 27.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413869 2.416223491008 26.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412452 2.4245245507356 25.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412643 2.4234023114411 24.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40991 2.4395599033934 23.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40991 2.4395599033934 22.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408331 2.4489935860858 21.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411097 2.432515926898 20.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409529 2.4418295163468 19.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.4517736130317 18.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406408 2.4605814846164 17.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405908 2.4636124441992 16.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405908 2.4636124441992 15.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40844 2.4483400254627 14.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412126 2.4264423986839 13.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412905 2.4218645935506 12.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416428 2.4013755078909 11.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416564 2.400591505747 10.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416118 2.4031644869965 09.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416118 2.4031644869965 08.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.420229 2.379654902446 07.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.421356 2.3732900445229 06.09.2012