Валута Код За единици
валута
Лева
(BGN)
Обърнат
курс
Дата
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.08.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.05.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.04.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 31.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0.4309 2.32072406591 24.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0.4328 2.31053604436 11.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.03.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.02.2018
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.12.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.11.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 31.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 13.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 12.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 11.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 10.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 09.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 08.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 07.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 06.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 05.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 04.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 03.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 02.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 01.10.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 30.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 29.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 28.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 27.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 26.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 25.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 24.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 23.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 22.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 21.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 20.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 19.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 18.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 17.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 16.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 15.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0 0 14.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.445 2.24719101124 13.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4462 2.2411474675 12.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4445 2.24971878515 11.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.25886604924 10.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.25886604924 09.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4421 2.26193168966 08.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4426 2.25937641211 07.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4463 2.24064530585 06.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4476 2.23413762288 05.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4475 2.23463687151 04.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.449 2.2271714922 03.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.449 2.2271714922 02.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4473 2.23563603845 01.09.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4497 2.22370469202 31.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4467 2.23863890754 30.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.25886604924 29.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4463 2.24064530585 28.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.23964165733 27.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.23964165733 26.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.451 2.21729490022 25.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4512 2.21631205674 24.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4515 2.21483942414 23.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4528 2.20848056537 22.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.21385875581 21.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4527 2.20896841175 20.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4527 2.20896841175 19.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4533 2.2060445621 18.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4552 2.19683655536 17.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4552 2.19683655536 16.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4534 2.20555800618 15.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4515 2.21483942414 14.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.22024866785 13.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.22024866785 12.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4505 2.21975582686 11.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4536 2.20458553792 10.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4543 2.20118864187 09.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4508 2.21827861579 08.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.21385875581 07.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4522 2.21141088014 06.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4522 2.21141088014 05.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4501 2.22172850478 04.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4492 2.22617987533 03.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4503 2.22074172774 02.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4508 2.21827861579 01.08.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4537 2.2040996253 31.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4532 2.20653133274 30.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4532 2.20653133274 29.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4543 2.20118864187 28.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4553 2.19635405227 27.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4575 2.18579234973 26.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4553 2.19635405227 25.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.457 2.18818380744 24.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.19106047327 23.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.19106047327 22.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4576 2.18531468531 21.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4614 2.16731686173 20.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4619 2.16497077289 19.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4606 2.17108119844 18.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.15238915196 17.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.464 2.15517241379 16.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.464 2.15517241379 15.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4647 2.15192597375 14.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4664 2.14408233276 13.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4639 2.15563699073 12.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 11.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.13949507916 10.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 09.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 08.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589 07.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4676 2.13857998289 06.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023602 05.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792075 04.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4686 2.13401621852 03.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.14454214025 02.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.14454214025 01.07.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224 30.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4669 2.14178624973 29.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4698 2.12856534696 28.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 27.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.10526315789 26.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 25.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 24.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4764 2.09907640638 23.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 22.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 21.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4775 2.0942408377 20.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 19.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.10128178189 18.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.10128178189 17.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4766 2.09819555183 16.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.09336403601 15.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.11505922166 14.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.10482003789 13.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.10614995788 12.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.10304942166 11.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.10304942166 10.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.09731543624 09.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.10748155954 08.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 07.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.11371803001 06.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.11193241816 05.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 04.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 03.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687 02.06.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039255 05.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4998 2.00080032013 04.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4995 2.002002002 03.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4996 2.00160128102 02.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4996 2.00160128102 01.04.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4986 2.00561572403 31.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4965 2.01409869084 30.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.495 2.0202020202 29.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 28.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4887 2.04624514017 27.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4929 2.02880908906 26.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4929 2.02880908906 25.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4933 2.02716399757 24.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.494 2.02429149798 23.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4931 2.02798620969 22.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4924 2.03086921202 21.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4952 2.01938610662 20.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.01612903226 19.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.01612903226 18.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.01857085184 17.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4964 2.01450443191 16.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5016 1.99362041467 15.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.501 1.99600798403 14.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039255 13.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.00642054575 12.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.00642054575 11.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5004 1.99840127898 10.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.99044585987 09.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5046 1.98176773682 08.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.98412698413 07.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.99084212622 06.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.98412698413 05.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.98412698413 04.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.504 1.98412698413 03.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5068 1.97316495659 02.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.506 1.97628458498 01.03.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.98965380024 28.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5025 1.99004975124 27.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5043 1.98294665873 26.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5043 1.98294665873 25.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5022 1.99123855038 24.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5034 1.98649185538 23.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5066 1.97394393999 22.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.97902236295 21.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.99401794616 20.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.99084212622 19.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.99084212622 18.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.00120072043 17.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.99680511182 16.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5052 1.97941409343 15.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.99242877067 14.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.99401794616 13.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.99521149242 12.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.99401794616 10.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4986 2.00561572403 09.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4988 2.00481154771 08.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4989 2.00440970134 07.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.497 2.01207243461 06.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4939 2.02470135655 05.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4939 2.02470135655 04.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4948 2.02101859337 03.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4925 2.03045685279 02.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4948 2.02101859337 01.02.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4953 2.01897839693 31.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5002 1.99920031987 30.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4982 2.00722601365 29.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4982 2.00722601365 28.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4972 2.01126307321 27.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4977 2.00924251557 26.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.01572263657 25.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.01857085184 24.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4962 2.01531640468 23.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4978 2.00883889112 22.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4978 2.00883889112 21.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.00120072043 20.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5015 1.99401794616 19.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4992 2.00320512821 18.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4981 2.00762899016 17.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.98925800676 16.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.99680511182 15.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.99760287655 13.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.4999 2.00040008002 12.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5066 1.97394393999 11.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.98570293884 10.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.97902236295 09.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5057 1.97745699031 08.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5057 1.97745699031 07.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5051 1.97980597901 06.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5053 1.97902236295 05.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5101 1.96039992158 04.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5125 1.9512195122 03.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.97667523226 02.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.97667523226 01.01.2017
ОАЕ дирхам AED 1 0.5059 1.97667523226 31.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5052 1.97941409343 30.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.509 1.96463654224 29.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5123 1.95198126098 28.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5099 1.96116885664 27.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.96155355041 26.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.96155355041 25.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.96155355041 24.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5105 1.95886385896 23.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5102 1.96001568013 22.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5102 1.96001568013 21.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5137 1.94666147557 20.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5106 1.95848021935 19.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.51 1.96078431373 18.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.51 1.96078431373 17.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5098 1.96155355041 16.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5103 1.95963158926 15.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.99760287655 14.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.99521149242 13.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.502 1.99203187251 12.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5044 1.98255352895 11.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5044 1.98255352895 10.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.98570293884 09.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4992 2.00320512821 08.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.01572263657 07.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.01572263657 06.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4971 2.0116676725 05.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.00120072043 04.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4997 2.00120072043 03.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4998 2.00080032013 02.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.99521149242 01.12.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5004 1.99840127898 30.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5031 1.98767640628 29.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.98570293884 28.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.98846689203 27.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.98846689203 26.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.98965380024 25.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5045 1.982160555 24.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5047 1.9813750743 23.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5013 1.99481348494 22.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.99680511182 21.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.99044585987 20.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5024 1.99044585987 19.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.5008 1.99680511182 18.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4974 2.01045436269 17.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4972 2.01126307321 16.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.01775625504 15.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4942 2.02347227843 14.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.491 2.0366598778 13.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.491 2.0366598778 12.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.04708290686 11.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4882 2.04834084392 10.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.06825232678 09.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.482 2.07468879668 08.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4816 2.07641196013 07.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 06.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 05.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.08333333333 04.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4813 2.07770621234 03.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.08376745155 02.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.07082211638 01.11.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.05634382069 31.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 30.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 29.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.05128205128 28.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.487 2.05338809035 27.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4873 2.05212394829 26.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4896 2.04248366013 25.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4889 2.04540805891 24.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.04373594932 23.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.04373594932 22.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4892 2.04415372036 21.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4845 2.06398348813 20.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4851 2.06143063286 19.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4839 2.06654267411 18.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4843 2.06483584555 17.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.485 2.0618556701 16.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.485 2.0618556701 15.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.06782464847 14.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.07382828702 13.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4832 2.06953642384 12.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.08246563932 11.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.09731543624 10.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.10349179638 09.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.10349179638 08.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.09336403601 07.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 06.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.10837022981 05.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 04.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.474 2.10970464135 03.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.11059518784 02.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.11059518784 01.10.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4765 2.09863588667 30.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4744 2.10792580101 29.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4742 2.10881484606 28.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.10393435725 27.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.11237853823 26.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.11014982064 25.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.11014982064 24.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.09117524049 23.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.09117524049 22.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4782 2.09117524049 21.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 20.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.09511837419 19.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 18.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 17.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.11104074309 16.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.11193241816 15.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4746 2.10703750527 14.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.10837022981 13.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.10748155954 12.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.10837022981 11.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.10837022981 10.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4726 2.11595429539 09.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.12359311956 08.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.11104074309 07.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4766 2.09819555183 06.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 05.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 04.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 03.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.10614995788 02.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.09380234506 01.09.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4784 2.09030100334 31.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 30.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 29.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.10304942166 28.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4755 2.10304942166 27.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4715 2.12089077413 26.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4715 2.12089077413 25.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 24.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.12765957447 23.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4713 2.12179079143 22.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 21.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 20.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.12675457252 19.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.12675457252 18.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4722 2.11774671749 17.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.11550666385 16.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.09731543624 15.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 14.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 13.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 12.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.09336403601 11.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.476 2.10084033613 10.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4803 2.08203206329 09.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.08376745155 08.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.08289939596 07.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.08289939596 06.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 05.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.478 2.09205020921 04.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4754 2.10349179638 03.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.10393435725 02.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4767 2.09775540172 01.08.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.09951711106 31.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.09951711106 30.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.08724692131 29.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.08289939596 28.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4841 2.06568890725 27.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4838 2.06696982224 26.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 25.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.06058108387 24.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.06058108387 23.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.06825232678 22.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 21.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.06782464847 20.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 19.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.07598090098 18.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.07598090098 17.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4817 2.07598090098 16.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4783 2.09073803052 15.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.09161263334 14.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4809 2.07943439384 13.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.08246563932 12.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526 11.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526 10.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4821 2.0742584526 09.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4803 2.08203206329 08.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.08333333333 07.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4811 2.07856994388 06.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.09511837419 05.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.08942749687 04.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4785 2.08986415883 03.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4785 2.08986415883 02.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.09161263334 01.07.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.08724692131 30.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.08811860514 29.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4804 2.08159866778 28.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4837 2.06739714699 27.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4795 2.08550573514 26.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4795 2.08550573514 25.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.07382828702 24.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589 23.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4724 2.11685012701 22.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4718 2.11954217889 21.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.13629566332 20.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4719 2.11909302818 19.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4719 2.11909302818 18.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440678 17.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.10128178189 16.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.11059518784 15.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.11014982064 14.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.11550666385 13.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.11416490486 12.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.11416490486 11.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4712 2.12224108659 10.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.13128729753 09.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 08.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.13310580205 07.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792075 06.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.13128729753 05.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4692 2.13128729753 04.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.12359311956 03.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4761 2.10039907582 02.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 01.06.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.09467951403 31.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.08942749687 30.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.08899101734 29.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.08899101734 28.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.09467951403 27.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4765 2.09863588667 26.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 25.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4762 2.09995800084 24.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 23.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 22.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 21.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 20.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.10482003789 19.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440678 18.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.12404418012 17.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4702 2.12675457252 16.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.12449543233 15.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.12449543233 14.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4701 2.12720697724 13.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.13812272824 12.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589 11.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.13629566332 10.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.13949507916 09.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224 08.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224 07.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.14638334407 06.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4655 2.14822771214 05.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4636 2.15703192407 04.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4596 2.17580504787 03.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4633 2.15842866393 02.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4656 2.14776632302 01.05.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4656 2.14776632302 30.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.14638334407 29.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.12947189097 28.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.12585034014 27.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.12449543233 26.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.11371803001 25.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 24.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 23.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4723 2.11729832733 22.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.13310580205 21.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 20.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792075 19.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.12404418012 18.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.12044105174 17.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.12044105174 16.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 15.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4726 2.11595429539 14.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4709 2.12359311956 13.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4667 2.14270409256 12.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 10.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 09.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.13492741247 08.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792075 07.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4683 2.1353833013 06.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4697 2.12901852246 05.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 04.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4673 2.13995292104 03.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4673 2.13995292104 02.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4669 2.14178624973 01.04.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589 31.03.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4879 2.04960032794 20.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.04164965292 19.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4884 2.0475020475 18.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.05002050021 17.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.05002050021 16.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4866 2.05507603781 15.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.04708290686 14.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4915 2.03458799593 13.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4906 2.03832042397 12.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.04582651391 11.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.05002050021 10.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4878 2.05002050021 09.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4923 2.03128173878 08.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4906 2.03832042397 07.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4951 2.01979398101 06.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4954 2.01857085184 05.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.04582651391 04.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 03.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 02.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 01.01.2016
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.04582651391 31.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4874 2.05170291342 30.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.05634382069 29.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.06100577082 28.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.06058108387 27.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.06058108387 26.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.05930807249 25.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.05465379084 24.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.05128205128 23.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4865 2.05549845838 22.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4895 2.04290091931 21.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 20.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4903 2.03956761167 19.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4914 2.035002035 18.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4912 2.03583061889 17.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4873 2.05212394829 16.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4841 2.06568890725 15.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.06270627063 14.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 13.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 12.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4853 2.06058108387 11.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4861 2.05718987863 10.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.05465379084 09.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4888 2.04582651391 08.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4923 2.03128173878 07.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.03998368013 06.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.03998368013 05.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4874 2.05170291342 04.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4926 2.03004466098 03.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.98965380024 02.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5022 1.99123855038 01.12.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5033 1.98688654878 30.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5028 1.98886237072 29.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5028 1.98886237072 28.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5036 1.98570293884 27.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.99084212622 26.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5026 1.98965380024 25.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.99880071957 24.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5009 1.99640646836 23.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.99880071957 22.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5003 1.99880071957 21.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4984 2.00642054575 20.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4979 2.0084354288 19.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4991 2.00360649169 18.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5002 1.99920031987 17.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4961 2.01572263657 16.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4958 2.01694231545 15.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4958 2.01694231545 14.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4938 2.02511138113 13.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4964 2.01450443191 12.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4965 2.01409869084 11.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4969 2.01247735963 10.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4944 2.02265372168 09.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.01775625504 08.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.01775625504 07.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.497 2.01207243461 06.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.04373594932 05.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4877 2.05044084478 04.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.06270627063 03.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4826 2.07210940738 02.11.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4843 2.06483584555 31.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.07082211638 30.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.05465379084 29.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4815 2.07684319834 28.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4814 2.0772746157 27.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4837 2.06739714699 26.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.06825232678 25.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4835 2.06825232678 24.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4814 2.0772746157 23.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.11550666385 22.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4695 2.12992545261 21.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.468 2.13675213675 20.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023602 19.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4685 2.13447171825 16.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.13812272824 15.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4665 2.1436227224 14.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 13.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4681 2.13629566332 12.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.13492741247 11.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4684 2.13492741247 10.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.13219616205 09.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.11505922166 08.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4733 2.11282484682 07.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4746 2.10703750527 06.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 05.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 04.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 03.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.12269157291 02.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4771 2.09599664641 01.10.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4758 2.1017234132 30.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.10526315789 29.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 28.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 27.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4749 2.10570646452 26.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4773 2.09511837419 25.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.11505922166 24.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.09161263334 23.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 22.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.11237853823 21.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 20.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 19.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4664 2.14408233276 18.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023602 17.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4722 2.11774671749 16.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.12269157291 15.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.12269157291 14.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4691 2.13174163291 13.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4691 2.13174163291 12.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 11.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4752 2.10437710438 10.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4781 2.09161263334 09.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4764 2.09907640638 08.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4774 2.09467951403 07.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.09380234506 06.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4776 2.09380234506 05.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.479 2.08768267223 04.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4786 2.08942749687 03.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4737 2.11104074309 02.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4727 2.11550666385 01.09.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 31.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.10393435725 30.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4753 2.10393435725 29.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4735 2.11193241816 28.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4738 2.11059518784 27.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 26.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4645 2.1528525296 25.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4564 2.19106047327 24.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.13949507916 23.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4674 2.13949507916 22.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4717 2.11999152003 21.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4768 2.09731543624 20.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4823 2.07339829981 19.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 18.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4791 2.08724692131 17.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.08811860514 16.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4789 2.08811860514 15.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 14.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4793 2.08637596495 13.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.09336403601 12.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.481 2.079002079 11.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4865 2.05549845838 10.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.06100577082 09.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4852 2.06100577082 08.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.04164965292 07.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4893 2.04373594932 06.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4885 2.04708290686 05.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4857 2.05888408483 04.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.05930807249 03.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.06270627063 02.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4848 2.06270627063 01.08.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4796 2.08507089241 31.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4867 2.05465379084 30.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.482 2.07468879668 29.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 28.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4805 2.08116545265 27.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4849 2.06228088266 26.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4849 2.06228088266 25.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4866 2.05507603781 24.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4858 2.05846027172 23.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.488 2.04918032787 22.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.04457166224 21.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4911 2.03624516392 20.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.03873598369 19.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.03873598369 18.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4898 2.04164965292 17.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4895 2.04290091931 16.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4854 2.0601565719 15.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4818 2.07555002076 14.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4822 2.07382828702 13.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 12.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 11.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.476 2.10084033613 10.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 09.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4823 2.07339829981 08.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4872 2.05254515599 07.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.483 2.07039337474 06.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.08333333333 05.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.48 2.08333333333 04.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.08289939596 03.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4802 2.08246563932 02.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4801 2.08289939596 01.07.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 30.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4793 2.08637596495 29.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.09951711106 28.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.09951711106 27.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 26.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4752 2.10437710438 25.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4759 2.10128178189 24.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4772 2.09555741827 23.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4689 2.13265088505 22.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.13219616205 21.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.469 2.13219616205 20.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4701 2.12720697724 19.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.14132762313 18.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4725 2.1164021164 17.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.11014982064 16.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4747 2.10659363809 15.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687 14.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4729 2.1146119687 13.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4745 2.10748155954 12.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4741 2.10925964986 11.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.12585034014 10.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4739 2.11014982064 09.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4748 2.10614995788 08.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.08376745155 07.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4799 2.08376745155 06.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4797 2.08463623098 05.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4721 2.11819529761 04.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4769 2.09687565527 03.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4783 2.09073803052 02.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4856 2.05930807249 01.06.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4844 2.06440957886 31.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4844 2.06440957886 30.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4846 2.06355757326 29.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4889 2.04540805891 28.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4919 2.03293352307 27.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4877 2.05044084478 26.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4847 2.06313183412 25.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.06782464847 24.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4836 2.06782464847 23.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4825 2.0725388601 22.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4787 2.08899101734 20.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.478 2.09205020921 19.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4677 2.13812272824 18.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.15238915196 17.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4646 2.15238915196 16.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.12947189097 15.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4672 2.1404109589 14.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4708 2.12404418012 13.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4743 2.10837022981 12.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.10482003789 10.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4751 2.10482003789 09.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4734 2.11237853823 08.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.472 2.1186440678 07.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4724 2.11685012701 06.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4777 2.09336403601 05.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4761 2.10039907582 04.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.10526315789 03.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.475 2.10526315789 02.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4728 2.11505922166 01.05.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4778 2.09292591042 30.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4829 2.07082211638 29.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4871 2.05296653665 28.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4912 2.03583061889 27.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.49 2.04081632653 26.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.49 2.04081632653 25.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4902 2.03998368013 24.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4944 2.02265372168 23.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4969 2.01247735963 22.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4977 2.00924251557 21.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4957 2.01734920315 20.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.03210729527 19.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.03210729527 18.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4951 2.01979398101 17.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.496 2.01612903226 16.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5012 1.99521149242 15.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4994 2.00240288346 14.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.98925800676 13.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.99242877067 12.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5019 1.99242877067 11.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5029 1.98846689203 10.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4952 2.01938610662 09.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4905 2.03873598369 08.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4904 2.03915171289 07.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4827 2.07168013259 06.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.06910821436 05.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.06910821436 04.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4832 2.06953642384 03.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4904 2.03915171289 02.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4945 2.02224469161 01.04.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4956 2.01775625504 31.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4921 2.03210729527 30.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.04457166224 29.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4891 2.04457166224 28.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4896 2.04248366013 27.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4851 2.06143063286 26.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4854 2.0601565719 25.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4875 2.05128205128 24.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.487 2.05338809035 23.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4918 2.03334688898 22.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4918 2.03334688898 21.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.493 2.02839756592 20.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4993 2.0028039255 19.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5021 1.99163513244 18.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5006 1.99760287655 17.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5023 1.99084212622 16.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5073 1.97122018529 15.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5073 1.97122018529 14.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5061 1.97589409208 13.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5025 1.99004975124 12.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.5027 1.98925800676 11.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4949 2.02061022429 10.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4901 2.04039991838 09.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4908 2.03748981255 08.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4908 2.03748981255 07.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4863 2.05634382069 06.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4833 2.06910821436 05.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4788 2.08855472013 04.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4763 2.09951711106 03.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4742 2.10881484606 02.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 01.03.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 28.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4747 2.10659363809 27.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.473 2.11416490486 26.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4694 2.1303792075 25.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 24.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4703 2.1263023602 23.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 22.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4679 2.1372088053 21.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4716 2.12044105174 20.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4682 2.13583938488 19.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4682 2.13583938488 18.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.14454214025 17.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4667 2.14270409256 16.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.14132762313 15.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.467 2.14132762313 14.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4671 2.14086919289 13.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4697 2.12901852246 12.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 11.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.471 2.12314225053 10.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4707 2.12449543233 09.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.12765957447 08.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.47 2.12765957447 07.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4685 2.13447171825 06.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4663 2.14454214025 05.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4657 2.14730513206 04.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4659 2.14638334407 03.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4705 2.12539851222 02.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.12269157291 01.02.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4711 2.12269157291 31.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4704 2.12585034014 30.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4696 2.12947189097 29.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4693 2.13083315576 28.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4688 2.13310580205 27.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4731 2.11371803001 26.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 25.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4757 2.10216523019 24.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.474 2.10970464135 23.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4639 2.15563699073 22.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4577 2.18483722963 21.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4593 2.1772262138 20.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4583 2.18197687105 19.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4603 2.17249619813 18.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4603 2.17249619813 17.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.46 2.17391304348 16.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4561 2.19250164438 15.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.22024866785 14.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.21385875581 13.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.21385875581 12.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4517 2.21385875581 11.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.45 2.22222222222 10.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4504 2.22024866785 09.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4509 2.21778664892 08.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4472 2.23613595707 06.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4465 2.23964165733 05.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4436 2.25428313796 04.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4436 2.25428313796 03.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4427 2.25886604924 02.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.44 2.27272727273 01.01.2015
ОАЕ дирхам AED 1 0.4386 2.27998176015 31.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4379 2.28362639872 30.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4362 2.29252636405 29.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.28728270814 28.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.28728270814 27.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4372 2.28728270814 26.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4365 2.29095074456 25.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.436 2.29357798165 24.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.436 2.29357798165 23.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4344 2.30202578269 22.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4355 2.29621125144 21.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4355 2.29621125144 20.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4335 2.30680507497 19.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4338 2.30520977409 18.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4274 2.33972859148 17.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4251 2.35238767349 16.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4281 2.33590282644 15.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.33918128655 14.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.33918128655 13.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4276 2.33863423761 12.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4289 2.33154581488 11.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4298 2.32666356445 10.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4297 2.32720502676 09.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4339 2.30467849735 08.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4333 2.30786983614 07.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4333 2.30786983614 06.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4328 2.31053604436 05.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887078 04.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4332 2.30840258541 03.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.32612235404 02.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4284 2.33426704015 01.12.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.33699462491 30.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.33699462491 29.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4279 2.33699462491 28.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.428 2.33644859813 27.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4282 2.33535730967 26.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.32612235404 25.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4304 2.32342007435 24.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.43 2.32558139535 23.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.43 2.32558139535 21.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.426 2.34741784038 20.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4262 2.34631628344 19.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4268 2.34301780694 18.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4275 2.33918128655 17.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887078 16.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887078 15.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4295 2.3282887078 14.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4288 2.33208955224 13.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4285 2.33372228705 12.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4299 2.32612235404 11.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4278 2.33754090697 10.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.431 2.32018561485 09.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.431 2.32018561485 08.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4298 2.32666356445 07.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4267 2.34356690884 06.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.428 2.33644859813 05.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4269 2.34246896229 04.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4276 2.33863423761 03.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.34466588511 02.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.34466588511 01.11.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4265 2.34466588511 31.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.424 2.35849056604 30.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4194 2.38435860753 29.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.419 2.38663484487 28.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4213 2.37360550676 27.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.422 2.36966824645 26.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.422 2.36966824645 25.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4201 2.38038562247 24.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4216 2.37191650854 23.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4209 2.3758612497 22.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4176 2.39463601533 21.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4182 2.39120038259 20.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4161 2.40326844509 18.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4161 2.40326844509 17.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.419 2.38663484487 16.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4218 2.37079184448 15.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4224 2.36742424242 14.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4213 2.37360550676 13.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440265 12.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440265 11.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4227 2.3657440265 10.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4185 2.38948626045 09.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4225 2.36686390533 08.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4237 2.36016049091 07.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4251 2.35238767349 06.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.35904694503 05.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.35904694503 04.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.35904694503 03.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4229 2.3646252069 02.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4239 2.35904694503 01.10.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4245 2.35571260306 30.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4206 2.37755587256 29.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163 28.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163 27.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4196 2.3832221163 26.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4203 2.37925291458 25.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4165 2.40096038415 24.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4144 2.41312741313 23.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4151 2.4090580583 22.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4157 2.4055809478 21.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4157 2.4055809478 19.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4141 2.4148756339 18.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 17.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 16.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4138 2.41662638956 15.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.42072137497 14.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.42072137497 13.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4131 2.42072137497 12.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4132 2.42013552759 11.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4132 2.42013552759 10.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4141 2.4148756339 09.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 08.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 07.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 06.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4126 2.42365487155 05.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.409 2.44498777506 04.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4062 2.46184145741 03.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4074 2.45459008346 02.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4068 2.45821042281 01.09.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.4685262898 31.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.4685262898 30.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4051 2.4685262898 29.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4054 2.46669955599 28.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4055 2.46609124538 27.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.405 2.46913580247 26.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4048 2.47035573123 25.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.48323814254 24.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.48323814254 23.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4027 2.48323814254 22.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4029 2.48200546041 21.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4008 2.49500998004 20.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4001 2.49937515621 19.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3992 2.50501002004 18.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 17.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 16.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 15.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3995 2.50312891114 14.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3986 2.50878073256 13.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3982 2.51130085384 12.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 11.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 10.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 09.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3991 2.50563768479 08.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3997 2.50187640731 07.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.4004 2.4975024975 06.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3992 2.50501002004 05.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3981 2.51193167546 04.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.50689395839 03.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.50689395839 02.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3989 2.50689395839 01.08.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3994 2.50375563345 31.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3987 2.50815149235 30.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3978 2.51382604324 29.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3977 2.51445813427 28.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.51572327044 27.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.51572327044 26.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3975 2.51572327044 25.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3966 2.52143217347 24.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3968 2.52016129032 23.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3963 2.52334090336 22.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3952 2.53036437247 21.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 20.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 19.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 18.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 17.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.54517688979 16.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.54777070064 15.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.55232261358 14.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.54452926209 13.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.54452926209 12.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.54452926209 11.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3928 2.54582484725 10.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.55558395093 09.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 08.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.54388196388 07.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 06.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 05.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 04.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.55362614913 03.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3895 2.56739409499 02.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.56147540984 01.07.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641 30.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 29.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 28.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 27.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3927 2.54647313471 26.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3903 2.56213169357 25.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3924 2.54841997961 24.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.54452926209 23.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 22.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 21.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 20.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 19.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3924 2.54841997961 18.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.54388196388 17.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.53292806484 16.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.53292806484 15.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.53292806484 14.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3948 2.53292806484 13.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3932 2.54323499491 12.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.54388196388 11.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3944 2.5354969574 10.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3927 2.54647313471 09.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.56278831369 08.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.56278831369 07.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3903 2.56213169357 06.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.54777070064 05.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3909 2.55819902788 04.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3902 2.56278831369 03.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.55623721881 02.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.56016385049 01.06.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.56016385049 31.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.55558395093 30.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.55623721881 29.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.55558395093 28.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.56147540984 27.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3905 2.56081946223 26.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.56016385049 25.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.56016385049 24.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.55950857435 23.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.56673511294 22.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.56805341551 21.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 20.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3882 2.57599175683 19.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 18.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 17.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 16.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.56541816316 15.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3881 2.57665550116 14.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 13.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.58531540848 12.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 11.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 10.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3864 2.58799171843 09.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3816 2.62054507338 08.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3823 2.61574679571 07.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3821 2.61711593824 06.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3838 2.60552371027 05.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.60484501172 04.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.60484501172 03.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3842 2.60281103592 02.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3837 2.60620276257 01.05.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3845 2.60078023407 30.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3851 2.59672812257 29.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3842 2.60281103592 28.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3848 2.59875259875 27.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3848 2.59875259875 26.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.385 2.5974025974 25.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3853 2.5953802232 24.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3849 2.59807742271 23.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.59470679813 22.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3855 2.59403372244 21.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.59470679813 20.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.59470679813 19.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3853 2.5953802232 18.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3843 2.60213374967 17.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3847 2.59942812581 16.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3858 2.59201658891 15.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3851 2.59672812257 14.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3834 2.60824204486 13.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3834 2.60824204486 12.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3838 2.60552371027 11.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.384 2.60416666667 10.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.59067357513 09.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.58665287118 08.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.388 2.57731958763 07.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 06.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 05.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 04.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3867 2.5859839669 03.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.59067357513 02.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.59000259 01.04.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3862 2.58933195236 31.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446281 30.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446281 29.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.387 2.58397932817 28.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.387 2.58397932817 27.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.59000259 26.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3862 2.58933195236 25.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.58665287118 24.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.59067357513 23.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.386 2.59067357513 22.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3864 2.58799171843 21.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3869 2.58464719566 20.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3827 2.61301280376 19.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.61096605744 18.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3829 2.61164794986 17.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.61096605744 16.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.383 2.61096605744 15.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3835 2.6075619296 14.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3819 2.61848651479 13.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3835 2.6075619296 12.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3845 2.60078023407 11.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3836 2.60688216893 10.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.60484501172 09.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3839 2.60484501172 08.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3833 2.608922515 07.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 06.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3878 2.57864878804 05.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.58531540848 04.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.58531540848 03.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3852 2.59605399792 02.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3852 2.59605399792 01.03.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3855 2.59403372244 28.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641 27.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3879 2.5779840165 26.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3871 2.58331180573 25.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3877 2.5793139025 24.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 23.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 22.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3884 2.57466529351 21.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3885 2.574002574 20.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 19.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3878 2.57864878804 18.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.57267815796 17.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.57267815796 16.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3887 2.57267815796 15.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3889 2.57135510414 14.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.56805341551 13.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 12.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.56805341551 11.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.56147540984 10.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.55950857435 09.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3907 2.55950857435 08.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 07.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3946 2.53421186011 06.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3931 2.54388196388 05.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3939 2.53871541 04.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3945 2.53485424588 03.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.395 2.53164556962 02.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.395 2.53164556962 01.02.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.53807106599 31.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3923 2.5490695896 30.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.55558395093 29.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3901 2.56344527044 28.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3899 2.56476019492 27.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3893 2.56871307475 26.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3893 2.56871307475 25.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3891 2.57003341043 24.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.56147540984 23.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3926 2.54712175242 22.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 21.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3925 2.54777070064 20.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3935 2.54129606099 19.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3935 2.54129606099 18.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.55102040816 17.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3915 2.55427841635 16.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3913 2.55558395093 15.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.56673511294 14.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641 13.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.56541816316 12.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.56541816316 11.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3919 2.55167134473 10.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.55623721881 09.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3917 2.55297421496 08.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3904 2.56147540984 07.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3915 2.55427841635 06.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.55362614913 05.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.55362614913 04.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3906 2.56016385049 03.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3899 2.56476019492 02.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3867 2.5859839669 01.01.2014
ОАЕ дирхам AED 1 0.3861 2.59000259 31.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3863 2.58866166192 30.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 29.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3874 2.58131130614 28.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3854 2.59470679813 27.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 26.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389 2.5706940874 25.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3891 2.57003341043 24.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3886 2.57334019557 23.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.56805341551 22.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3894 2.56805341551 21.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39 2.5641025641 20.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3896 2.56673511294 19.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3873 2.58197779499 18.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3873 2.58197779499 17.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3877 2.5793139025 14.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3879 2.5779840165 13.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3866 2.58665287118 12.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3868 2.58531540848 11.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3872 2.5826446281 10.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3881 2.57665550116 09.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 08.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3888 2.57201646091 07.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3898 2.56541816316 06.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3917 2.55297421496 05.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.55232261358 04.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3922 2.54971953085 03.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3934 2.54194204372 02.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.55102040816 01.12.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392 2.55102040816 30.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3912 2.55623721881 29.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3918 2.55232261358 28.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3916 2.55362614913 27.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393 2.54452926209 26.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.53807106599 25.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.54517688979 24.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3929 2.54517688979 23.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3939 2.53871541 22.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3953 2.52972426006 21.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3937 2.54000508001 20.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3944 2.5354969574 19.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394 2.53807106599 18.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3947 2.53356979985 17.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3947 2.53356979985 16.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3956 2.52780586451 15.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3963 2.52334090336 14.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.51889168766 13.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3964 2.52270433905 12.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3981 2.51193167546 11.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.51889168766 10.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397 2.51889168766 09.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3964 2.52270433905 08.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3984 2.51004016064 07.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.3936 2.5406504065 06.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394419 2.53537481714 04.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.387994 2.5773594437 03.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391968 2.55122867173 02.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393275 2.54274998411 01.11.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.388347 2.57501667323 31.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386768 2.58552930956 30.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386877 2.58480085402 29.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385598 2.59337444696 28.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385679 2.5928297885 27.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385679 2.5928297885 26.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.385216 2.59594617046 25.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.386169 2.58953981288 24.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.38704 2.5837122778 23.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389518 2.56727545325 22.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389545 2.5670975112 21.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389273 2.56889124085 20.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.389273 2.56889124085 19.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.388892 2.57140800016 18.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390825 2.55868995075 17.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39352 2.54116690384 16.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393139 2.54362960683 15.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.54521575794 14.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.54521575794 13.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392894 2.54521575794 12.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392458 2.54804335751 11.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393493 2.5413412691 10.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393711 2.53993411411 09.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.54821866774 08.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391887 2.55175599089 07.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392758 2.54609708777 06.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392758 2.54609708777 05.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.391233 2.55602160349 04.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 03.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 02.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 01.10.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 30.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 29.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 28.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 27.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393776 2.53951485108 26.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394555 2.53450089341 25.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.394619 2.53408984362 24.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393721 2.53986960309 23.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39382 2.53923112082 22.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39382 2.53923112082 21.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393602 2.54063749676 20.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392812 2.54574707494 19.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398867 2.50710136462 18.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39883 2.50733395181 17.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398884 2.5069945147 16.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400163 2.49898166497 15.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400163 2.49898166497 14.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400735 2.49541467553 13.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400735 2.49541467553 12.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401171 2.4927026131 11.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401715 2.48932701044 10.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403458 2.47857273867 09.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405717 2.46477224272 08.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405717 2.46477224272 07.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.46592705295 06.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403757 2.47673724542 05.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.47440230812 04.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403594 2.47773752831 03.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402913 2.48192537843 02.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403131 2.48058323473 01.09.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403131 2.48058323473 31.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402042 2.48730232165 30.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.49118121849 29.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398421 2.50990786128 28.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399238 2.50477158988 27.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398339 2.51042453789 26.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397903 2.51317532162 25.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397903 2.51317532162 24.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398448 2.5097377826 23.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398748 2.50784956915 22.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397795 2.51385764024 21.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398203 2.51128193409 20.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39951 2.50306625616 19.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399319 2.50426350862 18.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399319 2.50426350862 17.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39921 2.50494727086 16.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400708 2.49558281841 15.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401198 2.4925348581 14.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400463 2.49710959564 13.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400109 2.49931893559 12.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399129 2.50545562963 11.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399129 2.50545562963 10.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398149 2.51162253327 09.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398965 2.50648553131 08.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400201 2.49874438095 07.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.49118121849 06.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400871 2.49456807801 05.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400816 2.49491038282 04.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400816 2.49491038282 03.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403022 2.48125412508 02.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401988 2.48763644686 01.08.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400708 2.49558281841 31.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401252 2.49219941583 30.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400789 2.49507845774 29.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4011 2.4931438544 28.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4011 2.4931438544 27.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401007 2.49372205473 26.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 25.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 24.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 23.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 22.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 21.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.4052 2.46791707799 20.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.46592705295 19.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.46592705295 18.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405527 2.46592705295 17.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407378 2.45472264089 16.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409257 2.44345240277 15.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.45291627216 14.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.45291627216 13.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408385 2.44866976015 12.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410183 2.43793623822 11.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.416254 2.40237931648 10.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413613 2.41771897885 09.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414729 2.41121310543 08.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415001 2.40963274787 07.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415001 2.40963274787 06.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413395 2.41899394042 05.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40972 2.44069120375 04.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410836 2.43406127993 03.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408903 2.44556777524 02.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408168 2.44997158033 01.07.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.44491604158 30.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.44491604158 29.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407171 2.4559705873 28.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408641 2.44713574996 27.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408178 2.44991155819 26.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405483 2.46619463701 25.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406316 2.46113862117 24.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405265 2.46752125153 23.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405265 2.46752125153 22.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402842 2.48236281222 21.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40276 2.48286820936 20.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.39756 2.51534359594 19.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397887 2.51327638249 18.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399139 2.50539285813 17.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399166 2.50522339077 16.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399166 2.50522339077 15.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400255 2.49840726537 14.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399194 2.50504767106 13.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400473 2.49704724164 12.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400936 2.49416365704 11.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402869 2.48219644599 10.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402434 2.48487950819 07.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40569 2.4649362814 06.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40765 2.45308475408 05.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407487 2.45406601928 04.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.44491604158 03.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41021 2.43777577338 02.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41021 2.43777577338 01.06.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408195 2.44980952731 31.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410754 2.43454719857 30.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413096 2.42074481476 29.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412497 2.42426005522 28.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411435 2.43051757872 27.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411707 2.42891182321 26.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411707 2.42891182321 25.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410264 2.43745490708 24.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41168 2.4290711232 22.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413695 2.41723975392 21.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413695 2.41723975392 20.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413885 2.41613008444 19.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413885 2.41613008444 18.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.43583997506 17.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414048 2.41517891645 16.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410046 2.4387507743 15.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821 14.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.43583997506 13.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410118 2.4383226291 12.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410118 2.4383226291 11.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821 10.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.404764 2.47057544643 09.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405881 2.46377632853 08.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407116 2.45630238065 07.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406235 2.46162935247 06.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40618 2.46196267665 05.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40618 2.46196267665 04.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 03.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 02.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 01.05.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 30.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 29.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 28.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408723 2.44664479366 27.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.44475465665 26.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407133 2.45619981677 25.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.44329121099 24.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410128 2.43826317637 23.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40844 2.44834002546 22.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407683 2.45288618853 21.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407683 2.45288618853 20.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405995 2.46308452075 19.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408119 2.45026573132 18.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403735 2.47687220578 17.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408228 2.44961149162 16.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407928 2.45141299445 15.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407139 2.4561636198 14.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407139 2.4561636198 13.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407656 2.45304864886 12.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40703 2.45682136452 11.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406458 2.46027879879 10.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408718 2.44667472438 09.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.44361958708 08.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.44361958708 07.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409229 2.44361958708 06.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.411979 2.42730818804 05.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.416254 2.40237931648 04.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415464 2.40694741301 03.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414539 2.41231826197 02.04.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415301 2.40789210717 31.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415301 2.40789210717 30.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.415355 2.40757905888 29.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.417315 2.3962714017 28.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.414838 2.41057955154 27.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413585 2.41788266015 26.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409692 2.44085801041 25.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410155 2.4381026685 24.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410155 2.4381026685 23.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412578 2.4237841087 22.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413106 2.42068621613 21.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.413133 2.42052801398 20.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.41169 2.42901212077 19.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.412687 2.42314393233 18.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.45177361303 17.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.45177361303 16.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409066 2.44459329301 15.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.410999 2.43309594427 14.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409012 2.44491604158 13.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409447 2.44231854184 12.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409774 2.44036956957 11.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821 10.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409583 2.4415075821 09.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.44329121099 08.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409284 2.44329121099 07.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.408549 2.44768681358 06.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407678 2.45291627216 05.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409964 2.43923856729 04.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.44475465665 03.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.409039 2.44475465665 02.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40961 2.44134664681 01.03.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.405881 2.46377632853 28.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40697 2.45718357618 27.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40599 2.46311485505 26.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.402232 2.48612740906 25.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40403 2.47506373289 24.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.40403 2.47506373289 23.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403077 2.48091555708 22.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403403 2.4789106675 21.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398285 2.51076490453 20.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399265 2.50460220655 19.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.51231663229 18.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.51231663229 17.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.51231663229 16.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398039 2.51231663229 15.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398475 2.50956772696 14.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395235 2.53014029628 13.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397996 2.51258806621 12.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397451 2.51603342299 11.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398503 2.5093913973 10.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398503 2.5093913973 09.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.396842 2.51989456761 08.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392686 2.5465639213 07.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393275 2.54274998411 06.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393357 2.54221991728 05.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390226 2.56261756008 04.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.54821866774 03.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392431 2.54821866774 02.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.390281 2.5622564255 01.02.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.392421 2.54828360358 31.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.393548 2.54098610589 30.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.396161 2.52422626155 29.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395726 2.52700100575 28.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395491 2.52850254494 27.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.395491 2.52850254494 26.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398067 2.51213991614 25.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399782 2.50136324297 24.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399483 2.5032354318 23.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.400228 2.49857581179 22.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399738 2.50163857327 21.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399755 2.50153218847 20.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399755 2.50153218847 19.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398775 2.50767976929 18.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.398948 2.50659233785 17.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401017 2.49365986978 16.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.397877 2.51333954966 15.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.399112 2.50556234841 14.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.49276475031 13.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.49276475031 12.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401161 2.49276475031 11.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406408 2.46058148462 10.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.407851 2.45187580759 09.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.406926 2.45744926596 08.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.47623434091 07.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.47623434091 06.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.47623434091 05.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.47623434091 04.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403839 2.47623434091 03.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.401416 2.49118121849 02.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403665 2.47730172296 01.01.2013
ОАЕ дирхам AED 1 0.403604 2.477676138 31.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402723 2.48309632179 30.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402723 2.48309632179 29.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403757 2.47673724542 28.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.401225 2.49236712568 27.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403072 2.48094633217 26.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403386 2.47901513687 25.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403044 2.48111868679 24.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.47440230812 23.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404138 2.47440230812 22.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.403348 2.47924868848 21.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.402025 2.48740749953 20.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40128 2.49202551834 19.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.404176 2.47416966866 18.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40471 2.47090509254 17.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406833 2.45801102664 16.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406833 2.45801102664 15.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406997 2.45702056772 14.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407634 2.45318103985 13.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409186 2.44387637896 12.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410765 2.43448200309 11.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 10.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 09.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 08.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 07.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 06.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406507 2.45998223893 05.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407361 2.45482508144 04.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408277 2.44931749768 03.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409638 2.44117977336 02.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409638 2.44117977336 01.12.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409556 2.44166853861 30.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409774 2.44036956957 29.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412126 2.42644239868 28.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410846 2.43400203483 27.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410601 2.43545437054 26.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.43583997506 25.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410536 2.43583997506 24.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412687 2.42314393233 23.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414467 2.41273732287 22.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416619 2.40027459141 21.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416183 2.40278915765 20.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416836 2.39902503623 19.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418377 2.39018875321 18.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418377 2.39018875321 17.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417778 2.39361574808 16.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417452 2.39548498989 15.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418415 2.38997167884 14.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.419984 2.38104308736 13.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41816 2.39142911804 12.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418878 2.38732996242 11.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.418878 2.38732996242 10.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417833 2.39330067276 09.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.417 2.39808153477 08.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414767 2.41099219562 07.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41602 2.40373058988 06.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416156 2.40294504945 05.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41511 2.40900002409 03.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413504 2.4183562916 02.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411364 2.43093707762 01.11.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409649 2.44111422218 31.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411636 2.42933076796 30.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.41285 2.42218723507 29.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411761 2.42859328591 28.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411761 2.42859328591 27.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412524 2.42410138562 26.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409393 2.44264069 25.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411735 2.42874664529 24.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408641 2.44713574996 23.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408205 2.44974951311 22.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408875 2.44573524916 21.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408875 2.44573524916 20.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407977 2.45111856796 19.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405946 2.46338182911 18.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406572 2.45958895349 17.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409404 2.44257506033 16.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410547 2.43577471033 15.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410972 2.43325579358 14.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410972 2.43325579358 13.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.410564 2.43567385353 12.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413379 2.41908756855 11.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413732 2.41702358048 10.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411925 2.4276263883 09.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409964 2.43923856729 08.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408576 2.44752506266 07.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408576 2.44752506266 06.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409556 2.44166853861 05.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411745 2.42868765862 04.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412262 2.42564194614 03.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412371 2.42500078813 02.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.414549 2.41226007058 01.10.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412361 2.42505959584 30.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412361 2.42505959584 29.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411299 2.43132125291 28.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413531 2.41819839383 27.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.413869 2.41622349101 26.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412452 2.42452455074 25.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412643 2.42340231144 24.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40991 2.43955990339 23.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40991 2.43955990339 22.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.408331 2.44899358609 21.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.411097 2.4325159269 20.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.409529 2.44182951635 19.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.407868 2.45177361303 18.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.406408 2.46058148462 17.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405908 2.4636124442 16.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.405908 2.4636124442 15.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.40844 2.44834002546 14.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412126 2.42644239868 13.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.412905 2.42186459355 12.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416428 2.40137550789 11.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416564 2.40059150575 10.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416118 2.403164487 09.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.416118 2.403164487 08.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.420229 2.37965490245 07.09.2012
ОАЕ дирхам AED 1 0.421356 2.37329004452 06.09.2012